Software engineer tunnel technische installaties

Nieuw

Functie omschrijving

Binnen de TunnelBeheerOrganisatie loopt het project ''UP1512 diversen kleine softwarewijzingen IJ-tunnel''. Binnen dit project worden diverse kleine software wijzingen uit diverse bronnen van de tunnelbeheerorganisatie uitgevoerd welke we in één keer goed kunnen oppakken, ter verbetering van de huidige functionaliteit. De benodigde wijzigingen hebben betrekking op de volgende deelinstallaties van de IJT:
 • Overdrukventilatie;
 • CCTV installatie;
 • Afsluitbomen;
 • Simulator;
 • Hoogfrequent radiocommunicatiesysteem (HF-systeem);
 • Sectie aanduiding van SOS melding bij IJT;
 • Aanpassing voorsignalering;
 • Spookrijdersknop;
 • Uitbreiding functionaliteit spookrijdersknop IJtunnel.

Als voorbereiding van dit project dient er een plan van eisen opgesteld te worden, waarmee we naar de markt kunnen om de formele uitvraag te doen, waarna de aanbieding en de uitvoering begeleiding behoeft. Periodiek vinden er evaluatiemomenten plaats binnen de kaders van de doelstelling en wordt de voortgang gerapporteerd aan de assetmanager. De stakeholders zijn de medewerkers TBO incl. werkorganisatie en onderhoudspartij Aevo.
Voor deze opdracht is het noodzakelijk bekend te zijn met:
 • Huidige systemen van de IJTunnel, zodat het duidelijk is hoe de wijziging daarop betrekking heeft;
 • Functies van de genoemde deelinstallaties, maar ook de daarbij betrokken overige deelinstallaties, zodat de wijziging goed inzichtelijk, maar ook integraal wordt onderzocht;
 • Organisatie TBO, zodat de wijziging alle stakeholders wordt besproken, maar ook het juiste gewicht aan de stakeholders wordt gehangen.
 • Tunnel Standaard op basis van de Amsterdamse Tunnel Standaard en de OTL, zodat we een éénduidige bediening van de tunnels krijgen;
 • Huidige documentatie van de systemen, zodat ook duidelijk is welke documentatie aangepast dient te worden per systeem.
De specifieke gevraagde software kennis is binnen het team niet aanwezig. Daarom is het niet mogelijk deze tijdelijk inzet door iemand uit het vaste team van de gemeente te laten uitvoeren.

Werkzaamheden


De opdracht heeft een looptijd van 1 april 2023 t/m 31 maart 2024. Hierbij gelden de volgende resultaatafspraken:
 • Voorbereiding, wat bestaat uit het opstellen van een Plan van eisen (PVE) en alle bijbehorende documentatie verzamelen. (Q2 2023)
 • Begeleiding aanbesteding, wat bestaat uit het opstellen van de uitvraag en de beoordeling van de inschrijvingen. (Q2/3 2023)
 • Begeleiding van uitvoering, wat bestaat uit het beoordelen van de gewijzigde ontwerpen (max. 2 keer) en beoordelen draaiboek, FAT en SAT documenten en als toetser betrokken zijn bij de afname FAT en SAT. (Q4 2023 / Q1 2024)

De opdrachtgever(s)

Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. De 5 Amsterdamse tunnels zijn (naast bruggen, kademuren, wegen, verkeerslichten, groen, etc.) hiervoor een belangrijke schakel. Tunnelbeheer gaat over het borgen van een veilige en vlotte doorstroming van deze schakel in het netwerk van de stad.

De missie van de Tunnel Beheer Organisatie (TBO) is daarom:
Weggebruikers kunnen vrijwel altijd vlot en veilig de tunnels door. De tunnels worden continu bewaakt en bediend vanuit de Verkeerscentrale. Veiligheidszorg maakt integraal onderdeel uit van alle processen. Instandhouding geschiedt op een duurzame en toekomst vaste wijze, bezien vanuit lifecycle perspectief. Prestaties, kosten en risico's zijn inzichtelijk en met elkaar in evenwicht.

Functie eisen

 • beschikt over een wo werk- en denkniveau.
 • in het bezit van een hbo-diploma richting techniek.
 • beschrijft in maximaal in een half A4 aan waarom hij/zij de meest geschikte kandidaat is voor deze opdracht.
 • heeft kennis van relevante bestuurlijke en ambtelijke processen (in Amsterdam).
 • kennis van en ervaring met de ontwikkeling en/of verbetering van (werkpakket-) planning, besturing en arbobeleid en cyber security.
 • ervaring met het softwarematig programmeren van tunnel technische installaties.
 • relevante ervaring met (weg)tunnels of vergelijkbare assets bij voorkeur op gemeentelijk niveau.
 • ervaring in het domein van Tunnels.
 • goed in communicatie en in staat om zeer nauwkeurig en punctueel te werken.

Extra info

• Startdatum: 27-03-2023
• Einddatum: 26-03-2024
• Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: ja
• Aantal uren gemiddeld per week: 16-24

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

06.02.2023

Publicatie eindigt

14.02.2023

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.