Adviseur voor het Programma Vitaal Landschap

Nieuw

Functie omschrijving

We zoeken een Adviseur voor het Programma Vitaal Landschap

Vanuit het coalitieakkoord van de gemeente Súdwest-Fryslân vindt in de periode 2023-2026 met prioriteit en in versneld tempo een inzet plaats op de onderdelen ‘Natuur, landbouw en vitaal landschap’. Het gebeurt binnen het Programma Vitaal Landschap. Voor het programma is in 2023 een extra inzet nodig om landelijke en provinciale ontwikkelingen bij te houden.

Je kunt daarbij denken aan: landelijk de NOVEX-aanpak, de daaraan gekoppelde landelijke programma’s Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en ‘Water en bodem sturend’ en de Friese doorvertaling binnen o.a. het Fries programma Landelijk Gebied (FPLG-)aanpak en de Blauwe Omgevings Visie (BOVI/Blauwe drager). Ook andere dwarsverbanden zullen zich op meerdere schaalniveaus aandienen. Súdwest-Fryslân wil zich hierbij profileren als experimenteergebied (in samenhang met een in te richten public affairs-agenda voor ‘Vitaal landschap, landbouw en agrofood’ en bijv. samenwerking met het Innovatiepact Fryslân). Daarnaast ligt er een focus op het inrichten en verder uitbouwen van de gebiedsgerichte aanpak binnen het veenweide- en kleiweidegebied (zoals in het gebied Idzegea, met deels een meer projectmatige tactische/operationele insteek).

De adviseur wordt ingezet om vanuit zijn/haar werkervaring voor ondersteuning te bieden op diverse onderdelen in het programma Vitaal Landschap onder andere bij de noodzakelijke transitiestappen om tot vernieuwing te komen. Er wordt ingezet op een kansrijke positionering binnen Europese en nationale subsidieprogramma’s (o.a. Farm-to-Fork, Fit For 55, Caring for soil is caring for life, Regio Deals).

Het zwaartepunt van de inzet van de adviseur ligt op het tactische en operationele niveau.

Werkzaamheden

 • Ondersteuning bieden in het programma Vitaal Landschap.
 • Uitvoering geven aan tactische en operationele doelen.
 • Inzetten van en verbindingen leggen binnen zijn/haar/het nationale netwerk.
 • Aanjagen ontwikkelingen
 • Uitvoering geven aan transitiestappen.
 • Deelnemen aan interne en externe overlegstructuren namens het Programma Vitaal Landschap.

Functie eisen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding
 • Ervaring met gebiedsontwikkeling & de daarbij behorende technische en milieukundige aspecten.
 • Kennis van bodemdaling en de effecten/gevolgen daarvan op de omgeving
 • Kandidaat is een ervaren netwerker en heeft een groot landelijk netwerk op het gebied van natuur en landbouw
 • Kandidaat is bereid om na gunning de integriteitsverklaring van opdrachtgever (zie bijlage) te ondertekenen. Voor aanvang van de werkzaamheden levert kandidaat deze in bij opdrachtgever.
 • Meerdere jaren ervaring in een zelfde soort opdracht bij een gemeente van vergelijkbare omvang als Súdwest-Fryslân of bij een provincie.

Competenties

 • Netwerken
 • Verbinden
 • Zelfstartend vermogen

Extra info

 • Startdatum 15-02-2023
 • Einddatum 01-08-2023
 • Optie tot verlenging ja, dat is mogelijk, maar nog niet bekend
 • Uren per week 8

Locatie

Sneek

Publicatiedatum

01.02.2023

Publicatie eindigt

08.02.2023

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.