Kwartiermaker Platform Omgevingswet Flevoland

Nieuw

Functie omschrijving

We zoeken voor het Platform een proactieve Kwartiermaker Omgevingswet die alle partijen met elkaar verbindt op ontwikkelingen en vraagstukken die spelen rondom de uitvoering van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. De Omgevingswet vraagt om veel (boven)regionale samenwerking. De wil en de energie is er in de regio om gezamenlijk hierin op te trekken, er zijn veel actieve werkgroepen in het platform waarin kennisdeling en afstemming plaatsvindt. Er ligt een uitvoeringsagenda met doelen en plannen, deze is echter nog niet af en er liggen nog een aantal vraagstukken op coördinatie, strategische advisering en ‘’kwartiermaken’ voor de regionale lange termijn samenwerking.

Werkzaamheden

 1. Coördineren
 • De opgave bestaat uit het organiseren en faciliteren van een gerichte vorm van samenwerking om op regionaal niveau te voldoen aan de vereisten van de Omgevingswet. Je stuurt op het realiseren van de uitvoeringsagenda en coördineert, verbindt, bevraagt en stimuleert. Daarbij werk je nauw samen met de regionaal implementatiecoach Omgevingswet (RIO).
 • Je bent voorzitter van het maandelijks regionaal overleg Omgevingswet (Platform Omgevingswet Flevoland) en trekt een aantal meer operationele overleggen.
 • Je bent secretaris van de bestuurderstafel van het Platform Omgevingswet Flevoland, waarin je samen met de platformleden ook een sterk agenderende rol hebt.
 1. Strategische advisering
 • Je adviseert het Platform Omgevingswet Flevoland over het onderhouden van het regionale contact- en kennisnetwerk met bijpassende governance-structuur.
 • Je adviseert de directeuren en de bestuurders over de (sub)regionale implementatievraagstukken voor de Omgevingswet.
 • Je doet aanbevelingen aan de bestuurders op basis van de uitkomst van het onlangs uitgevoerde Rekenkameronderzoek naar interbestuurlijke samenwerking onder de Omgevingswet.
 1. Kwartiermaken
 • Tot op heden bestaat het Platform Omgevingswet Flevoland uit programmamanagers en werkgroeptrekkers. Veel organisaties zitten in de overgang van een programmaorganisatie naar de lijnorganisatie. Wij willen dat ook de lijn op de platformmanier blijft samenwerken, platform 2.0! Dit vraagt naar verwachting een andere inzet van de deelnemers van het platform. Onderdeel van de opdracht is een voorstel te doen hoe dit structureel vorm kan worden gegeven.

Eindresultaat van de opdracht: als resultaat na het einde van de periode heb je jouw rol overbodig gemaakt. We zien dan een nog steviger Platform Omgevingswet Flevoland dat elkaar, ambtelijk en bestuurlijk, vindt in samenwerken in allerlei regionale opgaven. Het online platform is een kennis en informatie hub geworden waar we samen werken. In het platform moet je zijn om je werk goed te doen.

De opdrachtgever(s)

Organisatie
Wij, de zes gemeenten (Zeewolde, Dronten, Urk, Noordoostpolder, Almere en Lelystad), Brandweer, GGD-Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Omgevingsdienst OFGV, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en de provincie Flevoland vormen samen het Platform Omgevingswet Flevoland. Sinds 2017 werken wij samen aan de invulling van de benodigde regionale werkwijze onder de Omgevingswet.

Functie eisen

 • Afgeronde opleiding op minimaal WO Master-niveau;
 • Beschikbaar voor 16 uur per week gedurende een periode van ten minste 12 maanden (m.u.v. af te stemmen verlof, ca 4 weken, dus 48 weken);
 • Werkzaamheden vinden plaats bij de partners van het Platform, standplaats is provinciehuis te Lelystad;
 • In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token beschikbaar. Een flexplek bij de partners van het platform is in overleg beschikbaar;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van (organisatie)veranderopgaven (benoem dit duidelijk in het cv).

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring met het werken onder de Omgevingswet (benoem dit duidelijk in het cv aan de hand van voorbeelden) (45 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur bij en/of in opdracht van een gemeentelijke- en/of provinciale overheid (40 punten);

Competenties

 • Je bent een netwerker en een verbinder en stimuleert de samenwerking;
 • Je bent ambassadeur voor het samenwerkingsstatement en de onderliggende principes;
 • Je hebt het vermogen om te presenteren en bijeenkomsten voor te zitten;
 • Je kunt snel schakelen in een complexe omgeving;
 • Strategisch en analytisch sterk en sterke adviesvaardigheden;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit met oog voor onderlinge relaties tussen de partijen op alle niveaus;
 • Je hebt visie en autonoom denkend;
 • Je bent daadkrachtig, resultaatgericht, initiatiefrijk en doelgericht;
 • Je bent digitaal vaardig en kunt digitale middelen voor je laten werken in het faciliteren van het platform (sharepoint);
 • Je bent grondig in je werkwijze en kunt goed plannen en organiseren.

Extra info

 • Duur: 12 maanden
 • Optie tot verlenging: 2 maal 6 maanden
 • Uren per week: 16
 • Start: Z.s.m.
 • Opleidingsniveau: WO
 • Regio: Flevoland

Werkdagen
De platformbijeenkomsten vinden in het algemeen op dinsdag of donderdag plaats. Aanwezigheid is daarbij noodzakelijk (bijeenkomsten zijn soms fysiek, soms digitaal). De opdracht kan naast aanwezigheid bij platformbijeenkomsten verder flexibel worden ingevuld.

Locatie

Lelystad

Publicatiedatum

30.11.2023

Publicatie eindigt

08.12.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.