Senior Beleidsadviseur Jeugd

Nieuw

Functie omschrijving

Je komt te werken op de (beleids)afdeling ‘Mens en Omgeving’. De afdeling is opgebouwd uit zes beleidsteams (circa 50 FTE). Dit zijn het team ‘Openbare Ruimte’, team ‘Ruimtelijke Ontwikkelingen’, team ‘Sociaal Domein’ en team ‘Sport, Toerisme, Economie, Recreatie en Cultuur’ team ‘Verkeer en Parkeren’ en het team ‘Duurzaamheid en Milieu. Deze teams worden ondersteund door een ondersteunings- en bedrijfsvoeringsteam. De afdeling wordt aangestuurd door 3 managers. Dit managementteam heeft gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de medewerkers, de doorontwikkeling van de afdeling en het bereiken van de gestelde doelen.

Het team Sociaal Domein van de afdeling Mens & Omgeving verzorgt de beleidsontwikkeling binnen de volle breedte van het sociaal domein. Dit team is op zoek naar een nieuwe collega om de tijdelijke terugval in capaciteit, kennis, kunde op te vangen nu een teamlid al enige tijd met ziekteverlof is.

Werkzaamheden

Wat ga je doen als Beleidsadviseur Jeugdhulp
Je gaat aan de slag met uiteenlopende dossiers binnen het beleidsveld jeugdhulp. Daarbij werk je nauw samen met je collega-beleidsadviseur jeugd. In algemene zin ontwikkel je beleid op het terrein van Jeugdzorg. Je richt je daarbij op het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren, met name wanneer GGZ problematiek aan de orde is. Dat doe je door te werken aan een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van individuele voorzieningen jeugdhulp waarbij je preventie stimuleert. Meer specifiek ga je aan de slag met het dossier ‘Veilig opgroeien’. Daarbij moet je denken aan beleidsadvisering op terrein Jeugd GGZ. (B.v. de huisartsenroute), advisering rondom het Regionaal expertteam (RET), cliëntervaringsonderzoek, de borging van het regionale actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis, de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de Verwijsindex en het accounthouderschap richting Veilig Thuis.

Daarnaast ga je aan de slag met het opstellen van de beleidsnota Jeugdhulp Gooise Meren 2023. Dat doe je niet alleen maar je werk daarbij nauw samen met een procesmanager. Dat geeft jou de ruimte om te focussen op de inhoud van het beleidsplan. Kortom, genoeg te doen, we verwachten dat je ongeveer de helft van je tijd bezig bent met inhoudelijke beleidsadvisering en de andere helft met de beleidsnota.

Het werk kenmerkt zicht door het maken van scherpe analyses van wat speelt en wat nodig is, door voorstellen uit te werken en door draagvlak te creëren voor nieuw beleid, zowel binnen al buiten onze organisatie. Je functioneert als vraagbaak en sparringpartner voor je collega’s op het gebied van jeugd. Je zorgt in samenwerking met onze Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en ketenpartners (waaronder wettelijke verwijzers zoals huisartsen) voor een vertaling van vastgesteld beleid naar uitvoering. Periodiek evalueer je de resultaten en herijk je (indien nodig) het beleid. Ook bouw je netwerken op met collega’s, management en bestuur, maar vooral ook met inwoners en ketenpartners. Tot slot werkt je samen met andere gemeenten in het samenwerkingsverband van de regio Gooi en Vechtstreek. Het gaat hierbij om netwerken, samenwerking bevorderen, draagvlak creëren en gezamenlijke inkoop.

De opdrachtgever(s)

Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.
De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.
Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Omschrijving kandidaat

Je bent zelfstandig en ondernemend. Niemand hoeft jou te vertellen hoe je iets moet doen. Je neemt obstakels weg, pakt door en levert resultaten. Je bent een echte teamplayer. Je streeft altijd een goede samenwerking na, zoekt de verbinding en verbindt anderen.

Je weet wat er in het Sociaal Domein speelt en hebt veel kennis van het vakgebied Jeugd. Je bent iemand die gemakkelijk op inwoners, samenwerkingspartners en collega’s afstapt. Dit doe je met inlevingsvermogen en een luisterend oor. Je bent creatief en dat uit zich in hoe je zaken voor elkaar krijgt, buiten de kaders en op een innovatieve manier. Projecten leiden doe je met enige regelmaat.

Functie eisen

 • Aantoonbare werkervaring als (beleids)adviseur van een beleidsveld in het Sociaal Domein bij een gemeente;
 • Aantoonbare kennis van de Jeugdwet verkregen middels een opleiding of relevante werkervaring;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als (beleids)adviseur van een beleidsveld in het Sociaal Domein bij een gemeente
 • Aantoonbare werkervaring als penvoerder van tenminste 2 beleidsnota’s (benoem dit duidelijk in het cv);
 • Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau
 • Aantoonbare werkervaring met het doorlopen van participatietrajecten bij het maken van beleid
 • Uiterlijk per 1 maart 2023 beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;

Competenties

 • Je bent analytisch
 • Je bent ondernemend
 • Je bent creatief
 • Je bent een verbinder
 • Je bent stressbestendig
 • Je bent omgevingsbewust
 • Je kunt goed samenwerken
 • Je kunt goed luisteren
 • Je bent nuchter

Extra info

 • Duur 6 maanden
 • Optie tot verlenging 3 maal 3 maanden
 • Uren per week 32
 • Start z.s.m.

Locatie

Gooise Meren

Publicatiedatum

27.01.2023

Publicatie eindigt

05.02.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.