Projectcoördinator - DMI/Fregatten

Nieuw

Functie omschrijving

De instandhoudinggroep is verantwoordelijk voor de tijdige materiële gereedheid van onder de groep vallende operationele eenheden, Fregatten en Patrouilleschepen. Ook vallen de Belgische eenheden hier onder. De instandhoudinggroep heeft met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten als hoofddoelstelling: het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de schepen.

Sectie Projecten zorgt voor alle projectmanagement taken die bij het projectmatig uitvoeren van het onderhoud behoren. Dit omvat projectmanagement, projectplanning, scheep coördinatie en werk coördinatie.

Werkzaamheden

De projectcoördinator wordt ingezet op het portfolio van Fregatten & OPV.
1. Realiseert zelfstandig de integrale projectvoering van projecten op de gebieden kwaliteit, tijd en geld, teneinde het project binnen de gemandateerde randvoorwaarden te verwezenlijken door:
 • het vormgeven van een projectstrategie die conform een uniforme werkwijze gefaseerd kan worden gerealiseerd;
 • het opstellen van een overeenkomst waarin de projectstrategie in activiteiten, producten en (financiële) mijlpalen nader is uitgewerkt en de benodigde materiële en personele middelen zijn geconcretiseerd;
 • het (doen) realiseren en vervolgens toetsen van een programma van activiteiten met als doelstelling risico's zo vroeg mogelijk te beperken (risk management);
 • het opstellen en actualiseren van voortgangsoverzichten voor de nodige activiteiten, de onderkende mijlpalen (meetpunten), financiële verplichtingen en financiële betalingen evenals de benodigde personele en materiële middelen;
 • het onderhouden van een risicoregister ten einde mogelijke risico's zo vroeg mogelijk te onderkennen, deze risico's zoveel mogelijk te beperken en zo nodig daarover te rapporteren;
 • het periodiek opstellen van rapportages over de bereikte resultaten, en op basis van die resultaten voorstellen doen over mogelijke gewenste bijstellingen van de eerder vastgestelde projectstrategie en randvoorwaarden.

2. Overlegt met het hoofd van de sectie Projecten over projectaangelegenheden dan wel rapporteert daarover door:
 • het presenteren van de stand van zaken en de beoogde voortzetting op het juiste abstractieniveau en in de operationele context weergegeven;
 • het vertalen van de verkregen bevestigingen dan wel aanwijzingen in concrete projectactiviteiten en het rapporteren over de integratie van deze activiteiten in de projectvoering;

Functie eisen

Eisen:
 • De kandidaat beschikt minimaal over een MBO4-diploma elektrotechniek/werktuigbouwkunde/scheepsbouwkunde of een vergelijkbare (bedrijfs)opleiding.
 • De kandidaat beschikt over een HBO werk- en denkniveau.
 • De kandidaat beschikt minimaal over IPMA-D Diploma bij aanvang van de werkzaamheden.
 • De kandidaat beschikt over een managementopleiding Veiligheid en Milieu
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager/-coördinator in een maritiem technische omgeving.
 • De kandidaat voldoet aan de onderstaande competenties en niveaus zoals vastgelegd in het Defensiecompetentiewoordenboek. Kandidaat voldoet tenminste aan:
  • Analyseren - niveau 2
  • Resultaatgericht - niveau 2
  • Communicatie - niveau 2
  • Plannen-organiseren - niveau 3
  • Samenwerken - niveau 2
  • Stressbestendig - niveau 2
 • De kandidaat beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift goed
 • De kandidaat beschikt bij aanvang van de werkzaamheden over een VCA-VOL certificaat.
 • Het minimaal beschikbare aantal uren per week is van belang voor de efficiënte inzet.
 • Het beschikbaar aantal werkuren per week is minimaal 32 uren met uitzondering van vakantieverlof, feestdagen en dergelijke met een maximum van 9 uur per werkdag. Geef aan of je hier aan voldoet.

Extra info

Startdatum: 01-01-2024
Duur: 24 maanden
Uren: 32-40 uur per week
Optie tot verlenging: Ja

Mogelijkheid tot thuiswerken: Ja, beperkt in overleg na een inwerkperiode

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

06.09.2023

Publicatie eindigt

27.09.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.