Senior accounthouder onderwijshuisvesting

Nieuw

Functie omschrijving

We zoeken twee allround adviseurs onderwijshuisvesting die uitvoering geeft aan de landelijke wettelijke taken betreffende Onderwijshuisvesting PO, VO en (V)SO voor een halfjaar (met eventuele verlenging) beginnend op 1 februari 2023.
Kom meewerken aan de groei van Amsterdam! De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) draagt bij aan een leefbaar Amsterdam door zorg te dragen voor een divers, betaalbaar en hoogwaardig voorzieningenniveau. Binnen de afdeling MV zijn drie teams ingericht. Een team Stad en Gebied, dat zich vooral richt op de vertaling van de opgaven van de stad naar plannen, een team Accommodaties en een team Projecten. Het team Accommodaties richt zich op de uitvoering van de wettelijke taak Onderwijshuisvesting, alsmede op de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van onderwijshuisvesting.
De komende jaren zullen er circa 30-40 nieuwe schoolgebouwen voor het basisonderwijs en circa 10 schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs gerealiseerd moeten worden in de nieuwe ontwikkelgebieden. Daarvoor is de afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) aan zet. Naast de realisatie van nieuwe scholen wordt er ook geïnvesteerd in het op orde brengen en houden van de bestaande schoolgebouwen. Een verdichtende stad vraagt ook om flexibele gebouwen die op de lange termijn waardevol en waardevast blijven, duurzame gebouwen die aanpasbaar zijn aan de veranderende vraag en inzetbaar voor ander gebruik. De gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitdagingen tegemoet te treden en te komen tot een passend aanbod aan onderwijsgebouwen in de stad.
Als allround adviseur onderwijshuisvesting geef je uitvoering aan de landelijke wettelijke taken betreffende Onderwijshuisvesting PO, VO en (V)SO. Het team fungeert in dit kader op strategisch -, tactisch - en operationeel niveau als intermediair en regisseur tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen. Team Accommodaties levert hierbij de expertise, kennis en strategisch advies met betrekking tot de gewenste en/of noodzakelijke verdeling van het aantal vierkante meter schooloppervlak binnen de gemeente en de kwalitatieve ontwikkeling ervan. Daarnaast adviseert team Accommodaties het gemeentebestuur over de beschikking van de toegewezen financiële middelen voor de ver-/nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit alles voor de lange-, middellange- en korte termijn en in samenwerking met alle betrokken partijen.
De drie teams Stad en Gebied, Accommodaties en Projecten worden ondersteund door een Strategisch Regisseur, de Ambtelijk Opdrachtgever Realisatie en een financieel team.
Ben jij die allround adviseur met meerdere jaren ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, die wilt bijdragen aan een compleet en leefbaar Amsterdam?

Werkzaamheden

 • Je bent voor de schoolgebouwen en gymzalen het aanspreekpunt voor de schoolbesturen. Je initieert en vertegenwoordigt Accommodaties/OHV in het uitvoeringsoverleg dat plaatsvindt na toewijzing van een huisvestingsaanvraag en stelt in dit kader een afsprakenbrief op.
 • Je bewaakt de projecten van start uitvoeringsoverleg, toetsen voorlopig en definitief ontwerp, opstellen beschikkingen, tot afrekening inclusief de bijbehorende stukken voor de bestuurlijke besluitvorming;
 • Je behandelt spoedaanvragen van schoolbesturen;
 • Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor en beantwoordt waar nodig vragen van het college en de gemeenteraad.
 • Je stelt voortgangs- en evaluatierapportages op, draagt zorg voor invoer en beheer van data en informatie van schoolgebouwen en schoolbesturen in het aanvraagsysteem Pronexus en het Digitaal School Dossier.
 • Je verzorgt de juridische overdracht van schoolgebouwen inclusief verkrijgen energielabel van schoolgebouwen van gemeente naar schoolbestuur en andersom.
 • Je verzorgt de totstandkoming van de inmetingen van de schoolgebouwen en houdt hierbij contact met Gemeentelijke Vastgoed.
 • Je werkt in je dossiers nauw samen met de collega's van Stad en Gebied, Projecten, Beheer en Exploitatie, Sport & Bos, Gemeentelijke Vastgoed en het Projectmanagement Bureau.


Op te leveren resultaat
Zorgen dat het OHP (Onderwijshuisvestingsprogramma) 2024 wordt goedgekeurd in de Raad, en dat in 2024 deze beschikt wordt aan de schoolbesturen.

Afstemming
Tweewekelijks rapporteer je aan de manager.

De opdrachtgever(s)

Amsterdam bouwt aan een complete en ongedeelde stad. Prettig wonen, gaat hand in hand met leren, bewegen en recreëren. De stad is voor iedereen. Welke behoefte de Amsterdammer ook heeft en welke voorziening daar ook bij nodig is. De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) brengt de veranderende stad en de beleidsambities samen in een richtinggevende koers, draagt deze koers uit en zorgt voor heldere kaders, werkwijzen en richtlijnen. De afdeling zorgt samen met haar partners in het sociale en fysieke domein voor het inzichtelijk maken van de opgave, om op de juiste plekken in de stad voorzieningen te realiseren en te exploiteren. De afdeling is bij de ontwikkeling van gebieden het eerste aanspreekpunt voor de projectteams voor alle maatschappelijke voorzieningen en werkt daarbij in opdracht van de beleidsdirecties Onderwijs, Jeugd en Zorg, Stadsdelen, Kunst en Cultuur, Sport en Bos en op termijn WPI en GGD.
Door de bundeling van verschillende expertises en de focus op ontwikkelvraagstukken is afdeling MV een dynamische club professionals, gericht op het handen en voeten geven aan de Amsterdamse ambities voor een inclusieve, leefbare en gezonde stad. De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen bestaat uit de teams Stad en gebied, Accommodaties en projecten.
We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat..
Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Functie eisen

 • beschikt over een afgeronde hbo opleiding.
 • kennis van wet- en regelgeving van onderwijs, en specifiek onderwijshuisvesting.
 • minimaal één jaar ervaring met onderwijshuisvesting en de gemeentelijke organisatie.
 • kennis van en ervaring (minimaal twee jaar) met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en ervaring met het opstellen van adviezen.
 • ervaring met projectmatig werken en affiniteit met financiën.
 • een doorzetter met het vermogen mensen te betrekken en verbinden.

Extra info

• Startdatum: 01-05-2023
• Einddatum: 01-10-2023
• Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: ja
• Aantal uren gemiddeld per week: 24 -36

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

17.03.2023

Publicatie eindigt

26.03.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.