Bedrijfsverpleegkundige

Nieuw

Functie omschrijving

De bedrijfsverpleegkundige verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van de medewerker en adviseert daarnaast het management en interne professionals.

De bedrijfsverpleegkundige verricht de volgende werkzaamheden:

 • verzuimbegeleiding: preventie en re-integratie, waaronder met name het beoordelen van verzuimmeldingen en advisering m.b.t. werkhervattingsmogelijkheden;
 • sparringspartner van medewerkers en professionals;
 • coachen van leidinggevenden richting een effectieve verzuimbegeleiding van hun medewerkers;
 • advisering m.b.t. preventie van verzuim van (groepen) medewerkers;
 • analyse verzuim van (groepen) medewerkers;
 • begeleiding van medewerkers vanuit een niet werkende situatie naar werk;
 • bewaken van naleving van de regelgeving en voorschriften met betrekking tot verzuim.

De eisen die Werkzaak Rivierenland stelt aan de bedrijfsverpleegkundige (BVK) zijn de volgende:

Visie

De visie van de bedrijfsverpleegkundige sluit aan op de visie van Werkzaak Rivierenland;

De bedrijfsverpleegkundige is gericht op kansen en mogelijkheden en denkt proactief mee om de re-integratie van medewerkers te bevorderen en de verzuimduur waar mogelijk te verkorten.

Werkzaamheden

De bedrijfsverpleegkundige verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van de medewerker en adviseert daarnaast het management en interne professionals.

Omschrijving kandiaat

Houding

 • Is onafhankelijk en onpartijdig;
 • Samenwerkingsgericht; zoekt actief het contact met betrokkenen, management, interne professionals en de preventiemedewerker (adviseur arbo);
 • Werkt nauw samen met interne bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts en deelt informatie uit de medische dossiers;
 • Communicatief sterk zowel procesgericht als qua inhoud (o.a. duidelijke spreekuurrapportages);
 • Houdt duidelijk zicht op verschillende belangen medewerker en werkgever en weegt deze indien nodig tegen elkaar af;
 • De-medicaliseert waar mogelijk en komt met voorstellen hoe (oneigenlijk) verzuim te verkorten;
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management ter verbetering van de verzuimzorg;
 • Is proactief in het signaleren van trends;
 • Geeft advies ter preventie van verzuim;
 • Ontwikkelt actief kennis van de organisatie en haar omgeving, verdiept zich in mogelijke re-integratieplekken;
 • Committeert aan de waarden van Werkzaak: Meedoen, verbinden en ontwikkelen.

Kennis en kunde

 • Heeft ten minste 5 jaar ervaring als BVK in een relevante werkomgeving ( waaronder WSW) en is bekend met de problematiek van de doelgroep;
 • Heeft actuele kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), WAO, Wet sociale Werkvoorziening (WSW);
 • Heeft kennis van of is bereid zich verdiepen in het cliëntvolgsysteem Compas, en het verzuimregistratiesysteem Onvia;

Netwerk

 • Maakt deel uit van een relevant netwerk, zoals een beroepsvereniging of beroeps gerelateerde organisatie;
 • Heeft een uitgebreid netwerk op het gebied van in te zetten interventies;
 • Moet een verplichte klachtenprocedure hebben.

Praktisch

 • Werkt op locatie Tiel en Geldermalsen, op vaste werkdagen (vrijdag);
 • Is minimaal 4 tot 8 uur per week beschikbaar.

Registratie

 • Werkt binnen de beroepscode;
 • Dient geregistreerd te zijn als bedrijfsverpleegkundige en kan deze registratie aantonen bij het indienen van de offerte.

Functie eisen

 • Heeft ten minste 5 jaar recente ervaring als bedrijfsverpleegkundige in een relevante werkomgeving ( waaronder WSW) en is bekend met de problematiek van de doelgroep.
 • Afgeronde opleiding tot bedrijfsverpleegkundige.
 • Geldige BIG-registratie.
 • Werkdagen: vrijdag.
 • Heeft een klachtenregeling.
 • aantoonbaar ervaring met re-integratie van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en kan tenminste 3 voorbeelden geven van succesvolle re-integratietrajecten.
 • op de hoogte van de sociale kaart van de regio Rivierenland.
 • recent netwerk in de regio Rivierenland: contacten met relevante ketenpartners.

Competenties

 • Communicatievaardigheden
 • Samenwerkingsgericht
 • Culturele sensitiviteit
 • Pro-actief
 • Oplossingsgericht

Extra info

 • Startdatum 01-01-2021
 • Einddatum 31-12-2022
 • Optie tot verlenging 2 x 1 jaar
 • Uren per week 4 tot 8 uur

Locatie

Geldermalsen

Opdrachtgever

Werkzaak Rivierenland

Publicatiedatum

17.11.2020

Publicatie eindigt

27.11.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.