Senior PMO/Communicatie adviseur TBO

Nieuw

Functie omschrijving

Het team TBO is op zoek naar een Senior PMO/Communicatie adviseur TBO.

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

- De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;

- Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

- De verschillen tussen regio’s.

De beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1-7-2023. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het inwerkingtredingsniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen, als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De huidige ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2023 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling en implementatie van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het inwerkingtredingsniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Opdrachtomschrijving
Om slagvaardig het tactisch beheer te kunnen richten en uitvoeren, zoeken wij een ervarenSenior Project Management Officer (PMO) TBOmet een bewezen track record als communicatie adviseur.

Als senior PMO TBO ben je faciliterend aan de programmadirecteur en het team. Het werkgebied is zeer gevarieerd. Je ondersteunt bij het beheren van de product backlog van het DSO-LV. Je bewaakt projecten en budgetten en ondersteunt bij het opstellen van voortgangs- en managementrapportages. Naast het notuleren en bijhouden van actielijsten en issue/risico logs, signaleer je issues en doet voorstellen voor oplossingen. Je plant en organiseert team en DSO-LV brede bijeenkomsten. Je begeleidt inkooptrajecten en je zorgt voor de administratieve verwerking daarvan.

Werkzaamheden

Gezien de fase waarin de TBO zich nu bevindt, ligt een belangrijk accent op Communicatie. Waaronder het in nauwe afstemming met onze opdrachtgever de Strategische Beheerorganisatie (SBO) opstellen van het communicatiebeleid en een daarvan afgeleid communicatieplan. Hierbij hoort o.a. het organiseren, plannen, coördineren, controleren en uitvoeren van de communicatie binnen TBO en afstemming met de interbestuurlijke organisaties. Tevens geef je communicatieadvies en ondersteuning aan het TBO team.

Er wordt daarbij waar nodig ook inzet verwacht voor onderwerpen die aanvankelijk niet in deze uitvraag zijn benoemd of niet op onze radar stonden.

De opdrachtgever(s)

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Functie eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Zeer ruime ervaring (Minimaal 7 jaar) als PMO met het opzetten en onderhouden van projectadministraties binnen IT samenwerkingsprogramma’s of zeer grote projecten binnen de overheid.
 • Ruime ervaring met communicatie trajecten binnen (overheids) programma’s, aangetoond in meerdere opdrachten.
 • Recente ervaring (in de afgelopen 10 jaar Minimaal 5 jaar) binnen een organisatie die als ZBO wettelijke taken uitvoert.
 • Ervaring met het schrijven en uitvoeren van Communicatie plannen. Aangetoonde ervaring middels uitgevoerde opdracht.
 • Ervaring met inkoopprocessen middels een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) en administreren van contracten.
 • Ervaring met inkoopprocessen middels een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) en administreren van contracten
 • Ruime ervaring met Scaled Agile/SAFe (minimaal 5 jaar ervaring).
 • Kennis van de Principal Toolbox en Jira (minimaal 3 jaar ervaring).
 • MSP en PRINCE2 gecertificeerd.

Competenties

• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
• Je bent analytisch, communicatief en samenwerkingsgericht
• Je bent proactief en flexibel
• Je bent goed in multi-tasken
• Proactief, initiatiefrijk en verbindend;
• Accuraat;
• Plannen en organiseren;
• Politieke sensitiviteit.

Extra info

 • Standplaats Apeldoorn, Utrecht, Den Haag (en remote)
 • Startdatum 02-01-2023
 • Einddatum 31-12-2023
 • Optie tot verlenging Geen
 • Uren per week 36

Locatie

Apeldoorn, Utrecht, Den Haag

Publicatiedatum

24.11.2022

Publicatie eindigt

04.12.2022

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.