Projectleider klimaat en duurzaamheid

Nieuw

Functie omschrijving

Werken bij een gemeente suf en saai? Vergeet het maar! De gemeente Weststellingwerf houdt zich met de hele lokale samenleving, van afvalcontainer tot zwembad, van thuishulp tot fietspad. Hierdoor werken bij ons veel verschillende mensen met allerlei opleidingen en deskundigheden.

Bij de gemeente Weststellingwerf werk je mét mensen vóór mensen. En kun je echt iets betekenen! De wensen en behoeften, maar ook de mogelijkheden van de inwoners van onze 26 dorpen nemen we graag mee in de plannen die we maken. Mits die passen bij de wetten en regels waar we mee te maken hebben. Dat is complex, enorm interessant en brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

Voor het team projecten zijn wij op zoek naar een projectleider klimaat en duurzaamheid.

Ben jij gepassioneerd door het creëren van een groenere toekomst? Wil je een essentiële rol spelen in het bevorderen van duurzaamheid in onze gemeente? De gemeente Weststellingwerf zoekt een gedreven Projectleider Klimaat en Duurzaamheid om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen!

Als Projectleider Klimaat en Duurzaamheid krijg je de kans om te werken aan een breed scala aan projecten en initiatieven die gericht zijn op het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het bevorderen van een duurzame levensstijl.

Als projectleider zijn enkele potentiële projecten waaraan je kunt werken:

Energietransitie:

 • Projecten gericht op het opwekken van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie en windenergie en pilots voor energieopslag.
 • Onderzoeken van de haalbaarheid van lokale energiecoöperaties en het faciliteren van hun ontwikkeling.
 • Projecten gericht op duurzame mobiliteit, deelmobiliteit en laadinfrastructuur.

Warmtetransitie:

 • Uitvoeringsprojecten van de Transitievisie Warmte. Zoals de aanpak om inwoners in dorpen en wijken te ondersteunen. Denk aan energiebesparing, energiearmoede en maatwerkadviezen. Hierin werken we samen met Opsterland en Ooststellingwerf.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van een OWO-Energiebureau en de inzet van energiecoaches.

Circulaire economie:

 • Projecten die bijdragen aan de uitgangspunten van het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Bijvoorbeeld als projectleider CO2-prestatieladder.
 • Samenwerken met lokale bedrijven om duurzame inkooppraktijken te bevorderen en het gebruik van milieuvriendelijke materialen te stimuleren.

Biodiversiteit:

 • Projecten gericht op versterken biodiversiteitsstrategie in de gemeente.

Klimaatadaptatie:

 • Projecten die bijdragen aan de uitvoer van het Gemeentelijk Rioleringsplan met klimaatadaptatie en waterbewustzijn als doel. Informeren en betrekken van de lokale gemeenschap bij klimaatadaptatie-initiatieven.
 • Ontwikkelen en implementeren van maatregelen om de gemeente klimaatbestendig te maken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van groene daken, betere waterberging en vermindering hittestress.

Grondstoffenbeleid:

 • De gemeente gaat over op een ander systeem van afvalinzameling. Vanuit flankerend beleid zullen verschillende activiteiten gestart worden. Denk ook aan bewustwordings en educatieve programma's.

Monitoring

 • Inrichten monitoring bereikte resultaten.

Dit is slechts een greep uit de vele mogelijke projecten waar je als projectleider Klimaat en Duurzaamheid aan kunt werken. De specifieke projecten kunnen worden aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de plattelandsgemeente waarin je werkzaam bent.

Omschrijving kandidaat

We verwachten, dat je als projectleider:

 • Verschillende projecten leidt en uitvoert, met als rode draad Klimaat- en Duurzaamheid. Je enthousiasmeert mensen, maar steekt ook nadrukkelijk zelf de handen uit de mouwen. Zo zorg je voor een goed resultaat.
 • Verantwoordelijk bent voor het zelf initiëren van projecten, vanaf de start tot de afronding. Je houdt je bezig met het opstellen van startnotities, projectplan en -tijdsplanning en de uitvoering hiervan, je overlegt met collega’s en externe betrokkenen en/of specialisten. Je maakt heldere afspraken en vindt het vanzelfsprekend deze na te komen en verwacht van anderen hetzelfde.
 • Adviezen en projectvoorstellen schrijft. Je schriftelijke communicatie is sterk en overtuigend.
 • Zorg draagt voor heldere communicatie; je neemt interne en externe betrokkenen mee en zorgt ervoor dat ze goed aangehaakt zijn en blijven.
 • Vroegtijdig ontwikkelingen en knelpunten signaleert en voorstellen doet voor bijsturing van projecten.
 • Actief meedenkt bij het formuleren en schrijven van beleid, programma’s en monitoring.

Functie eisen

 • Je bent inzetbaar vanaf 1 oktober 2023 tot 1 oktober 2024 voor 32 uur per week.
 • Minimaal drie jaar ervaring op het gebied van projectleiding en energie en duurzaamheid.
 • Relevante HBO+ opleiding

Wensen

 • Je bent op dit moment bezig met de gevraagde opleiding.
 • Je hebt ervaring in het vakgebied.
 • Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring binnen een gemeente organisatie.

Competenties

 • enthousiasmeren
 • resultaatgericht
 • initieren
 • communiceren
 • signaleren
 • hands-on

Extra info

 • Wolvega
 • 01-10-2023
 • 01-10-2024
 • ja
 • 32 uur per week

Locatie

Sneek

Publicatiedatum

23.09.2023

Publicatie eindigt

28.09.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.