Vastgoedregisseur Kanaalstraat/Damstraat

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Utrecht heeft in het coalitieakkoord 2022-2026 de programmatische aanpak van de Kanaalstraat Damstraat geprioriteerd. Vanuit deze integrale programma aanpak werkt de gemeente in de Kanaalstraat/Damstraat aan:

 • Een multiculturele buurt met ruimte voor álle bewoners en ondernemers;
 • Een winkelgebied met winkels en horeca voor buurt, stad en land;
 • Een schone, duurzame en kwalitatieve uitstraling en inrichting;
 • Een bereikbaar en veilig gebied voor fiets, auto, OV en voetganger;
 • Een plek waar het veilig, ontspannen en gezond wonen, opgroeien en ondernemen is.

Hoofddoelen van de sporen 'Sociale veiligheid' en 'Economische vitaliteit' (waaronder vastgoed en ondernemerschap) zijn het tegengaan en terugdringen van ondermijnende (drugsgerelateerde).

Werkzaamheden

De vastgoedregisseur is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van een relevant netwerk van ondernemers, pandeigenaren en investeerders op (en mogelijk direct rondom) de Kanaalstraat en Damstraat. Dit netwerk is een belangrijk instrument bij de aanpak van ondermijnende (drugs gerelateerde) criminaliteit.

Veiligheid Bij de aanpak van de ondermijnende criminaliteit is het van belang om aanwezige malafide ondernemers/ondernemingen en pandeigenaren te verstoren en nieuwe tegen te houden (barrières op te werpen). Tegelijkertijd is het belangrijk de bewustwording en weerbaarheid van bonafide ondernemers en vastgoedeigenaren te verhogen. De vastgoedregisseur vervult hierbij een rol door zijn/haar makelaarsfunctie tussen pandeigenaren en bonafide investeerders, of tussen pandeigenaren en potentiële bonafide ondernemers hiervoor in te zetten.

Concreet betekent dit:

 • Doorgeven van signalen die kunnen duiden op een malafide ondernemer/onderneming;
 • Doorgeven van signalen die kunnen duiden op een malafide pandeigenaar;
 • Pandeigenaren interesseren/verleiden/faciliteren tot het zoeken van een bonafide ondernemer. Bijvoorbeeld op het moment dat een pand door een bestuurlijke maatregel (tijdelijk) wordt gesloten en/of aangewezen wordt voor een vergunningplicht doet zich een verhoogde kans voor om de bestaande situatie duurzaam te doorbreken;
 • Bijdragen aan het verhogen van de bewustwording onder ondernemers en pandeigenaren van de aanwezigheid van ondermijning.
 • Bijdragen aan het verhogen van de weerbaarheid en kennis onder ondernemers en pandeigenaren over wat zij kunnen doen om te signaleren, melden en barrières op te werpen. En hen mobiliseren in het samenwerken in het terugdringen van de ondermijning.

Vastgoed en ondernemerschap

 • De vastgoedregisseur is een belangrijk aanspreekpunt en actiehouder als het gaat om het uitvoeren van de economische doelen voor de Kanaalstraat en Damstraat. De samenwerking met de Economische pijler is belangrijk voor het behalen van langdurige resultaten.
 • De vastgoedregisseur heeft een onafhankelijke rol en heeft individuele contacten met (vastgoed)eigenaren, ondernemers en potentiële nieuwe ondernemers.
 • Vanuit deze rol heeft de vastgoedregisseur ook een belangrijke rol bij het aan elkaar verbinden van de juiste ondernemers en pandeigenaren, onder meer bij de op te zetten Alliantie. Met deze Alliantie beogen we een brede publiek-private samenwerking tussen de verschillende stakeholders die in de straat en directe omgeving actief zijn. De exacte invulling en vorm zijn nog in ontwikkeling. Hieraan kan de beoogde vastgoedregisseur een belangrijke bijdrage in leveren;
 • De vastgoedregisseur verbindt potentiële nieuwe ondernemers aan de juiste pandeigenaren en dus aan de juiste locatie. Hierbij wordt specifiek gekeken naar die ondernemingen die een aanvulling zijn op het huidige aanbod en aansluiten bij de diverse doelgroepen rondom de straat. Zo zorgt de vastgoedregisseur voor een impuls van het aanbod op de Kanaalstraat en Damstraat.

Concreet betekent dit:

 • Nieuwe initiatieven die binnen de gewenste ontwikkelrichting passen stimuleren: actieve acquisitie, faciliteren van initiatieven, bestaande ondernemers ondersteunen indien deze zich wensen te vernieuwen;
 • Accountmanager voor pandeigenaren en ondernemers. De vastgoedregisseur informeert de gemeente over het reilen en zijlen van deze stakeholders. De vastgoedregisseur onderhoudt contact met de WijkOntwikkelMaatschappij Lombok en zoekt samen met al deze partners naar kansen om de straat te versterken.
 • Aanspreekpunt bij initiatieven van ondernemers en vastgoedeigenaren. De vastgoedregisseur geleidt deze naar de juiste contactpersonen en aanvraagroutes (indien nodig). Daarbij is de vastgoedregisseur ook aanspraakpunt vanuit de gemeente bij het toetsen van nieuwe initiatieven;
 • De vastgoedregisseur neemt deel aan overleggen binnen het programma voor de Kanaalstraat Damstraat waarin de rol van de vastgoedregisseur van belang is. Indien nodig bereid je input voor een sessie voor;
 • De vastgoedregisseur wordt gevraagd een rol te spelen bij het opzetten van de Alliantie door de juiste ondernemers en pandeigenaren te mobiliseren.

Omschrijving kandidaat

 • Je bent ervaren als vastgoedregisseur en weet naadloos in te spelen op de thema’s die spelen omtrent vastgoed, veiligheid en ondernemerschap;
 • Je kunt goed uit de voeten in een complex krachtenveld, waarin de verschillende thema’s en belangen op gespannen voet met elkaar kunnen staan;
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol en bent daarmee in staat dit zelfstandig te trekken én op de juiste momenten andere partijen te betrekken;
 • Je bent zeer sterk in participatieve trajecten en daarmee goed in staat om vastgoed en ondernemers op een passende manier te betrekken en draagvlak onder hen te creëren, ook als het gaat om gevoelige dossiers;
 • Je kent bij voorkeur Utrecht in het algemeen en de Kanaalstraat Damstraat specifiek, om zo snel een concrete bijdrage te kunnen leveren aan wat er op de straten nodig is.
 • Je behartigt de belangen van de gemeente Utrecht binnen de Kanaalstraat Damstraat.
 • Je werkt nauw samen met de leden van het programmateam Kanaalstraat/ Damstraat.
 • Je bent flexibel inzetbaar.

Functie eisen

 • Wo werk en denkniveau
 • Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver.
 • Voor deze opdracht is het noodzakelijk om twee recente en relevante referenties aan te leveren.

Wens

 • Je hebt minimaal 5 jaar als vastgoedregisseur in een soortgelijke rol
 • wat is jouw expertise m.b.t. management van winkelstraten/vastgoed? Beschrijf kort en bondig
 • Indien van toepassing; wat is je ervaring in vastgoedmanagement in vergelijkbare straten? Beschrijf kort en bondig
 • Beschrijf kort en bondig hoe je te werk gaat in een complex krachtenveld

Extra info

 • Periode: 1-1-2024 tot en met 31-12-2025
 • Belasting: 8 uur per week

De gesprekken zijn gepland op vrijdag 15 december tussen 08:30 en 13:00 uur. De manager / afdeling zal contact met je opnemen indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

03.12.2023

Publicatie eindigt

08.12.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.