Kwartiermaker (procesbegeleider) cultuurhistorisch centrum Venray

Nieuw

Functie omschrijving

In Venray zijn vele organisaties, samen de museale functie vormend, actief op het fysiek en digitaal cultuurhistorische veld. Zij willen inzetten op een moderniseringsslag: “de erfgoedfunctie nieuwe stijl”. Met de inrichting van een nieuwe organisatie komt de nadruk te liggen op zichtbaarheid, samenwerking en collectiemobiliteit bij het innovatief en zelfstandig organiseren van presentaties, promotie en marketing van het Venrays cultureel historisch erfgoed.

Waar gaat de komende tijd de behoefte liggen, waar moet op ingespeeld worden?

Nieuwe technische middelen voor opslag en presentatie komen beschikbaar en worden steeds belangrijker. Overal worden veranderingen geconstateerd waardoor musea en erfgoedorganisaties voor vragen staan zoals; wat vertel je aan wie, hoe vertel je het, hoe krijg je betrokkenheid. Daarbij komt dat het grote aanbod aan vrijetijdsbestedingen maakt dat iedere aanbieder zijn best moet doen zich te profileren. Hoe gaan we vanuit het cultuurhistorisch veld, in gezamenlijkheid, daarop inspelen? In de huidige organisatievorm en samenwerkingsmodel is het niet optimaal werkbaar gebleken.

Er zijn in Venray vele organisaties die met voorgaande nu of op korte termijn geconfronteerd worden. Verenigingen of stichtingen, die zich vooral richten op het verzamelen van historisch materiaal, maar ook van de organisaties die cultuurhistorische activiteiten voor bezoekers organiseren.

Nu de kernvraag: hoe moeten al deze organisaties in het cultuurhistorische erfgoedveld ingebed, georganiseerd, bemenst en gefaciliteerd worden opdat dit ook op termijn interessant is en blijft voor de Venrayse inwoners, maar ook voor bezoekers van buiten. Hoe moet die organisatie er dan uit zien?

Het behoeft geen betoog dat deze vraag uitgaat boven het belang van de huidige, individuele, organisaties. Reden temeer gedurende deze transitie op afstand te blijven terwijl door deze externe deskundige voorstellen kunnen worden gedaan, om deze vervolgens te ontwikkelen en in te voeren. Dit uiteraard in samenwerking met gebruikers locatie De Borggraaf.

Beoogd eindbeeld.

De digitale en fysieke erfgoed functie ‘nieuwe stijl’ heeft vorm en inhoud gekregen in een nieuwe organisatievorm. Een zelfstandige flexibele (netwerk) organisatie ingericht met een kleine professionele kern waarin ruimte wordt geboden aan nieuwe programmatische werkwijzen.

Werkzaamheden

 • In samenspraak met alle partijen te komen tot een duidelijke gedragen missie/visie (o.a. het benoemen van alle noodzakelijke en gewenste taken en functies) met betrekking tot de samenwerking in en buiten de Borgraaf en daarmee het vormgeven van een cultuurhistorisch centrum in Venray waarbij ook de zichtbaarheid van de Borggraaf wordt vergroot;
 • In samenspraak met alle partijen te komen tot het vergroten van de bestuurskracht door samenwerking en bundeling van krachten en het kiezen van een bij de missie\visie passende organisatiestructuur;
 • In samenspraak met alle partijen te komen tot nadere invulling van de organisatiestructuur door o.a. werving van (nieuwe) bestuursleden en vrijwilligers;
 • Het in beeld brengen van de randvoorwaarden die nodig zijn om de missie\visie te operationaliseren.
 • Het bieden van ondersteuning en nazorg (klankbord) na implementatie van de missie en de organisatiestructuur, zodat de operationele taken uitgevoerd kunnen worden.

Omschrijving kandiaat

 • Heeft HBO+ of academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft kennis en inzicht van organisatorische en bedrijfskundige aspecten binnen het fysieke en digitale museale functiegebied en inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van erfgoed en cultuur;
 • Je hebt een breed netwerk in de erfgoedsector en bent bereid dit in te zetten om doelstellingen te bereiken;
 • Is stevig, zakelijk en onafhankelijk ingesteld.
 • Heeft aantoonbare succesvolle ervaring met het initiëren, procesmatige inrichten en managen van organisatie veranderprocessen en het smeden van innovatieve allianties.
 • Is een deskundig en strategisch adviseur; schakelt gemakkelijk en onafhankelijk tussen alle belanghebbenden en kan goed omgaan met weerstand.
 • Is verbindend en beschikt over uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.

Functie eisen

 • Op CV aantoonbaar tenminste 3 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar als Procesbegeleider, het procesmatig inrichten en het managen van organisatie veranderprocessen. Dit moet duidelijk blijken uit de gewerkte periodes, de functie en werkzaamheden die op het CV vermeld staan
 • Op CV aantoonbaar tenminste een afgeronde HBO opleiding. Vermeld duidelijk de periode waarin de opleiding is gevolgd en of deze met goed gevolg is afgerond.
 • Op CV aantoonbaar kennis en inzicht van organisatorische en bedrijfskundige aspecten binnen het fysieke en digitale museale functiegebied. Dit moet duidelijk blijken uit de functie, het vakgebied en de werkzaamheden die vermeld staan op het CV.
 • Op CV aantoonbaar 16 uur per week beschikbaar per 01 juni 2021 voor een periode van tenminste 1 jaar. Vermeld duidelijk hoeveel uur u beschikbaar bent, vanaf wanneer en de periode.

Extra info

Van 1-6-2021 t/m 1-6-2022 | Optie verlenging: 4 x 6 maanden | Standplaats: Venray | Onderwijs, Wetenschap & Cultuur | Uren: 16 per week

Locatie

Venray

Opdrachtgever

Venray gemeente

Publicatiedatum

03.05.2021

Publicatie eindigt

15.05.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.