Inkoper, Contract- en Leveranciersmanager ICT

Nieuw

Functie omschrijving

Gemeente Utrecht zoekt een ervaren collega voor de inkoop van IT. Ben jij een goede en gedreven Inkoper, Contract-, Leverancier manager?

Utrecht is één van de snelst groeiende steden van Nederland. Dit vraagt van de gemeente dat ze een sterke focus heeft op het begeleiden van deze groei zodat de stad aantrekkelijk, leefbaar en inspirerend is én blijft voor de inwoners, ondernemers en bezoekers. Domstad IT is de afdeling, die binnen Gemeente Utrecht werkt aan het ontwikkelen, leveren en beheren van IT-systemen. We leveren daarmee een bijdrage aan de realisatie van de strategische opgaven van de stad. Binnen DomstadIT dragen we een warm hart toe aan de Agile realisatie principes. Dit is tevens één van de realisatie principes van de Common Ground visie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Onderdeel van DomstadIT is het team Contract- en Leveranciersmanagement (CLM). Dit team doet de inkoop, contract-, leverancieren het software asset management voor gemeentelijke IT-systemen. Het team is op zoek naar versterking met een ervaren Contract-, Leverancier manager

Werkzaamheden

Als Contract-, Leverancier manager werk je samen met meerdere collega’s in het team CLM. Binnen de afdeling willen we graag jouw kennis, ervaring en enthousiasme inzetten voor de verdere ontwikkeling van professioneel Contract en Leveranciersmanagement. Dit in een actieve en trekkende rol. Je gaat uitvoering geven en bijdragen aan de verbetering van het gemeentelijke sourcing- en innovatiebeleid voor ICT.

Functie omschrijving
De Inkoper, Contract- en Leveranciersmanager ICT is verantwoordelijk voor Contractmanagement, Tactisch Leveranciersmanagement en decentrale inkoop. Is aanspreekpunt in het ICT inkoopproces voor de proces- en contracteigenaren wat betreft inkoopbehoefte.

Dit ga je doen
1. Contractmanagement
2. Tactisch Leveranciersmanagement
3. Decentrale inkoop

Ad 1. Contractmanagement

 • Participeert in het aanbestedingstraject en voert hierbij de regie over afdeling brede en vakoverstijgende trajecten.
 • Bewaakt de contractafspraken en adviseert contracteigenaar over contractmanagement en over de contractmanagement tools van IB JZI (o.a. in gebreke stelling; verlenging; opzegging; ontbinding)
 • Toetst offertes op afspraken contractafspraken.
 • Rapporteert leveranciersprestatie en financiën aan de contract eigenaren en per kwartaal richting het management.
 • Escalaties naar de leverancier.
 • Signaleert tijdig einddatums van contracten naar contracteigenaar en life cycle management.
 • Beheren van licenties (Software asset management).

Ad 2. Tactisch leveranciersmanagement

 • Verkennen, starten en onderhouden en – waar relevant – verder ontwikkelen van een samenwerkingsrelatie met kernleveranciers.
 • In samenwerking met leverancier bijdrage leveren aan innovatie beleid.
 • Geeft advies t.b.v. de strategische leveranciers en mogelijke veranderingen daarin.
 • Ontwikkelt en onderhoud een relatienetwerk.
 • Adviseert de operationele leveranciersmanager.
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd.

Ad 3. Decentrale inkoop
Aanspreekpunt voor budgethouders/aanvragers over een inkoopbehoefte en adviseert met betrekking tot inkoop en
aanbestedingsbeleid van de gemeente Utrecht, in samenwerking met JZI;

 • Inventariseren van de (te verwachten) inkoopbehoeften in het organisatieonderdeel als input voor het inkoop jaarplan en de gemeente brede aanbestedingskalender.
 • Aanspreekpunt voor de relevante productgroep eigenaren voor
 • het vertalen van de betreffende productgroep strategie in inkooptrajecten.
 • informatie van gebruikers of de markt, voorstellen tot standaardisatie, bundeling of samenwerking.
 • Toetst op rechtmatigheid en mogelijke afwijkingen van de kaders.
 • Afweging maken en advies geven hoe de opdracht ingekocht moet worden om de beste kwaliteit-prijsverhouding te krijgen, in ogenschouw nemend de maatschappelijke doelstellingen (MKB, duurzaamheid en social return), het juridisch kader en streeft naar optimalisatie door onder andere bundeling van inkopen.
 • Proces begeleiden van inkooptrajecten.

Functie eisen

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Minimaal Nevi 1 publiek diploma (of daarmee gelijk)
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met inkoop- of contractmanagement van ICT en informatievoorziening.
 • Aantoonbare ruime ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van complexe ICT Europese aanbestedingen bij de (semi) overheid, en met het opstellen en beoordelen van aanbestedingsstukken voor Cloud en outsourcing trajecten waarbij ook security (AVG) uitgebreid aan bod kwam.
 • Aantoonbare ervaring met onderhandelingen en besprekingen voeren met leveranciers waarbij er sprake is van een grote mate van tegengestelde belangen.
 • Het ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk.
 • Aantoonbare ervaring met contractmanagement en veranderprocessen.
 • Aantoonbare ervaring met projectmatig werken ín multidisciplinaire teams.
 •  Integer, klantgericht en stressbestendig.
 •  Analytisch ingesteld en kunt goed anticiperen en communiceren.

Competenties

In de uitvoering van ons werk staan de vier gemeentelijke kernwaarden centraal: open, wendbaar, scherp en betrouwbaar. Ze komen tot uiting in onze heldere afspraken, servicegerichte en flexibele werkhouding, scherpe (financiële) planning en betrouwbare inzet. Van onze medewerkers verwachten we dat ze – vanuit deze kernwaarden - hun persoonlijke vaardigheden en vakkennis verder ontwikkelen. DomstadIT verwacht van de medewerkers dat zij, ongeacht hun positie in de organisatie, werken in het belang van het grotere geheel van de afdeling en daarvoor brede basisvaardigheden hebben of ontwikkelen en de kennis m.b.t. de specialisatie actueel houden.

Extra info

 • Start Inhuur: z.s.m., afhankelijk van het in ons bezit zijn van een geldige VOG
 • Eind Inhuur: 6 maanden met optie tot verlening.
 • Aantal uren per week: 32-36 uur per week

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

24.03.2023

Publicatie eindigt

04.04.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.