Toezichthouder BRIKS & BOA domein 2 met specialisme asbest

Nieuw

Functie omschrijving

Op 1 april 2013 is de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) van start gegaan. De ODRN is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het onder andere om taken op het gebied van milieu, bouwen, geluid, bodem en water. Met zo’n 220 collega’s zetten we ons in voor een goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners. Zo zorgen we samen voor een gezonde, duurzame en veilige regio.

We zijn op zoek naar een ervaren Toezichthouder BRIKS met specialisme asbest

Opdracht: uitvoeren van en vormgeven aan het toezicht op asbestsloopmeldingen.

Werkzaamheden

 • Uitvoeren van en vormgeven aan het toezicht op asbestsloopmeldingen;
 • Maken van risicoanalyses op bouwwerkniveau en het vertalen naar een specifiek toezichtplan met risico’s, beoordelingspunten en toezichtmethode;
 • Corrigerend/verbaliserend optreden en adviseren over de toepassing van handhavingsinstrumenten, w.o. bestuursdwang;
 • Voeren van strafrechtelijk onderzoek, BOA domein 2;
 • Adviseren over technische en procedurele zaken van handhavingszaken;
 • Adviseren van bestuur en management over technische en procedurele zaken van handhavingszaken op het gebied van Wabo, gericht op asbest en complexe bouw;
 • Adviseren over voornemens tot het opleggen van dwangsommen, bestuursdwang en dwangsombeschikkingen;
 • Controleren op de naleving van wet- en regelgeving, vergunningen en beschikkingen op het gebied van Wabo, met name gericht op asbestsloop en complexe bouw en handhaving;
 • Maken van bouwkundige opname ten behoeve van aan te schrijven panden c.q. bouwwerken; trekken van het handhavingstraject tot en met de uitvoering (al dan niet van gemeentewege) voor wat betreft de asbest en bouwkundige aspecten;
 • Controlerapporten, brieven en beschikkingen opstellen en adviezen geven over klachten en de afhandeling daarvan;
 • De afhandeling verzorgen van de formele besluitvorming en externe communicatie.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • MBO werk- en denkniveau
 • Kennis van wet en regelgeving op het gebied van asbest, omgevingsrecht en bestuurs / straf(proces) recht, BOA, domein 2
 • Kennis en ervaring met verwerken van rapporten in automatiseringssystemen, bij voorkeur WRS

Wensen

 • MBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Specialistische opleiding Asbest & BOA domein 2
 • Regionale kennis en ervaring met Corsa en WRS

Competenties

1. Overtuigingskracht

2. Zelfstandigheid

3. Omgevingsbewustzijn

4. Oordeelsvorming

5. Klantgericht

Locatie

Nijmegen

Publicatiedatum

20.09.2023

Publicatie eindigt

29.09.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.