Jurist

Nieuw

Functie omschrijving

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de ongeveer 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Werk je graag in een dynamische projectomgeving? Binnen een team dat graag samen de schouders eronder zet? En in een flexibele organisatie waarin collegialiteit hoog in het vaandel staat?

Allround jurist voor diverse projecten (gemiddeld 20 uur per week)

Doortastend en met een blauwgroen hart.

Wat ga je doen:

 • Je verricht jouw werkzaamheden voor waterschap Noorderzijlvest binnen een team met enthousiaste juristen Je onderhoudt een nauwe samenwerking met dit team van juristen door aan te schuiven bij het (werk)overleg om een terugkoppeling te geven over de projecten. Inhoudelijke vraagstukken worden met teamgenoten afgestemd. Dit geldt ook voor de producten die vanuit jou worden opgeleverd voor de projecten.
 • Jouw werkzaamheden zijn gericht op vraagstukken die zich in diverse projecten van het waterschap voordoen. Het gaat om projecten zoals beschreven op Werk in uitvoering | Waterschap Noorderzijlvest
 • De vraagstukken en werkzaamheden zijn ook divers van aard. Het gaat onder andere om grond- en vastgoedzaken, gerelateerd aan schadegevallen bij onderhoudswerkzaamheden, eigendomsvraagstukken bij oeververdedigingswerken of bij de aanleg van nieuwe kunstwerken zoals vispassages.
 • Een deel van de tijd ligt de nadruk op de nieuwe omgevingswet.
  1. Je levert een bijdrage aan projectteam Onlanden wat een project is met een heel concreet en zichtbaar resultaat in de openbare ruimte. Werken aan waterveiligheid is werken aan een maatschappelijk belang. Je hebt te maken met een afwisselende en dynamische omgeving.
  2. Jij bent de jurist in een projectteam dat nauw samenwerkt met haar gebiedspartners op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Maar zo nodig ben je ook in gesprek met de omwonenden en betrokkenen in het plangebied, eventueel ook bij de afhandeling van bezwaren en beroepen. Optimalisatie van De Onlanden | Waterschap Noorderzijlvest.
  3. Je verricht jouw werkzaamheden voor Waterschap Noorderzijlvest, de initiatiefnemer van de procedure MER en Projectbesluit. De werkzaamheden zijn gekoppeld aan deze procedure en hebben naar verwachting nog 1 tot 1,5 jaar doorlooptijd vanaf start van jouw werkzaamheden in het voorjaar 2024.
  4. Dit werk is niet gelijkmatig over het jaar verdeeld, maar concentreert zich op een aantal momenten tijdens de procedure. Het gaat om het behalen van de mijlpalen voor de totstandkoming van: het ontwerpprojectbesluit, een reactienota (op zienswijzen die worden ingediend tegen het ontwerpprojectbesluit), het definitief projectbesluit eind 2024/begin 2025, eventueel het namens het dagelijks bestuur voeren van verweer in een gerechtelijke procedure in 2025 en de juridische advisering bij de M.E.R.-procedure.
  5. Je schrijft met de andere projectteamleden aan deze producten en zorgt voor de juridische onderbouwing en afwegingen bij de vraagstukken die op tafel komen.
  6. Daarnaast adviseer jij het projectteam over de MER en het projectbesluit en ben je in gesprek met bevoegd gezag (provincie) en betrokken overheden (waterschap, gemeenten en provincie) om zo goed en efficiënt mogelijk de procedure te doorlopen. Vraagstukken over implementatie van de nieuwe omgevingswet, coördinatie van vergunningen, maar ook nadeelcompensatie zullen aan bod komen.

Omschrijving kandidaat

 • Minimaal een afgeronde hbo-rechten opleiding.
 • Aantoonbare adviserende ervaring in vergelijkbare projecten met bestuurs-, privaat- en/of omgevingsrecht.
 • Kennis en ervaring met de Wet Open Overheid en kennis van de Omgevingswet
 • Ervaring in een complexe omgeving met tegenstrijdige belangen.
 • Bij voorkeur werkervaring bij een waterschap, gemeente, provincie of Rijkswaterstaat.
 • Ervaring met natuur- en milieuwetgeving en de MER-procedure is een pre.
 • Ervaring met projectmatig werken is een pre.
 • Aantoonbare affiniteit met het werken in ruimtelijke ordeningsvraagstukken is een pre.
 • Aantoonbare affiniteit met vastgoed- en grondzaken is een pre.

Waarom pas jij in het team?

 • Je bent oplettend en kritisch en hebt overtuigingskracht
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent pragmatisch en weet ingewikkelde informatie makkelijk toegankelijk te maken voor niet-juristen.
 • Je maakt gemakkelijk contact. Hierdoor weet je goed wat er speelt, zowel intern als extern.
 • Je behaalt graag resultaten samen met je teamgenoten, waarbij je je collegiaal opstelt.
 • Je voelt goed aan wat er op bestuurlijk vlak nodig is en je weet daar ook rekening mee te houden
 • Het werk moet van goede kwaliteit zijn, dat staat voor jou buiten kijf.

Functie eisen

 • Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar relevante werkervaring als jurist, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Referentie vereist
 • Op cv aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO rechten Nederlands Recht, specialisatie publiekrecht. **Let op: laat de specialisatie publiekrecht letterlijk terugkomen in het cv.**
 • De kandidaat gaat akkoord met detachering.

Wensen

 • Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als jurist, opgedaan in de afgelopen 5 jaar bij een overheidsinstantie.
 • Op cv aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan, in de afgelopen 5 jaar, op het gebied van de Bestuursrecht en privaatrecht.
 • Op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als jurist, opgedaan in de afgelopen 8 jaar op het gebied van WRO en natuur- en milieuwetgeving.

Extra info

 • Van 1-3-2024 t/m 31-12-2025
 • Optie verlenging: 3 x 6 maanden
 • Standplaats: Groningen
 • Uren: 20 per week

Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op dinsdagmorgen 12 maart 2024. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Locatie

Groningen

Publicatiedatum

20.02.2024

Publicatie eindigt

04.03.2024

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.