Bedrijfsarts

Nieuw

Functie omschrijving

De bedrijfsarts verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van werkzoekenden zonder dienstverband.

De eisen die Werkzaak Rivierenland stelt aan de bedrijfsarts (BA) zijn de volgende:

Visie

De visie van de bedrijfsarts sluit aan op de visie van Werkzaak Rivierenland;

De bedrijfsarts is gericht op kansen en mogelijkheden en denkt proactief mee om de re-integratie van werkzoekenden te bevorderen.

Houding

 • Is onafhankelijk en onpartijdig;
 • Samenwerkingsgericht; zoekt actief het contact met betrokkenen, en interne professionals;
 • Werkt nauw samen met de interne psychologen;
 • Communicatief sterk zowel procesgericht als qua inhoud (o.a. duidelijke adviesrapportages en heldere adviezen);
 • De-medicaliseert waar mogelijk en komt met voorstellen hoe re-integratie te bevorderen;
 • Is proactief in het signaleren van trends;
 • Ontwikkelt actief kennis van de organisatie en haar omgeving, verdiept zich in mogelijke re-integratieplekken;
 • Committeert zich aan de waarden van Werkzaak: Meedoen, verbinden en ontwikkelen.

Kennis en kunde

 • Heeft ten minste 5 jaar ervaring als BA in een relevante werkomgeving ( waaronder WSW en Participatiewet) en is bekend met de problematiek van de doelgroep;
 • Kan optreden als arts-gemachtigede namens Werkzaak Rivierenland bij bezwaarprocedures bij het UWV;
 • Heeft actuele kennis van de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), WAO, Wet sociale Werkvoorziening (WSW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet;
 • Heeft kennis van of is bereid zich verdiepen in het cliëntvolgsysteem Compas, en het verzuimregistratiesysteem Onvia;
 • Heeft aantoonbare ervaring bij het doen van second opinions.

Netwerk

 • Maakt deel uit van een relevant netwerk, zoals een beroepsvereniging, maatschap of beroeps gerelateerde organisatie;
 • Heeft een uitgebreid netwerk op het gebied van in te zetten interventies;
 • Heeft een netwerk in de regio Rivierenland op het gebied van zorg;
 • Moet een verplichte klachtenprocedure hebben.

Praktisch

 • Werkt op locatie Tiel en Geldermalsen, op vaste werkdagen (woensdag- en vrijdagochtend);
 • Is minimaal 10 uur per week beschikbaar.

Registratie

 • Werkt binnen de beroepscode;
 • Dient geregistreerd te zijn als bedrijfsarts en kan deze registratie aantonen bij het indienen van de offerte.

Werkzaamheden

De bedrijfsarts verzorgt de (sociaal-)medische begeleiding van werkzoekenden vanuit de Participatiewet en adviseert daarnaast interne professionals.

Functie eisen

 • Heeft ten minste 5 jaar recente ervaring als bedrijfsarts in een relevante werkomgeving ( waaronder WSW en Participatiewet) en is bekend met de problematiek van de doelgroep.
 • Afgeronde opleiding tot bedrijfsarts NSPOH/SGOB of vergelijkbaar.
 • Geldige BIG-registratie
 • Werkdagen: woensdag- en vrijdagochtend.
 • Heeft aantoonbare ervaring bij het doen van en adviseren bij bezwaarprocedures bij het UWV.
 • Heeft een klachtenregeling.
 • ervaring als bedrijfsarts bij 3 organisaties in het re-integratieproces van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • tenminste 5 praktijkvoorbeelden beschrijven van re-integratieadviezen bij complexe dossiers
 • tenminste 5 praktijkvoorbeelden noemen waarin hij/zij niet alleen naar de medische kant van een zaak kijkt, maar ook naar het sociaal-maatschappelijke aspect
 • tenminste 5 situaties beschrijven van trajecten waarin gekozen is voor een multi-disciplinaire aanpak

Competenties

 • Communicatievaardigheden
 • Samenwerkingsgericht
 • Culturele sensitiviteit
 • Pro-actief
 • Oplossingsgericht

Extra info

 • Startdatum 01-01-2021
 • Einddatum 31-12-2022
 • Optie tot verlenging 2 x 1 jaar
 • Uren per week 10 uur

Locatie

Geldermalsen

Opdrachtgever

Werkzaak Rivierenland

Publicatiedatum

11.11.2020

Publicatie eindigt

22.11.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.