3D-specialist / Data analist

Nieuw

Functie omschrijving

Als 3D Specialist adviseer jij ontwerpers en stedenbouwkundigen over de mogelijkheden op jouw vakgebied gerelateerd aan de opgaven in het fysieke domein.

Werkzaamheden

  • Massa- en verkavelingsstudies voor uiteenlopende bouwplannen in Schinkelkwartier;
  • Onderzoek naar gebouwtypologieën, blokmaten en bijbehorende oplossingen voor het parkeren en de ontsluiting;
  • Bezonningsstudies en akoestisch onderzoek;
  • Optimalisaties van lopende bouwplannen door middel van parametrisch ontwerp. Daarbij worden computermodellen ingezet om, binnen de stedenbouwkundige kaders van het plan, een optimale balans te vinden tussen hoge dichtheid, uitzicht, bezonning van de woningen en schaduwwerking in de openbare ruimte;
  • Uitwerking van straatprofielen;
  • 3D-modeling van de openbare ruimte in Schinkelkwartier
  • Onderhoud van een actueel 3D-model waarin alle bouwplannen voor Schinkelkwartier worden geïntegreerd;
  • Uitwerking van hoogwaardige 3D-visuals.

De opdrachtgever(s)

De directie Ruimte en Duurzaamheid (R&D) is een van organisatieonderdelen in de cluster Ruimte en Economie. R&D is een toonaangevende beleidsdienst op het gebied van stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkeling. R&D adviseert het gemeentebestuur en werkt zowel voor stadsdelen als voor grootstedelijke projecten. Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie. Het cluster gaat voor ontkokering en het verhogen van de handelingssnelheid. Belangrijk is dat er aandacht is voor alle schaalniveaus, van portiek tot de gehele metropool. Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening. Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zo zijn ingericht, dat het zo goed mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam. Het Cluster Ruimte en Economie omvat 13 afdelingen met een grote diversiteit aan onderwerpen. De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen. Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid. De samenstelling van de teams van R&D varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een HBO of academische opleiding organisatie-breed ontwikkelen.

Functie eisen

in het bezit van een erkende WO Opleiding richting architectuur. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als architect bij gerenommeerde architectenbureaus en/of gemeente;
Ervaring met stedelijke transformatie in Amsterdam;
Ruime ervaring met 3D-modeling en parametrisch ontwerp (rekenkundig ontwerp en analyse) met software als Rhino en VBScript.

ervaring met Adobe InDesign, Adobe Photoshop en Adobe Illustrator.

Geef aan hoeveel jaren aantoonbare ervaring je hebt opgedaan en bekendheid heeft met het gebied en de projectorganisatie.

Extra info

• Startdatum: z.s.m. na gunning
• Einddatum: totaal maximaal 12 maanden
* Optie tot verlenging: behalve als er vooraf toestemming is
• Aantal uren gemiddeld per week: 36

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

08.06.2021

Publicatie eindigt

19.06.2021

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.