Beleidsmedewerker jeugdhulp/jeugdkader

Nieuw

Functie omschrijving

Waalwijk werkt aan een positieve toekomst voor onze jeugd, de toekomstige volwassen inwoner van Waalwijk.

De gemeente Waalwijk heeft als belangrijkste doel dat alle jeugdigen de mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan de maatschappij, een schooldiploma halen en werk en huisvesting vinden.

Om ons doel te bereiken investeren wij in preventieve activiteiten voor alle jeugdigen.

We voeren programma’s uit die gericht zijn op specifieke doelgroepen risicojeugd zoals JOGG ( jongeren op gezond gewicht), verslavingszorg, VVE (voor- en vroegschoolse educatie), opvoed- en opgroeiondersteuning, aanpak pesten, echtscheidingsproblematiek, tegengaan van armoede etc.

Deze activiteiten worden uitgevoerd door onze netwerkpartners zoals de GGD Hart van Brabant , Jeugd – en jongerenwerk (ContourDeTwern en SJW), onderwijs (primair – en voortgezet onderwijs ) en het medisch domein ( o.a. de huisartsen). Hiervoor worden een aantal van onze netwerkpartners in Waalwijk gesubsidieerd.

Om bovenstaande activiteiten te bundelen en op elkaar af te stemmen, zowel de bestaande als nieuwe initiatieven, is door de gemeenteraad van Waalwijk het Jeugdkader 2020 vastgesteld waarin een duidelijke visie ten aanzien van het jeugdbeleid is opgenomen voor de komende jaren.

Om dit jeugdkader te implementeren en een toekomstbestendig jeugdbeleid te realiseren dat tevens aansluit op de huidige ontwikkelingen, waaronder het Sociaal Domein en het Nationaal Programma Onderwijs, zijn wij op zoek naar een senior beleidsadviseur / coördinator die hiermee voortvarend aan de slag kan gaan. De theorie van het jeugdkader vertalen naar de praktijk, middels opstellen van uitvoeringsplannen en zorgen voor de uitvoering hiervan, in samenwerking met collega’s en externe partners en door ook in de praktijk de diversiteit aan activiteiten en beleid te bundelen en continue afstemming te verzorgen hierin. Deze afstemming dient ook plaats te vinden met Team WijZ (Toegang Sociaal Domein) en het Team Leefbaarheid, Toezicht en Handhaving (onderdeel Leerplicht).

De coördinatie van de jeugdhulp behoort ook tot deze functie. Je sluit aan in de regionale werkgroepen en coördineert de interne besluitvorming voor de jeugdhulp. Op dit moment loopt een regionaal inkooptraject. Je vertaalt de impact hiervan naar Waalwijk en zorgt voor de lokale implementatie.

Daarbij zijn wij vooral op zoek naar een medewerker die concreet handen en voeten kan geven aan een effectievere en efficiëntere jeugdhulp in Waalwijk en die daarbij actief op zoek gaat naar goede voorbeelden, maar ook het vermogen heeft zelf ideeën te ontwikkelen en implementeren.

Omschrijving kandiaat

  • Stevige sparringpartner voor bestuurders, collega’s en betrokken organisaties m.b.t. het jeugdbeleid en de jeugdhulp
  • Heldere visie op het gemeentelijk beleid op het gebied van jeugd(hulp)
  • Politieke antenne voor de lokale processen
  • Flexibel: snel kunnen schakelen tussen beleid en uitvoering
  • Een hands-on-mentaliteit, naast coördineren en bespreken ook proactief zijn

Extra info

Van 22-8-2021 t/m 31-12-2021 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Waalwijk | Welzijn | Uren: 36 per week | Aantal FTE: 1

Locatie

Waalwijk

Opdrachtgever

Waalwijk gemeente

Publicatiedatum

14.07.2021

Publicatie eindigt

22.07.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.