Projectleider Toezicht Handhaving Stikstof

Nieuw

Functie omschrijving

De provincie Utrecht is op verschillende manieren bezig met het knelpunt rondom stikstof. Voor de uitvoering van de provinciale taken op het gebied van toezicht en handhaving bij bedrijven die stikstof emitteren is het gewenst om op korte termijn te komen tot een stevige toezicht- en handhavingsstrategie Stikstof.

Werkzaamheden

Probleemstelling

Het huidige VTH beleid is te algemeen om een goede afweging te maken en tot een gestructureerde aanpak te komen voor de uitvoering van toezicht en handhaving stikstof in de provincie Utrecht. De uitspraken van de rechtbank en Raad van State laten zien dat we als provincie moeten gaan handhaven.

Handhaving op individuele situaties is bestuurlijk lastig, omdat we tegelijkertijd in gesprek zijn in gebieden en met alle partijen over de plannen voor langere termijn. Echter, we moeten ‘nu’ acteren op handhavingsverzoeken en ‘illegale’ situaties. Hiervoor is een gedegen handelingskader gewenst.

Doelstelling

Een onderbouwde strategie voor de uitvoering van toezicht en handhaving stikstof, die richting geeft aan de afhandeling van de handhavingsverzoeken en de uitvoering van toezicht en handhaving voor de komende jaren.

Resultaat

Een heldere toezicht- en handhavingsstrategie stikstof voor de provincie Utrecht die richting geeft aan de opdracht voor de uitvoering. De strategie is afgestemd met de overige provincies in IPO verband en op de lopende processen onder het programma Stikstof (vergunningverlening, gebiedsprocessen)

Opdracht

De op te stellen strategie behelst toezicht en handhaving op bedrijven die stikstof emitteren. Daartoe wordt nadrukkelijk afgestemd met andere provincies, het programma stikstof, VVN en de RUD-Utrecht.

Beheersing

Er vindt tweewekelijks een kort afstemmingsmoment plaats met de opdrachtgevers. De projectleider participeert in landelijk en regionaal overleg over toezicht en handhaving Stikstof. De projectleider werkt in nauwe samenwerking met het programma stikstof, VVN en de RUD-Utrecht. Hiervoor worden afspraken gemaakt m.b.t. onderling overleg en afstemming over en weer.

De opdrachtgever(s)

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectleider Toezicht, Handhaving en Stikstof;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het voeren van overleggen op landelijk en regionaal niveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie zoals Provincie en/of Gemeente;
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Een afgeronde cursus op het gebied van project/verandermanagement
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider binnen een politiek bestuurlijke omgeving
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een Provincie
 • Aantoonbare werkervaring op het gebied van advisering bij overheden over complexe dossiers op het gebied van VTH

Competenties

 • Communicatief vaardig;
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit;
 • Samenwerken en afstemmen met zowel interne als externe stakeholders.

Extra info

 • Duur 6 maanden
 • Optie tot verlenging 2 maal 6 maanden
 • Uren per week 16 – 24
 • Start Z.s.m.

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 21 augustus. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

11.08.2023

Publicatie eindigt

14.08.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.