Projectleider Waterpoort Vecht

Nieuw

Functie omschrijving

In juli 2020 is de visie Aan de Gooise Kust vastgesteld. Daarin is onder andere de volgende aanbeveling gedaan: Kies voor het behoud en verdere optimalisatie van de watersportfuncties aan de oevers van de Vecht; met als logische vervolgstap het opstellen van een Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden. Inmiddels is door adviesbureau Interra in november 2021 dit Uitvoeringsprogramma in de grote kerk van Muiden gepresenteerd aan alle belanghebbenden.

Dit Uitvoeringsprogramma omvat een 20-tal projectvoorstellen om uitvoering te geven aan dit behoud en deze optimalisatie. De gemeente Gooise Meren is op basis daarvan op zoek naar een projectenbegeleider, die op basis van deze projectvoorstellen samen met de gemeente en de stakeholders vervolgstappen zet, om daarmee projecten daarmee daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Werkzaamheden

De projectleider zal verantwoordelijk zijn voor de volgende processen en resultaten:

 • het, samen met de verschillende stakeholders, opstellen van een programma van eisen voor een aantal specifieke projecten, dat is voorzien van ontwerpen, een tijdsfasering en de gepaard gaande kosten. Deze specifieke projecten zijn in ieder geval:
  • project 3: Lange Muiderweg;
  • project 6: Binnenhaven;
  • project 7: Verenigingshaven (Balkengat);
  • project 10: Passantenhaven Vestinggracht;
 • het begeleiden van de uitvoering van deze specifieke projecten (kwaliteit, tijd, informatie en geld);
 • de uitvoering van deze projecten kunnen deels worden gefinancierd met behulp van zogenaamde Groene Uitweg-gelden. Daartoe moet door de projectleider een gedegen administratie worden gevoerd;
 • het organiseren van gesprekken voor de overige projecten uit het Uitvoeringsprogramma;
 • het bijwonen en mede organiseren van de benodigde bijeenkomsten met zowel de kleine werkgroep (bestaande uit Stadsraad Muiden, KNZ&RV, Bruine Vloot, onafhankelijk adviseur en gemeente Gooise Meren) als met de brede groep betrokkenen en stakeholders in Muiden;
 • het komen tot coalities en andere vormen van samenwerking om het Uitvoeringsprogramma verder te brengen richting realisatie, waarbij uitdrukkelijk is opgenomen de bereidheid om tijd, geld, facilitering en materieel bij te dragen;
 • het schriftelijk vastleggen van de coalities en vormen van samenwerking in (intentie)overeenkomsten, waarin doel en investeringsbereidheid (tijd, geld, facilitering, materieel) zijn gespecificeerd.
 • het helder en duidelijk motiveren van de keuze voor projecten uit het Uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende coalities en vormen van samenwerking;
 • het verzorgen van een goede overdracht van taken aan de opvolger(s). Deze opvolger(s) worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Er is gekozen om de aanbesteding in één perceel aan te besteden, gezien de omvang en onderlinge samenhang van de werkzaamheden.

De opdrachtgever(s)

Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Functie eisen

 • Aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met het ontwerp én voorbereiding van jachthavens/ligplaatsen;
 • Aantoonbaar in het bezit van een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) (benoem dit duidelijk in het cv.);
 • Beschikbaar per 1 maart 2023 voor minimaal 12 uur per week.
 • Aantoonbare ervaring met partijen die een rol spelen bij opgaven op het gebied van waterrecreatie, zoals exploitanten van jachthavens, ontwerpers van jachthavens, watersportverenigingen
 • Beschikken over een back office voor het/zelf kunnen opstellen van ontwerpen én kostenramingen van/voor jachthavens/aanlegvoorzieningen (benoem dit duidelijk in het cv.)
 • Aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar in het organiseren van participatietrajecten in een omgeving met tegengestelde belangen
 • Aantoonbare ervaring met de organisatie én begeleiding van prijsvragen én aanbestedings-trajecten op basis van EMVI criteria én geïntegreerde contracten (benoem dit duidelijk in het cv.)

Competenties

 • Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een goede ontwikkelde antenne voor verhoudingen tussen burgers, ondernemers en gemeentelijk bestuur.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden; je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in en integraal advies.
 • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid.
 • Je bent goed in het enthousiasmeren van andere partijen en weet projecten op een aansprekende manier te presenteren.
 • Je gaat graag de uitdaging aan te werken in een organisatie in ontwikkeling met ruimte voor innovatie.

Extra info

 • Duur 12 maanden
 • Optie tot verlenging 3 maal 6 maanden
 • Uren per week 12
 • Start 1 maart 2023
 • De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 7. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 februari 2023 bericht.

Locatie

Gooise Meren

Publicatiedatum

05.02.2023

Publicatie eindigt

07.02.2023

Contactpersoon

Foeken

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.