Expert Persoonsgebonden Aanpak (PGA) Jeugd

Nieuw

Functie omschrijving

Neem jij het voortouw in het aanpakken van complexe zorg- en veiligheidsuitdagingen samen met partners als Politie, de wijkteams en Zorg- en Veiligheidshuis? Jouw expertise in thema jeugd is cruciaal voor de veiligheid en leefbaarheid in Arnhem. Solliciteer en maak een verschil voor de samenleving!

Wat ga je doen?
Als Expert Persoonsgebonden Aanpak (PGA) Jeugd speel je een kartrekkers-rol in de samenwerking met partners zoals de Politie, het Zorg- en Veiligheidshuis, de Veiligheidsregio en de sociale wijkteams op het thema jeugd. Het doel is het effectief aanpakken van complexe uitdagingen in zorg en veiligheid. In deze functie coördineer je de aanpak van jeugdigen die overlast veroorzaken, een carrière beginnen in de criminaliteit, onderdeel zijn van een problematische jeugdgroep of moeilijk benaderbaar zijn in de wijk. Deze jongeren worden aangemeld bij de PGA wijk, een samenwerking tussen verschillende instanties zoals de gemeente, politie en sociale wijkteams. De aanmeldingen betreffen ernstige gevallen van overlast met ontbrekende of stagnerende zorg, aanwijzingen van criminele aanwas in de ondermijnende criminaliteit, of situaties waarin de veiligheid van de betrokkene of diens omgeving in het geding is.

Hierin neem je een coördinerende taak en als themahouder jeugd ook een rol als specialist op je binnen ons team van PGA-experts. Jouw inzet is gericht op het creëren van een veiligere samenleving, waarbij je jouw expertise en ervaring inzet om zowel de individuele als de gemeenschappelijke veiligheid te verbeteren.

Werkzaamheden

 • Je vertegenwoordigt de gemeente in multidisciplinaire overleggen en coördineert inspanningen op het gebied van zorg en veiligheid;
 • Je organiseert multidisciplinaire overleggen, in samenwerking met de wijkveiligheidsadviseur, en stelt een ‘SMART’ plan van aanpak op met de betrokken partners;
 • Je beheert de uitvoering van het plan van aanpak, zorgt voor coördinatie, evaluatie en bijstelling waar nodig;
 • Je pakt complexe casuïstiek op wijkniveau aan, met een focus op zorg en veiligheid;
 • Samen met relevante (externe) partners voer je huis- en vindplaatsbezoeken uit;
 • Je draagt actief bij aan de ontwikkeling van de PGA-Wijken op het thema jeugd en denkt mee over organisatie brede aanpakken in het domein van zorg en veiligheid;
 • Je neemt het team van PGA-experts mee in de complexiteit en bijzonderheden die komen kijken bij een Persoonsgerichte Aanpak Jeugd.

Zorg en veiligheid: Een uitdaging!

In Arnhem zien we een toename van complexe zorg- en veiligheidsuitdagingen, vaak gerelateerd aan psychische problemen, agressie en dakloosheid. Dit beïnvloedt ook jongeren, die soms risicovol gedrag vertonen. We hebben in Arnhem een relatief grote groep risico jeugd, die aansluiting dreigen te vinden in de ondermijnende criminaliteit. Wij zoeken een professional voor een gecoördineerde en preventieve aanpak van deze problemen, in samenwerking met instanties zoals het regionale Zorg- en Veiligheidshuis. Jouw rol in het introduceren en implementeren van Persoonsgerichte Aanpakken (PGA) in onze wijken, in samenspel met het regionale Zorg- en Veiligheidshuis, is van groot belang om deze uitdagingen effectief het hoofd te bieden. Hardnekkige en complexe zorg- en veiligheidscasuïstiek, met een hoog risico voor betrokkenen en inwoners, moeten sneller worden opgepakt. Dit is nu vaak moeilijk, bijvoorbeeld omdat er veel organisaties betrokken zijn bij de casus zonder dat zij dit van elkaar weten en dat ernstige problematiek te laat wordt onderkend. Er is tegelijkertijd behoefte aan meer preventie.

