Coördinator Bedrijfsvoering (Bestuur en Organisatie)

Nieuw

Functie omschrijving

De coördinator bedrijfsvoering is het centraal aanspreekpunt voor opdrachtgever, ketenpartners, subsidieverstrekkers, management en medewerkers op het gebied van inkoop- en contractmanagement, HRM, begroting & financiën, subsidies en de overige bedrijfsvoering aspecten.

Werkzaamheden

In samenwerking met de betrokken afdelingen bij de gemeente Amsterdam is de coördinator bedrijfsvoering enerzijds verantwoordelijk de basis op orde te houden, ervoor te zorgen dat het RIEC doelmatig en rechtmatig opereert en data gedreven sturing en verantwoording mogelijk is. Anderzijds draagt de coördinator bedrijfsvoering bij aan de verdere organisatieontwikkeling en -ophanging van het RIEC, nieuw personeelsbeleid en adviseert hij/zij over allerhande risico's en issues. Je hebt de volgende taken: 
 • Inkoop en contractmanagement: Inzicht en overzicht inkopen, behoeftestelling/aanvraag meervoudig onderhands en Europese aanbesteding, inkoopadvies, beoordeling offertes, leveranciersmanagement, formalisatie contracten en verlengingen in afstemming met de betrokken afdelingen van de gemeente Amsterdam;
 • HRM: Inzicht en overzicht personeel en arbeidsvoorwaarden, advies over (standaard) functieprofielen/vacatures, functiewaardering, P-beleid, formalisatie geworven (tijdelijke) medewerkers en/of gedetacheerden in afstemming met gemeente Amsterdam, onboarding, P-schouw en politiescreening personeel; 
 • Begroting en financiën: Inzicht en overzicht in realisatie en (relatie tot) budgetten en subsidies, afhandeling facturen, controle van boekingen en doorbelastingen, verrekening van kosten met ketenpartners, inrichting financiële administratie, planning & control cyclus, (meerjaren) begroting, prognoses, allerhande financieel advies, opbouw reserve, jaarafsluiting, afstemming met controllers van de gemeente Amsterdam en de accountantscontrole; 
 • Overig: Periodieke managementrapportages en (subsidie)verantwoording, afstemming met ministerie van J&V inzake subsidies en verantwoording, afstemming met ketenpartners inzake financiële bijdragen, allerhande advies in relatie tot de bedrijfsvoering, ophanging RIEC binnen gemeente Amsterdam en afstemming over vast dienstverband van medewerkers.

De opdrachtgever(s)

RIEC Amsterdam -Amstelland
Het RIEC is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners ter ondersteuning van de bestuurlijke en integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Omdat het RIEC-bureau geen rechtspersoonlijkheid heeft is gemeente Amsterdam de beheergemeente en valt deze aanbestedingsprocedure onder verantwoordelijkheid van de Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) / Team Amsterdamse Aanpak Ondermijning (AAO) van Gemeente Amsterdam.
De doelstellingen van de bestuurlijke en integrale aanpak zijn:
 • Economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal;
 • De vermenging van onder- en bovenwereld tegen gaan;
 • Voorkomen dat criminelen (onbedoeld) door de overheid worden gefaciliteerd.
Het RIEC AA is georganiseerd als netwerk en wordt feitelijk gevormd door alle partners die hierin samenwerken. Deze samenwerking wordt ondersteund en gefaciliteerd door het RIEC-Programmabureau. Het Programmabureau houdt zich bezig met het stimuleren en verstevigen van het samenwerkingsverband, het faciliteren van de juridische kant van de informatie-uitwisseling, het leggen van de verbindingen en het ondersteunen bij de informatiehuishouding.

Functie eisen

 • in het bezit van een afgeronde wo opleiding bestuurskunde. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • aantoonbare kennis van en ervaring met het brede pallet aan bedrijfsvoering aspecten (inkoop, HRM, financiën) door additionele opleiding en/of werkervaring.
 • aantoonbare meerjarige ervaring (>10 jaar) in het faciliteren van uitvoeringsorganisaties, complexe programma's en projecten en samenwerkingsverbanden - allen binnen de overheid.
 • aantoonbare ervaring met financiële jaarafsluitingen en het doorlopen en begeleiden van de daarbij behorende accountantscontrole.
 • aantoonbare kennis van en ervaring met de werkprocessen van politie en gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering (>2 jaar).
 • aantoonbare ervaring met het ERP pakket JD Edwards.
 • werkervaring bij een RIEC-bureau en de daarbij behorende bestuurlijke dynamiek tussen de ketenpartners.

Extra info

• Startdatum: 21-01-2021
• Einddatum: 31-12-2022
• Werklocatie: James Wattstraat, 84, 1097DM, AMSTERDAM
• Aantal fte:1 fte
• Aantal uren per week: 32-36 uur per week
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

20.11.2020

Publicatie eindigt

28.11.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.