Verkeerskundige Adviseur

Nieuw

Functie omschrijving

De aanleg van de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) betreft de realisatie van een nieuwe rondweg om de kernen Kerkdriel en Velddriel van de gemeente Maasdriel. Zie voor meer informatie over het project www.maasdriel.nl/zor

De projectvoorbereiding voor de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) is vanaf 2022 opgestart. Binnenkort start de juridische procedure voor het bestemmingsplan, dat einde 2024 eindigt. De verkeerskundige adviseert over het doorstromings- en inrichtings- en civieltechnische vraagstukken. Daarvoor dient de expertise tenminste geborgd te worden gedurende de projectvoorbereiding tot 1 juli 2024. Het is wenselijk om in juli 2023, in overleg, een warme overdracht van de werkzaamheden plaats te laten vinden.

Werkzaamheden

Van de verkeerskundig adviseur wordt gevraagd zelfstandig de werkzaamheden uit te voeren op het verkeerskundig en civieltechnisch gebied van het project, waarbij de hoofdzaak civieltechnisch is. Daarvoor verzocht de adviseur de begeleiding en aansturing, als deelprojectleider, bij het opstellen door derden van het civieltechnisch, waterhuishoudkundige en inpassingsontwerp van de ZOR. De adviseur is de verbindende schakel tussen de afdeling realisatie en beheer en met het project. Hij stemt daarvoor af met de betrokken beleidsadviseurs en teamleider van deze afdeling.

Omschrijving kandidaat

U/uw kandidaat bent/is een verkeerskundig adviseur met aantoonbare ervaring in civieltechnische projecten van een infrastructureel project.

U/uw kandidaat werkt in een kleine gemeente waar de lijnen kort zijn en de betrokkenheid van de verantwoordelijk wethouder groot is. Politieke sensitiviteit past u/uw kandidaat en u/uw kandidaat bent/is in staat daarop te anticiperen. Je weet hoe je een boodschap moet brengen.

U/uw kandidaat bent/is in staat, en hebt in het verleden bewezen, samen te werken met betrokken overheden. Denk hierbij aan de Provincie, Waterschap, Rijk en Rijkswaterstaat.

De intentie is dat u/uw kandidaat zich verbindt aan de opdracht tot tenminste tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Functie eisen

 • Uit het CV blijkt dat de kandidaat minimaal 5 jaar* ervaring heeft als verkeerskundig adviseur met deeltaken als projectleider van een vergelijkbaar infrastructureel project binnen de (semi)overheid of vergelijkbaar. Dit blijkt duidelijk uit het CV en is bij voorkeur aangevuld met een referentie (met een contactpersoon) van één of meer opdrachtgevers.
 • *Dit mogen losse projecten zijn echter het totaal dient 5 jaar te zijn.
 • De kandidaat heeft een relevante opleiding op HBO-niveau in de richting van verkeerskunde of civiele techniek voor infrastructuur/mobiliteit. Geef in de toelichting aan welke opleiding u heeft afgerond die hieraan voldoet.
 • De inschrijver dient binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van het voornemen tot gunning de volgende bewijsmiddelen aan te leveren:
  • Een recent bewijs (< 6 maanden) van inschrijving in het beroeps-/handelsregister als bedoeld in artikel 2.98 van de Aanbestedingswet 2012, waaruit het bestaan van de onderneming blijkt, volgens de eisen die gelden in het land waarin de inschrijver is gevestigd, dan wel een verklaring of attest onder ede. Tevens dient uit het bewijs van inschrijving de tekenbevoegdheid te blijken van de ondertekenaar van de inschrijving.
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring in de advisering van mobiliteitsvraagstukken voor infrastructurele projecten van wegen, met taken van deelprojectleider voor het begeleiden en aansturen van het door derden op te stellen ontwerp (civieltechnisch, waterhuishoudkundige en inpassing). Dit blijkt duidelijk uit het CV en is bij voorkeur aangevuld met een tevredenheidsverklaring van één of meer opdrachtgevers.
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met samenwerking met betrokken interne en externe partijen.
 • Kandidaat heeft aantoonbare (inhoudelijke) affiniteit met civiel technische vraagstukken. Dat blijkt uit opleiding, kennis en/of werkervaring met deze vraagstukken.

Extra info

 • Startdatum 01-07-2023
 • Einddatum 30-06-2024
 • Optie tot verlenging 6 x 6 maanden
 • Uren per week gemiddeld 8- 12 uur. Alleen gedeclareerde en geaccordeerde uren worden betaald.

Locatie

Maasdriel

Publicatiedatum

22.05.2023

Publicatie eindigt

09.06.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.