De opdrachtgever(s)

Wie zijn wij?
Als Expert PGA Jeugd word je onderdeel van de afdeling veiligheid, team Zorg & Veiligheid en ga je samenwerken met de Wijkveiligheidsadviseur en de Procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis. Jullie zijn samen verantwoordelijk voor de zorg- en veiligheidsketen op wijkniveau. De Wijkveiligheidsadviseur neemt de procesregie op zich, terwijl jij als PGA-expert verantwoordelijk bent voor de casusregie. Voor snelle interventies kunnen de interventiespecialisten van de afdeling Veiligheid worden ingeschakeld. Als themahouder jeugd heb je daarnaast een rol in het ontwikkelen van de PGA Wijk op het thema jeugd, waaronder het begeleiden, coachen en motiveren van collega’s.

Omschrijving kandidaat

Wie zoeken wij?
Als PGA-expert Jeugd (persoonsgebonden aanpak) verwachten we dat je ervaring hebt met complexe sociale vraagstukken binnen het jeugd & veiligheidsdomein. Je bent besluitvaardig, neemt beslissingen en hebt de moed om actie te ondernemen, zelfs als je met verschillende partners moet samenwerken zonder formele autoriteit en macht.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en regisseren van het plan van aanpak en hebt het vermogen om anderen te overtuigen om actie te ondernemen voor het welzijn van onze doelgroep. Met een sterk gevoel van verantwoordelijkheid draag je bij aan een leefbare stad. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden om met diverse klanten en inwoners om te gaan. Bovendien kun je schakelen tussen hulpverlenende en normstellende benaderingen.

Binnen het team ben je een strategische kracht. Je denkt en werkt mee aan de ontwikkeling van de PGA Wijk op het thema Jeugd en begeleidt jouw collega's bij het voeren van effectieve casusregie, het stellen van verwachtingen en het creëren van consistentie. Dit vraagt om het kunnen luisteren, motiveren en een gezonde dosis inlevingsvermogen. Ook kun je moeilijke en risicovolle casussen op een open en empathische manier bespreekbaar maken, waarbij je luistert, signalen oppikt en betrokkenheid toont, inclusief non-verbale communicatie.

Functie eisen

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 18 maart tot en met 16 maart 2025 voor 16 uur per week.
 • Opleiding (minimale opleiding): Bachelor (hbo) / Wo (master) werk- en denkniveau; Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde werk- en denkniveau beschikt, zal uw bieding terzijde worden gelegd.
 • Gevraagde werkervaring: Minimaal 2 jaar Ervaring met complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid en zorg, bijvoorbeeld opgedaan in de rol van wijkagent, reclasseerder, casemanager reclassering of GGZ specialist;
 • Gevraagde werkervaring: Ervaring met het werken in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, geef minimaal 3 voorbeelden. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden.
 • Gevraagde werkervaring: je hebt ervaring met complexe sociale vraagstukken binnen het jeugd & veiligheidsdomein, geef minimaal 3 voorbeelden.

Wensen

 • Opleiding (minimale opleiding): Een opleidingsachtergrond in veiligheid of zorg.
 • Kennis: Een heldere visie op het vakgebied jeugd waarmee je in staat bent om richting te geven aan collega’s en partners;
 • Minimale werkervaring: Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden en herkent wanneer een casus potentieel bestuurlijke impact heeft en relevante belanghebbenden moeten worden geïnformeerd.
 • Kennis van: jongeren cultuur, jongeren dynamieken, rivaliserende jeugdgroepen, risicofactoren voor jeugd om in de criminaliteit te belanden en kennis van beschermende factoren.

Competenties

Vereiste (gedragscompetenties) en vaardigheden:

 • Je bent besluitvaardig, neemt beslissingen en hebt de moed om actie te ondernemen.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden om met diverse klanten en inwoners om te gaan.
 • Bovendien kun je schakelen tussen hulpverlenende en normstellende benaderingen.

Extra info

 • Standplaats: Arnhem
 • Startdatum: 01-03-2024
 • Einddatum: 28-02-2025
 • Optie tot verlenging: Ja
 • Uren per week: 16

De interviews zullen plaatsvinden 8 maart in de ochtend fysiek op locatie of via MS Teams. U wordt hierover tijdens de uitnodiging over geïnformeerd.

Locatie

Arnhem

Publicatiedatum

27.02.2024

Publicatie eindigt

04.03.2024

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.