Voorzitter Opdrachtgever/-nemer platform reconstructies OB

Nieuw

Functie omschrijving

aarlijks reconstrueert de gemeente Haarlemmermeer veel straten en wijken om de buitenruimte weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen, de assets optimaal te beheren en gelijktijdig invulling te geven aan nieuwe opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.

Om het proces tussen opdrachtgevers (OG) en opdrachtnemers (ON) binnen de gemeente te stroomlijnen, richten we een OG-ON platform op. Het platform bestaat uit de opdracht gevende vakspecialisten en opdrachtgevers (vanuit het Cluster Beheer en Onderhoud) en de uitvoerende projectleiders en werkvoorbereiders (vanuit het Cluster Ingenieursbureau) en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Het platform heeft tot doel om het proces van opdrachtvorming, scope bepaling en fasering te stroomlijnen en te versnellen. Ook willen we lang lopende kwesties beslechten d.m.v. het platform.

Werkzaamheden

Het proces

Wekelijks worden 3 categorieën projecten geagendeerd bij het platform:

 1. Aankomende projecten en opdrachten;
 2. Stagnatie in lopende projecten (scope, onderzoek, overdracht);
 3. Evaluatie van aflopende projecten.

De projecten kunnen door zowel de OG, de ON als de voorzitter worden geagendeerd.

Eens per maand is er een planningsplatform dat de toekomstige werkzaamheden in beeld brengt. Dit platformoverleg vindt plaats in afstemming met het bedrijfsvoering team van het IB en moet hen input leveren om de middellange en lange termijn planning beter in te kunnen vullen. En, om de toestroom van opdrachten vanuit B&O op deze termijnen inzichtelijk maken.

Samenstelling platform

 • Opdrachtgevers
 • Beheerspecialisten
 • Projectleiders
 • Werkvoorbereiders
 • Voorzitter

Doel platform

Gemeente Haarlemmermeer kent een intern opdracht systeem (IOS) waarmee de projecten door vakspecialisten en opdrachtgevers worden geprogrammeerd en in de organisatie worden uitgezet ter voorbereiding en uitvoering. Het opdracht gevende cluster (Beheer en Onderhoud) formuleert hierbij een (deel)opdracht voor de verschillende fasen van (de voorbereiding) van een project. Het opdracht nemende cluster (ingenieursbureau) beoordeelt de opdrachten en in overleg wordt een definitieve opdracht formulering en uiteindelijk offerte vastgesteld.

Omschrijving kandidaat

De rol van de voorzitter van het platform is primair het (bege)leiding geven aan het proces tussen de opdracht gevende en opdracht nemende clusters binnen de gemeente in projecten op het gebied van reconstructies. Hierbij vult de voorzitter een onafhankelijke rol op het proces maar ook op de inhoud. De voorzitter heeft de nadrukkelijke opdracht om, daar waar het proces stagneert keuzes te maken om de voortgang van projecten te verbeteren. De voorzitter krijgt dan ook vanuit het management van de twee clusters het mandaat om sturend op te treden als er geen consensus wordt bereikt vanuit de inhoud of het proces.

Het platform moet worden ontwikkeld en dus is de opdracht voor de voorzitter ook om de processen en afspraken tussen de clusters vorm te geven en te evalueren.

Het is de bedoeling dat het platform na 6 tot 9 maanden een structurele vorm aanneemt en dat de rol van voorzitter binnen de organisatie kan worden belegd. Het adviseren over het tot stand laten komen van deze structurele vorm is ook onderdeel van deze opdracht.

De voorzitter van het opdrachtgeversplatform rapporteert aan het gecombineerde MT B&O (Beheer en Onderhoud)/IB (ingenieursbureau) dat eens per maand samenkomt. De dagelijkse aansturing gebeurt door een koppel van Teammanagers van B&O en IB.


De kandidaat voldoet aan:

 • Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Eerder kunnen beginnen is een pré. Later beginnen is bespreekbaar;
 • Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden;
 • Heeft aantoonbaar WO werk- en denkniveau richting technische en/of bedrijfskunde richting of vergelijkbaar;
 • Heeft minimaal 6 jaar relevante ervaring als civieltechnisch projectleider/projectmanager met complexe infrastructurele reconstructie projecten;
 • Heeft minimaal 6 jaar ervaring als (ambtelijk) opdrachtgever van multidisciplinaire reconstructie projecten, vanuit een assetmanagement/beheer&onderhoud organisatie;
 • Ervaring met het initiëren en realiseren van veranderingen op het gebied van professionalisering en cultuur;
 • beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en heeft ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers;
 • Is besluitvaardig, kan besluiten (mondeling en schriftelijk) goed onderbouwen en weet ambtelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme;
 • beschikt over zeer goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden;
 • Gedraagt zich integer en houdt zich aan correcte omgangsvormen (bereid tot ondertekening integriteitsverklaring conform de gedragscode van gemeente Haarlemmermeer).

Functie eisen

 • Op CV aantoonbaar WO werk- en denkniveau richting Bouwkunde, Planologie, (civiele) techniek, technische en/of bedrijfskunde richting of vergelijkbaar;
 • Op CV aantoonbaar minimaal 12 jaar relevante ervaring in het publieke sector (zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat) in een project- en beheerorganisatie gericht op aanleg van nieuwe infrastructuur, reconstructie en/of andere complexe projecten in het fysieke domein.
 • Voldoet aan de gevraagde inzet en is beschikbaar op de gewenste startdatum. Is flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden (eventueel uren buitenkantoortijden).
 • Gedraagt zich integer en is bereid integriteitsverklaring te ondertekenen.
 • Op CV aantoonbaar minimaal 12 jaar ervaring als Projectleider/Projectmanager, Programmamanager, Teammanager, Assetmanager en/of (ambtelijk) Opdrachtgever, binnen en/of
 • Op CV aantoonbare ervaring met waterbeheerders, gemeenten, ingenieursdiensten, RWS of provincie in de civieltechnische projecten. Hierbij kan het gaan om ervaring in de projectleiding e/o in een rol als (ambtelijk) opdrachtgever.
 • Maximaal te behalen: 10% Risicomanagement: Innovatieve contracten
 • Ervaring met het aansturen van gemeentelijke belangen

Extra info

Van 1-5-2023 t/m 31-10-2023 | Optie verlenging: 9 x 6 maanden | Standplaats: Hoofddorp | Ingenieursdiensten | Uren: 24 per week | Aantal FTE: 1

Locatie

Hoofddorp

Publicatiedatum

15.03.2023

Publicatie eindigt

27.03.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.