Teamleider Handhaving Domein 1

Nieuw

Functie omschrijving

Je gaat leiding geven aan het team van Handhavers (BOA domein 1). Als teamleider heb je de opdracht om het team handhaving verder te professionaliseren. Daar is de afgelopen periode al een behoorlijk stap gezet maar vraagt komende tijd borging. Je stuurt dan ook samen met de operationeel coördinator het team aan. De coördinator heeft géén P-taken. De hiërarchische aansturing is bij de teamleider belegd. De teamleider legt verantwoording af aan het afdelingshoofd Wijkzaken. Je geeft richting aan het handhavingsuitvoeringplan en ontwikkelt werkwijzen die daar op aansluiten. Je stelt bij en evalueert ook het handhavingsuitvoeringsplan. Je hebt daartoe ook contact met de portefeuillehouder. Je maakt een nieuw uitvoeringsplan voor 2025. Je bent sparringpartner voor de coördinator en het team en de individuele boa. Je werkt aan hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan het team als geheel. Je verbetert de kwaliteit van onze inzet en stemt af met de teamleider Veiligheid. Als teamleider heb je intern contacten met andere afdelingen, verbeter je de samenwerking en zet je externe netwerken op. Je hebt ervaring in het wijk- en gebiedsgericht handhaven en een visie op de verbinding met andere (in-externe) organisatieonderdelen. Je weet het team handhavers daar de juiste tools voor mee te geven. Het team vraagt nadrukkelijk om richting waarvoor de kaders in ieder geval bekend zijn. Je hebt ervaring met verander/ontwikkeltrajecten.

Werkzaamheden

 • Het hiërarchisch aansturen en coachen van de medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden en persoonlijke ontwikkeling.
 • Het werken aan een professioneel handhavingsteam
 • Het richting geven, bij stellen, evalueren en voortzetten van het handhavingsuitvoeringsplan
 • Het bewaken van de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden.
 • Houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Het voorzitten van het werkoverleg Handhaving en het Seniorenoverleg (MT handhaving).
 • Het signaleren van knelpunten in het functioneren van het team Handhaving en het aandragen van verbeteracties in organisatie, procedures en protocollen.
 • Het verzorgen van afstemming met de ketenpartners.

De opdrachtgever(s)

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Functie eisen

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.;
 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven biedt qua verzekerde hoedanigheid, inhoudelijk dekking aan minimaal de opdrachtwaarde van de opdracht.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als leidinggevende op het gebied van openbare orde en veiligheid of handhaving bij een gemeente;

Wensen (weging)

 • Een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Integrale Veiligheidskunde of Bestuurskunde (15 punten);
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende van een team Veiligheid en/of Handhaving (30 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als teamleider met de doorontwikkeling en professionaliseren van handhavingsteams (BOA’s) (25 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op gebied van openbare orde en veilighei, of handhaving bij een gemeente (20 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met verandermanagement (10 punten).

Competenties

 • Verbinden;
 • Coachend;
 • Leider;
 • communicatief sterk;
 • overtuigen;
 • samenwerken;
 • resultaatgericht;
 • innovatief.

Extra info

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag4 juli 2024 van 10. 00 uur tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 3 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Locatie

Pijnacker

Publicatiedatum

20.06.2024

Publicatie eindigt

28.06.2024

Contactpersoon

Bruijn

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.