Adviseur mobiliteit en openbare ruimte

Nieuw

Functie omschrijving

Jij draagt bij aan de studie Ruimte Maken in Oost (RMO): Een studie vanuit het mobiliteitsdomein naar een leefbaar, veilig en bereikbaar Oost, waarbij onderzoek gedaan wordt naar de netwerken en de mogelijkheden om ruimte te creëren voor voetganger, fietser, ov, autoluwe straten en verblijfsruimte. Jij hebt affiniteit en ervaring met complexe verkeerskundige vraagstukken op het snijvlak met Stedenbouw. Je bent vertrouwd met de grenzen van het verkeersmodel en met de analyse van de uitkomsten ervan. Je bent goed in staat een complex beleidsproject om te zetten in een aantrekkelijke rapportage. Jij bent verbinder, die van aanpakken weet. Jij bent analytisch sterk en ook resultaatgericht. Dan zoeken we jou om de komende 6 maanden de gemeente Amsterdam te versterken bij het uitdenken en opstellen van de studie Ruimte Maken in Oost.

Je bent als adviseur onderdeel van het kernteam dat de studie opstelt om zo in Oost meer openbare ruimte te maken voor voetgangers en verblijven en te zorgen dat bewoners, bezoekers en ondernemers zich kunnen blijven verplaatsen in en van/naar de stad. Hiermee wordt getoond wat een andere verkeersstructuur voor de stad kan opleveren en wordt een onderbouwing gegeven van de noodzaak en prioritering van grote netwerkingrepen en de mogelijke voorwaarden hiervoor. Naast een lange termijnvisie gaat het ook om een fasering van de stappen hoe hier te komen.

Je bent in staat zelfstandig te opereren, te adviseren en te overtuigen. Je maakt formeel onderdeel uit van team Metropool binnen de dienst Verkeer en openbare ruimte. Het kernteam voor de studie Ruimte Maken in Oost bestaat uit ongeveer vier a zes personen. Verder werk je veel samen met collega’s van de diensten V&OR en R&D, de stadsdelen en de Vervoerregio Amsterdam. Je bent in staat te laten zien wat een andere verkeerscirculatie op kan leveren en denkt ook vanuit de grotere ambitie voor de stad. Het uitvoeren van analyse met het verkeersmodel wordt gedaan door de afdeling Onderzoek en Kennis en maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Het betekenis geven aan de uitkomsten ervan behoort wel tot de opdracht. Het bestuurlijk traject maakt geen onderdeel uit van de opdracht.

Werkzaamheden

Beleids- verkeer en openbare ruimte bij de studie Ruimte Maken in Oost. In deze functie ben je als adviseur verantwoordelijk voor:
- Collega’s van andere afdelingen en diensten betrekken en uitdagen;
- Schrijven aan een aantrekkelijk eindproduct met (kaart)beelden;
- Analyse van de uitkomsten van het verkeersmodel en de voorwaarden en fasering hoe daar te komen;
- Laten zien wat veranderingen in de netwerken voor voetgangers, fietsers, auto, openbaar vervoer, touringcars, taxi’s en logistiek kunnen opleveren;
- Opdrachtgever van deelstudies (bijvoorbeeld van visualisaties);
- Vraagstukken op het gebied van openbare ruimte signaleren en actief agenderen.

De opdrachtgever(s)

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
De Dienst Verkeer & Openbare Ruimte, onderdeel van het cluster Ruimte en Economie, draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren (van stedelijke assets), het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en opdrachtgeverschap van projecten. Met onder meer als ontwikkelopgave:
 • Integrale stedelijke programmering en kaderstelling;
 • Gemeente brede invoering van assetmanagement;
 • Gebruiksmanagement, het optimaal gebruik van het verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte.

Binnen de Dienst V&OR zorgt de afdeling Kennis en Kaders voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en legt deze voor aan het bestuur. Kennis en Kaders weet hoe de stad beweegt, signaleert veranderende trends en agendeert deze. Op basis van deze kennis stelt de afdeling richtinggevende stedelijke (beleids)kaders en plannen op en levert bijdragen binnen grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden om Amsterdam in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden.

Functie eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
 • De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende wo diploma, opleiding in de ruimtelijke sector en minimaal 5 jaar werkervaring in het verkeersveld.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en affiniteit met vervoersplanologie of verkeerskunde.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met complexe verkeerskundige vraagstukken op het snijvlak met Stedenbouw.
 • De aangeboden kandidaat is in staat zijn te laten zien wat andere verkeerscirculatie op kan leveren.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van de grenzen van het Verkeersmodel Amsterdam en langdurige ervaring met de analyse van de uitkomsten van een verkeersmodel.

Wensen

 • De aangeboden kandidaat is in staat zijn om complexe problemen om te zetten in een aantrekkelijke en begrijpbare rapportage.
 • De aangeboden kandidaat is vertrouwd met de organisatie gemeente Amsterdam, de stad en in het bijzonder stadsdeel Oost binnen de ring A10.
 • De aangeboden kandidaat is in staat zijn om complexe problemen om te zetten in een aantrekkelijke en begrijpbare rapportage.
 • De aangeboden kandidaat heeft goede communicatieve vaardigheden.

Extra info

 • Startdatum: z.s.m. na sluiting
 • Einddatum: 31-03-2024
 • Werklocatie: Weesperstraat, 113, 1018VN, AMSTERDAM
 • Aantal fte: 1
 • Aantal uren per week: 16 uur
 • Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: Ja

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

18.09.2023

Publicatie eindigt

24.09.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.