Logistiek Makelaar Modal Shift

Nieuw

Functie omschrijving

Gelderland heeft een unieke ligging op de internationale transportcorridors van de Noordzeehavens naar het Duitse achterland. Door Gelderland lopen twee van de meest belangrijke goederencorridors van Europa, de Rhine-Alpine corridor en de Northsea -Baltic corridor. De verwachte groei van (continentale) goederenstromen van de Nederlandse en Belgische mainports richting Europa en omgekeerd biedt economische kansen voor Gelderland.

Met de gebiedsagenda Gelderse Corridor werken we samen met andere overheden en het bedrijfsleven aan een programma om deze groei duurzaam te realiseren. Hierbij beperken we de potentieel negatieve effecten met betrekking tot leefbaarheid, milieu, veiligheid en congestie op het wegennetwerk. We moeten de CO2 uitstoot significant verminderen. Het goederenvervoer in Nederland is verantwoordelijk voor ca 30% van de CO2 uitstoot. De verduurzamingsopgave is groot. Emissies kunnen worden verminderd door zoveel mogelijk gebruik te maken van de duurzamere vervoerwijze binnenvaart en spoor en door in te zetten op duurzame technologische innovatie in de logistiek. Dit biedt nieuwe, schonere, veiligere en/of efficiëntere mogelijkheden voor goederenvervoer en logistiek.

De gebiedsagenda Gelderse corridor focust zich met name op:

1. fysieke netwerkontwikkeling en benutting

2. verminderen ecologische footprint

3. versterken concurrentiepositie Logistics Valley

Om onze doelen te bereiken zetten we meerdere instrumenten in. Om de ecologische footprint te verminderen hebben wij sinds een aantal jaren het programma NewWays Gelderland. Het programma NewWays richt zich met name op de modal shift en wordt mede gefinancierd door de Topsector Logistiek middels het landelijke programma Off-Road. Off-Road richt zich op het ontwikkelen van zogenaamde Joint Corridors waarbij verladers en vervoerders samenwerken om een modal shift mogelijk te maken.

Als onderdeel van het Off-Road netwerk heeft NewWays Gelderland aansluiting met vergelijkbare programma’s in andere provincies zoals NewWays Zuid-Holland, LCB Multimodaal en Noord-West Connect. Daarnaast wordt er vanuit het landelijke team van Off-Road ondersteuning gegeven bij onder andere juridische vraagstukken, door middel van een matchmaking app en bij het inzetten van films, events en andere vormen van communicatie. Tot slot is er in nauwe samenwerking met Off-Road ook afstemming met andere programma’s zoals de MIRT Goederenvervoer Corridors (Modal Shift op Bovengemiddelde Knooppunten) en de Modal Shift Regeling die in 2021 van start gaat. Kijk voor meer informatie over Off-Road op www.go-off-road.eu

We richten ons bij de modal shift op de shift van weg naar water maar ook nadrukkelijk spoor, mede gezien de Railterminal Gelderland die de komende jaren wordt gerealiseerd. De modal shift draagt bij aan verlaging van de congestie op de weg en vervoer op een zo duurzaam mogelijke manier, dit proberen we te bereiken door verbindingen/corridors op te zetten en samenwerking in het vervoer te bevorderen. Voor de brede advisering van bedrijven over verduurzaming hebben wij ook logistiek makelaars in dienst. De eerste periode New Ways is in 2020 geëindigd.

Voor de voortzetting van het programma zoeken wij nu 2 Logistiek Makelaars Modal Shift voor NewWays Gelderland, elk voor 16 uur per week.

De Logistiek Makelaars Modal Shift werken met elkaar samen aan de modal shift. Maar hebben ook contact met de logistiek makelaars die binnen Gelderland werkzaam zijn. We hebben het voornemen om meerdere ‘generieke’ logistiek makelaars te werven voor Noord- en Zuid Gelderland, waarbij zij eventueel als voorportaal kunnen dienen voor de Logistiek Makelaars Modal Shift. Daarom is het van belang dat zowel de Logistiek Makelaars Modal Shift, als ook de logistiek makelaars, elkaar op reguliere basis spreken. Daarnaast hebben de projectleiders regelmatig contact met het landelijke Off-Road team.

Werkzaamheden

 • Individuele bedrijven helpen bij een value case benadering, hiermee wordt bedoeld het in kaart brengen/ bespreken van de toegevoegde waarde van water en spoor over de volledige breedte – een business case kan hier een onderdeel van zijn;
 • Opzetten van verbindingen en Joint corridors;
 • Advisering over de Rijksregeling modal shift (medio 2021 van start) en ondersteuning van bedrijven bij de subsidie-aanvraag;
 • Partijen laten samenwerking op lading bundeling;
 • Samenwerking met modal shift specialisten in andere regio’s (ook buiten Gelderland);
 • Samen met bedrijven op jaarbasis komen tot aanvragen voor landelijke modal shift regeling.

Functie eisen

 • minimaal een afgeronde HBO opleiding aangevuld met minimaal 2 jaar ervaring in een functie bij een logistiek dienstverlener, consultantsbureau of verlader of over een afgeronde MBO opleiding aangevuld met minimaal 5 jaar ervaring in een functie bij een logistiek dienstverlener, consultantsbureau of verlader.
  • Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar en benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de gevraagde ervaring in een functie bij een logistiek dienstverlener, consultantsbureau of verlader.
 • ervaring (opgedaan in de periode 2015-2021) met de logistieke processen en de problematiek van vervoerders/verladers in de dagelijkse logistieke praktijk.
  • Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) minimaal vier uitgevoerde logistieke opdrachten/projecten in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.
 • minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013-2021) met advisering in de logistieke sector en wordt door logistieke bedrijven/verladers beschouwd als een volwaardig gesprekspartner.
  • Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) minimaal twee opdrachten/projecten in uw toelichting waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de logistieke bedrijven vermelden.
 • ervaring opgedaan met de logistieke sector van Gelderland (zowel vervoerders als verladers) en heeft daarmee kennis van de samenstelling en de structuur van de logistieke sector rondom het werkgebied, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • tenminste 3 opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met de logistieke sector van Gelderland (zowel vervoerders als verladers)
 • aantoonbaar ervaring met het leggen van verbanden tussen de logistieke processen en belangen van meerdere vervoerders en verladers en heeft collectieve veranderopties ontwikkeld en uitgewerkt, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • beschikt over tactisch en operationele ervaring rond het opzetten van synchromodale verbindingen, ketensamenwerking, samenwerking en bundeling in logistieke ketens tussen verladers en logistieke dienstverleners van en naar Gelderland, via de binnenvaart en/of het spoor, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Extra info

Locatie

Arnhem

Opdrachtgever

Gelderland provincie

Publicatiedatum

06.01.2021

Publicatie eindigt

17.01.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.