Senior Projectleider uitvoeringsagenda samenwerkende partijen

Nieuw

Functie omschrijving

n mei 2022 is de nieuwe nota Samenwerkende partijen door PS vastgesteld. Om de nota goed te laten landen in de organisatie, moet er implementatie plan opgesteld worden en worden uitgevoerd. Belangrijke onderdelen van dit implementatieplan zijn:

 1. Het verankeren van de nota binnen de ambtelijke organisatie door het toegankelijk maken van de diverse templates van de nota; zorgen dat er opleidingen zijn voor onze collega’s, zodat zij kunnen werken met deze nota. Het aanbod van deze opleidingen moet goed afgestemd worden met de Utrecht academy (intern opleidingscentrum). Hierbij moet afstemming gezocht worden met de disciplines die ook te maken hebben met dergelijke vraagstukken.
 2. Het oprichten van een expertisenetwerk Strategisch samenwerken. Dit netwerk moet robuust genoeg zijn om alle vraagstukken die te maken hebben met samenwerkingsvraagstukken adequaat te kunnen beantwoorden of gemotiveerd kunnen doorverwijzen. Het netwerk moet flexibel genoeg zijn om uit te breiden of in te krimpen naar gelang de situatie dat vraagt. In het netwerk moeten een primaire hebben waarin de kennisgebieden governance, juridisch, inkoop en algemeen strategisch zijn bemenst. Daaromheen moet de secundaire ring gevormd kunnen worden waarin de specifieke deskundigheid voor het dan aanwezige vraagstuk voorhanden is. Het netwerk moet geborgd worden binnen de organisatie.
 3. Naast het inrichten en operationaliseren van dit netwerk moeten er voldoende richtlijnen en checklists komen binnen de ambtelijke organisatie in samenwerking met andere betrokken afdelingen.
 4. Het verder uitwerken en vormgeven van de principes van het ‘opdrachtgeverschap’, ‘opdrachtnemerschap’ en ‘eigenaarschap’ binnen onze organisatie, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, bij de samenwerkingsverbanden zoals genoemd in de nota;
 5. Het uitwerken van een risicomanagementtool om de risico’s bij samenwerkingsverbanden te kunnen duiden en te beoordelen. Dit door je samen met Concern Control;
 6. Samen met de griffie uitwerken hoe de nieuwe nota ook onder de aandacht van Statenleden gebracht kan worden.

De uitvoering van de bovenstaande (deel)projecten, doe je natuurlijk niet alleen. Jouw taak bestaat eruit om als eerste een implementatieplan op te stellen en na vaststelling daarvan door het CMT, dit plan ook uit te voeren. De implementatie zal in nauwe samenwerking met de vakinhoudelijke specialisten plaatsvinden. Kortom het komt erop neer dat je zorgt voor de coördinatie en uitvoering van de bovengenoemde sporen in onderlinge samenhang.

Werkzaamheden

Naast projectleidersvaardigheden zoals het tijdig realiseren van de sporen en het bewaken van de uitvoering, is een belangrijk deel van je opdracht het laten samenwerken van collega’s uit verschillende vakdisciplines zoals: juridische zaken, inkoop en aanbesteding, financiën, governance en vakinhoudelijk disciplines. Je bent verantwoordelijk voor de interne samenhang en voortgang in de zes sporen.

Doordat het implementatieplan nog opgesteld moet worden, is er veel ruimte om daaraan je eigen draai te geven. Samen met de vakinhoudelijke adviseurs ga je de zes sporen verder ontwerpen en ontwikkelen. Op deze manier bouw je mede aan het draagvlak voor de implementatie van de nota. Het einddoel is dat de verschillende sporen operationeel zijn en dat de collega’s kunnen werken met de nota en het expertisenetwerk weten te vinden.

De opdrachtgever(s)

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Omschrijving kandidaat

Naast projectleidersvaardigheden zoals het tijdig realiseren van de sporen en het bewaken van de uitvoering, is een belangrijk deel van je opdracht het laten samenwerken van collega’s uit verschillende vakdisciplines zoals: juridische zaken, inkoop en aanbesteding, financiën, governance en vakinhoudelijk disciplines. Je bent verantwoordelijk voor de interne samenhang en voortgang in de zes sporen. Doordat het implementatieplan nog opgesteld moet worden, is er veel ruimte om daaraan je eigen draai te geven. Samen met de vakinhoudelijke adviseurs ga je de zes sporen verder ontwerpen en ontwikkelen. Op deze manier bouw je mede aan het draagvlak voor de implementatie van de nota. Het einddoel is dat de verschillende sporen operationeel zijn en dat de collega’s kunnen werken met de nota en het expertisenetwerk weten te vinden.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een overheidsorganisatie;
 • Aantoonbare werkervaring als Projectleider met projecten waarin meerdere partijen betrokken waren en dienden als stakeholders (benoem dit duidelijk in het cv).

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring als projectleider van minimaal 3 projecten waarbij jij als projectleider het project succesvol heb neergezet, verbeterd en afgerond (benoem dit duidelijk in het cv);
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de organisatie van de Provincie Utrecht en bijbehorende verbonden partijen;
 • Aantoonbare werkervaring als Projectleider in een politiek-bestuurlijke omgeving, benoem het aantal jaar;

Competenties

 • Structuur aanbrengen en overzicht behouden;
 • Verbinden;
 • Overtuigingskracht.

Extra info

 • Duur 3 maanden
 • Optie tot verlenging Ja
 • Uren per week 8-20 uur
 • Start Z.s.m.

De digitale gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 25 september 2023. Gelieve hier vast rekening mee te houden.

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

19.09.2023

Publicatie eindigt

21.09.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.