Teammanager startteam Omgevingswet

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Amsterdam werkt graag op een eenduidige manier in het verlenen van diensten aan haar klanten. Dit geldt ook voor de zeven afdelingen Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH), die zijn ondergebracht bij de stadsdelen. De stadsdelen kennen een eigen organisatie met specifieke opgaven, gericht op de gebieden. De 7 VTH-afdeling zijn verantwoordelijk voor het toetsen van vergunningsaanvragen en het toezicht en de handhaving in de bebouwde ruimte. De 7 VTH-afdeling kennen een nauwe samenwerking en proberen de burgers en ondernemers van Amsterdam een eenduidige dienstverlening te bieden.
De nieuwe Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging (Wkb) processen zijn reeds beschreven. We willen die processen nu ook uniform beleggen bij de 7 VTH-afdelingen. Dit om de onderlinge uitwisselbaarheid tussen de zeven VTH-afdelingen te vergroten, automatisering te vergemakkelijken en het belangrijkste de Amsterdammer dezelfde behandeling te geven ongeacht waar hij/zij een vergunningsaanvraag indient. Hiertoe zijn de afdeling VTH al een tijd onderweg om verder te harmoniseren en uniformeren. Als eerste stap is een aantal jaar geleden een uniform VTH-zaaksysteem binnen alle stadsdelen in gebruik genomen, om zo een eenduidige zaakregistratie binnen het VTH-domein van de gemeente Amsterdam te krijgen. Als tweede stap gaan de VTH-afdelingen van de stadsdelen werken naar een harmonisering van alle taken en rollen van de VTH-medewerkers binnen en buiten het VTH-zaaksysteem.
De komst van de Ow en Wkb bieden de kans deze harmonisatie direct te implementeren binnen de 7 VTH-afdelingen. 1 januari 2023 treedt deze Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking en de gemeente Amsterdam maakt zich klaar om deze nieuwe wetgevingen te omarmen. De 7 VTH- afdelingen gaan vanaf 1 januari 2023 volgens de nieuwe wetgeving en werken. Dit betekent dat de teams in de VTH-afdelingen met een nieuwe inrichting van het zaaksysteem, processen en volgens een nieuwe werkwijze gaan werken. Om het VTH-domein hier goed op voor te bereiden wordt dit vormgegeven in de implementatiestrategie. In deze strategie gaan we werken met een Teammanager startteam, startteams en implementatiebegeleiders voor de ondersteuning van de veranderingen van de OW en Wkb binnen de VTH-afdelingen.
Met de Teammanager startteam vergroten we de kans op succes en kunnen we met een gestructureerde aanpak de proces- en werkwijzeveranderingen vanuit de Ow en Wkb in goede banen leiden. De implementatiemanager zorgt voor aansluiting van de startteams aan de lijnorganisatie (7 VTH-afdelingen) en het programma Ow en Wkb. De implementatiemanager is hiermee, samen met de teammanagers en implementatiebegeleiders een belangrijke spil in de uitrol van de komende nieuwe werkwijzen binnen het VTHdomein.

Hoe ziet je rol eruit, wat ga je doen?
Voor de behandeling van de eerste OW en Wkb aanvragen gaan we werken met twee centrale startteams voor zowel vergunningverlening als toezicht & handhaving. De startteams bestaan uit medewerkers van de 7 VTH-afdelingen en werken zoveel mogelijk fysiek samen op een locatie in Amsterdam. De startteams bestaan uit vergunningverleners, administratief medewerkers, juristen en toezichthouders uit alle verschillende VTH-afdelingen. Door te werken met centrale startteams kunnen we van elkaar leren en ervaring opdoen die we delen met de gehele organisatie. Daarnaast wordt direct de implementatie van de geharmoniseerde werkprocessen op rol en taakniveau geborgd.

Als Teammanager startteam stuur je de twee centrale startteams aan en geef je uitvoering aan de implementatiestrategie.

Werkzaamheden

 • Aansturen van de startteams.
 • Je neemt de starteams mee in alle aspecten van de veranderingen, die de introductie van de Ow en Wkb met zich meebrengen; dit betreft onder ander de nieuwe inrichting van het VTH-zaaksysteem, geharmoniseerd processen, oefenen, theorie, nieuwe producten en instrumenten.
 • Verder ben je verantwoordelijk voor de volledige implementatie van de geharmoniseerde processen op rol en taak niveau binnen de centrale startteams.
 • En zorg je voor een zorgvuldige en snelle behandeling van omgevingsvergunningen en uitvoering van de VTH-taken in het startteam.
 • Je coacht de medewerkers op gewenste houding en gedrag. Bent sponsor en geef je leiding aan deze verandering.
 • Daarbij stuur je op de in- en output van de startteams en signaleer je wanneer de startteams uitgebouwd moeten worden of aanvragen doorgeleid moeten worden naar de 7 VTH-afdelingen. Hiermee ben je verantwoordelijk voor een organische overdracht van kennis en ervaring van de startteams naar de zeven VTH-afdelingen.
 • Het signaleren van concrete leerbehoeften bij medewerkers en het aanbieden van kennis en ondersteuning zodat de startteams expertteams worden.
 • Fungeren als 1e aanspreekpunt voor medewerkers uit de startteams, implementatiebegeleiders, teammanagers en programmamanager Ow en Wkb en hen actief informeren over kennis en ervaring die wordt opgedaan in de startteams. Hiertoe organiseer je wekelijkse reviews om betrokkenen op de hoogte te houden van de opbrengsten.
 • Tenslotte bouw je de startteams af als de volledige leercurve is doorlopen (plus/minus na 13 weken/1 april 2024). Daarbij Borg je dat de opgedane kennis en ervaring uit de startteams doorgegeven worden aan de 7 VTH-afdelingen.

De opdrachtgever(s)

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers.
Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties.
We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

Functie eisen

 • beschikt over HBO werk en denkniveau.
 • ruime (minimaal 7 jaar) ervaring als manager van een afdeling of team van ten minste 25 medewerkers.
 • ruime en aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan een verandering binnen een afdeling of team van ten minste 25 medewerkers.
 • ervaring in een politiek bestuurlijke organisatie..
 • werkervaring bij Gemeente Amsterdam

Extra info

• Startdatum:01-07-2023
• Einddatum: 01-04-2024 conform duur werkzaamheden
• Werklocatie:Oranje-Vrijstaatplein, 2, 1093NG, AMSTERDAM
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 32-36
• Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: ja

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

26.05.2023

Publicatie eindigt

05.06.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.