Contractadvies

Nieuw

Functie omschrijving

De afdeling Projecten en Uitvoering (PU) van waterschap Hollandse Delta (WSHD) richt zich op het voorbereiden en uitvoeren van projecten en programma's uit de Programmabegroting. Het voornaamste doel van de afdeling is bestuurlijk vastgestelde projecten en maatregelen binnen tijd, budget en kwaliteit en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten te realiseren. Om dit met de juiste kwaliteit te realiseren zet de afdeling in op de verdere ontwikkeling van de competenties van de vaste medewerkers en op het uitwerken van Portfoliomanagement dat de basis is voor het structureren en standaardiseren van de realisatie van de Programmabegroting. De afdeling PU wil verder aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt, zoals duurzaamheid, innovatie en andere contractvormen.

Werkzaamheden

De opdracht maakt onderdeel uit van de projectteams die verantwoordelijk zijn voor het cluster waterketen. Deze werkzaamheden worden middels RAW-bestekken (UAV) en UAV-GC contracten in de markt gezet. Tijdens de opdracht wordt verantwoording afgelegd aan contractmanager(s) en worden maandelijkse rapportages opgesteld over de voortgang van projecten. Ook wordt ondersteuning geboden aan de inkoopadviseurs.

In de voorbereidsingsfase bestaat de opdracht uit:
 • adviseren over - en ondersteunen bij de beheersbaarheid van het contract in het licht van de eisen die het contract aan de opdrachtnemer stelt;
 • op basis van de vigerende modelcontracten contractendocumenten opstellen;
 • adviseren over aanpassingen van contractteksten om zo de klantwens van de interne opdrachtgever te borgen (in nauwe samenwerking met de technisch- en omgevingsadviseur);
 • toepassen (specifieke) expertise van de marktbenadering, contractbeheersing en contracteren;
 • het borgen van de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten;
 • verzorgen aankondigings-, aanbestedings- en gunningsproces;
 • risico's inschatten en het proces tot een goed einde brengen (tijdig knelpunten onderkennen, beoordelen en afhandelen).

In de uitvoeringsfase bestaat de opdracht uit:
 • verantwoordelijkheid dragen voor de aansturing van directievoerders en toezichthouders bij RAW-contracten;
 • het fungeren als eerste aanspreekpunt van opdrachtnemers en het sturen op samenwerking.

Bij beide contracten is het de opdracht toe te zien op de naleving van de contractuele verplichtingen en afwikkeling van eventuele afwijkingen op het contract.

Functie eisen

 • Kandidaat dient per 1 juli 2024 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. Geef hieronder aan per wanneer kandidaat beschikbaar is.
 • Kandidaat heeft minimaal hbo werk- en denkniveau.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.
 • Kandidaat heeft een rijbewijs B.
 • Kandidaat is in het bezit van PRINCE2 certificering of behaalt de PRINCE2 certificering binnen een maand na opdracht.
 • Kandidaat is in het bezit van een VCA-basis certificaat.

Wensen

Geef aan hoe de opdracht bij het waterschap wordt uitgevoerd op basis van de opgedane kennis en ervaring. Denk hierbij aan kennis van/ervaring met:

 • contractbeheersing, inkoop & aanbesteden, samenwerking met/advisering aan Contractmanager, werken in VISI en SharePoint;
 • inkoop- en contractmanagement, relevante wet- en regelgeving;
 • aansturing en de voorbereiding van dienstencontracten (uitgevoerd onder AWVODI, DNR of RVOI);
 • aansturing en de voorbereiding van contractstukken (UAV en UAV-GC) of gelijkwaardige contractvormen;
 • opstellen van UAV en UAV-gc contracten of gelijkwaardige contractvormen;
 • uitvoering van meerdere projecten gelijktijdig (UAV en UAV-GC) of gelijkwaardige contractvormen;
 • contractadviseur binnen een IPM projectteam;
 • opstellen van contract beheers- en toets plannen;
 • toets coördinatie bij UAV-GC contracten en ervaring met projectbewaking van financiën en planning (opstellen prestatieverklaringen);
 • werken in een Bouwteam en met (Zuivering) technische installaties wordt als een pré beoordeeld.

Extra info

 • De verwachte inzet op de opdracht is (gemiddeld) 32 uur per week.
 • De einddatum van de opdracht is 30 juni 2025, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van vierentwintig maanden (inclusief de initiële inhuurperiode).
 • De standplaats is Ridderkerk. Het genoemde uurtarief is inclusief reis- en verblijfskosten maar exclusief btw.
 • Middelen zoals telefoon, auto, laptop/tablet en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet door waterschap Hollandse Delta verstrekt.
 • Gesprek(ken) met gegadigde(n) zijn op 05 jun. 2024 (wo.)

Locatie

Ridderkerk

Publicatiedatum

15.05.2024

Publicatie eindigt

31.05.2024

Contactpersoon

Bruijn

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.