Intervisor

Nieuw

Functie omschrijving

Als intervisie begeleider werk je voor de clusters die zich bezig houden met het Sociaal Domein. Van jou wordt een speciefieke bijdrage verwacht voor een aantal functievervullers binnen dit Domein, te weten: Consulenten Jeugd en WMO, Hulpverleners 18- en 18+ en Regisseurs Jeugd en WMO.

Om onze medewerkers te helpen met hun individuele vakinhoudelijke ontwikkeling zijn wij op zoek naar een intervisie begeleider.

Werkzaamheden

Het doel van intervisie is het inzicht krijgen in en verbeteren van persoonlijk functioneren in combinatie met de beroepstaken/beroepsrol. Zowel inbrenger als groepsleden worden deskundiger in het hanteren van problemen zowel in het werk als daarbuiten. Inzet is het versterken van de professionele identiteit.

Als intervisie begeleider begeleid je de intercollegiale intervisie, waarbij collega’s elkaar op gelijkwaardige basis ondersteunen. Zo helpen ze elkaar hun functioneren te verbeteren. Het gaat hierbij niet om het vinden van pasklare oplossingen. De bedoeling is juist te reflecteren op gedrag, waardoor ruimte ontstaat voor een andere visie.

In de intervisie staat de verbinding tussen normatieve, technisch-instrumentele en persoonlijke inbreng/professionaliteit centraal. Als intervisie begeleider bewaak je dat deze onderdelen in evenwicht en in samenhang binnen de intervisie aan de orde komen. Ook bewaak en stimuleer je het ‘verbindend vermogen’ en het ‘lerend vermogen’ van de intervisant in het schakelen tussen deze 3 elementen.

Hierbij gaat het om:

 • 7 bijeenkomsten van 2 uur per intervisiegroep per jaar
 • 7 intervisiegroepen, met een totaal van 98 uren intervisie per jaar
 • Interval van maximaal 8 weken

 • Je ondersteunt, begeleidt en coördineert de intervisie;
 • Je schept voorwaarden zodat de intervisie kan plaatsvinden en de deelnemers (inbrenger en deelnemers) tot hun recht komen;
 • Je realiseert/ondersteunt de verbinding tussen de drie elementen die in de intervisie aan bod komen (normatief, technisch instrumenteel en persoonlijk);
 • Je ‘dwingt’ de deelnemers om deze gelaagdheid te onderzoeken, te herkennen, te benoemen en te verweven in de probleemanalyse en ook in de leereffecten van de intervisie;
 • Je zorgt er voor dat leerdoelen en conclusies binnen de intervisie helder zijn benoemd.
 • Je treedt afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend op.

Functie eisen

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf .1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 voor 98 uur per jaar.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het begeleiden van intervisiegroepen en het coachen van mensen.
 • Je kent het palet van intervisie methodieken en kan hier mee werken.
 • Je kan de leer- en ontwikkelprocessen binnen de intervisie groep begeleiden, gericht op bewustwording, feedback, eigenaarschap en resultaatgerichtheid.
 • Je bent bekend met de reflectie eisen van SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
 • Je beschikt over vraagtechnieken om het gesprek te sturen/begeleiden.
 • Je bent opgeleid of getraind in intervisie begeleiding, bij voorkeur LVSC, NIP of NVO geregistreerd.

Wensen

 • Je beschikt over een regionaal/landelijk netwerk van interne- en externe intervisoren en coaches om je kennis ten aanzien van intervisie op peil te houden en reflectie op eigen handelen.
 • Je hebt. Je kent de dynamiek binnen de gemeentelijke organisatie, met name het sociaal domein/zorgverlening in Friesland en werken met mensen/gezinnen.

Competenties

 • Aansturen
 • Analyseren
 • Besluitvaardig
 • Controleren
 • Communiceren
 • Georganiseerd
 • Inlevingsvermogen
 • Integer
 • Luisteren
 • Motiveren
 • Ondersteunen

Extra info

 • Standplaats: Dokkum
 • Startdatum: 01-01-2024
 • Einddatum: 31-12-2024
 • Optie tot verlenging: ja
 • Uren per week: 98 uur per jaar

Locatie

Dokkum

Publicatiedatum

28.11.2023

Publicatie eindigt

08.12.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.