Senior procesadviseur omgevingsvisie

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente werkt aan haar Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie moet in 2023 en 2024 worden opgesteld. Voor het opstellen van de Omgevingsvisie is de gemeente opzoek naar een projectsecretaris (AV12497) en een senior procesadviseur Omgevingsvisie.

In aanloop naar het opstellen van de Omgevingsvisie zijn door de gemeente een aantal tussenstappen gezet. In 2019 is het Kompas van de Leefomgeving vastgesteld. Dit document geeft de eerste richting van de omgevingsvisie aan. Als belangrijke tussenstap tussen het Kompas en de omgevingsvisie zijn in 2021 vier bouwstenen vastgesteld. Het betreft de bouwstenen Groene woongemeente, Mobiliteit en bereikbaarheid, Economie en bedrijvigheid, Lokale energiestrategie en Transitie warmte. Deze bouwstenen vormen een belangrijke basis voor de nadere uitwerking. Op 1 november 2022 is de procesnotitie Omgevingsvisie Leidschendam-Voorburg vastgesteld. In deze procesnotitie staat welke aanvullende stappen de gemeente neemt om te komen tot de uiteindelijke Omgevingsvisie. Zie voor meer informatie www.lv.nl/omgevingsvisie

De senior procesadviseur heeft zowel kennis van de inhoud als van het proces. Hij/ zij vraagt zichzelf af: wat is nodig om de Omgevingsvisie te maken en de inhoudelijke elementen aan elkaar te verbinden? Hoe verhoudt de reeds verzamelde input zich tot de Omgevingsvisie? Wat zijn de logische vervolgstappen? In het proces ondersteunt hij/zij de projectleiders om gericht te komen tot een Omgevingsvisie. Op inhoud adviseert hij/zij de projectleiders en scherpt hij/zij stukken en discussiepunten van het projectteam en de projectsecretaris aan.

De opdrachtgever(s)

Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Afdeling
Werken voor MRO is werken voor de afdeling die het dichtst bij het bestuur staat. Hier maak je beleid en bepaal je hoe je gemeentelijke doelstellingen het best realiseert. Maar je doet veel meer dan achter je bureau beleid schrijven. Je gaat ook naar buiten om te zien wat er bij onze inwoners en maatschappelijke partners speelt. Jij helpt de gemeente met resultaatgerichte strategie.

Functie eisen

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
 • De projectsecretaris (AV12497) en de senior procesadviseur werken voor hetzelfde bureau;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo-master niveau.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van omgevingsvisies in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider, projectmanager of procesbegeleider op het gebied van strategische visievorming in de afgelopen 8 jaar
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van werksessies voor colleges en raad over omgevingswet en omgevingsvisie in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het opstellen van omgevingsvisies bij een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op de inhoudelijke onderwerpen die de essentie van de Omgevingsvisie vormen: Verstedelijking en groen, verkeer, economie en bedrijvigheid en duurzaamheid in de afgelopen 8 jaar

Competenties

 • Verantwoordelijkheid: Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen. Je durft daarbij te delegeren, laat voorbeeldgedrag zien, maakt zorgvuldige afwegingen en neemt actief verantwoordelijkheid voor het groepsproces.
 • Oordeelsvorming: je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen. Je overziet daarbij consequenties, beargumenteert je oordeel en weegt gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af.
 • Regisseren: Je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat. Je bent daarbij een verbindende factor die partijen aanspreekt op hun bijdrage en houdt vast aan een gemeenschappelijke richting met oog voor de verschillende partijen.
 • Samenwerken: Je voert in een team een opdracht uit en draagt bij aan optimale inzet van leden ten behoeve van het groepsdoel. Je activeert de teamleden, weet daarbij de eenheid te behouden en neemt actief verantwoordelijkheid voor het groepsproces.
 • Resultaatgerichtheid: Je formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen. Je vertaalt de visie/strategie in tactische doelen en resultaten, stelt meetbare (tactische) doelen, geeft grote lijnen aan en monitort invulling door anderen en hanteert de gestelde norm van transparantie en openheid, zodat verantwoording over het totaalresultaat afgelegd kan worden.

Extra info

 • Duur 12 maanden
 • Optie tot verlenging Mogelijk maar nog niet bekend
 • Uren per week 4
 • Start 12-06-2023

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 8 juni tussen 13:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 6 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Locatie

Leidschendam-Voorburg

Publicatiedatum

26.05.2023

Publicatie eindigt

30.05.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.