Programmamanager Leiderschapsontwikkeling

Nieuw

Functie omschrijving

Bij de gemeente Amsterdam is een nieuwe visie op leiderschap en leiderschapsprofiel goedgekeurd. Vanuit P&O is gestart met de implementatie hiervan. De Amsterdamse School heeft de opdracht gekregen om een aantal nieuwe leerlijnen uit te zetten voor de verschillende leidinggevende doelgroepen binnen de stad. De gemeente telt circa 700 leidinggevenden die zich inzetten op veel verschillende vakgebieden: van groenvoorziening tot Economische lobby bij de EU. Met de visie als leidraad, gaat de Amsterdamse School programma's en leeroplossingen ontwikkelen voor teamleiders, Hoger Management en de Directeuren (eindverantwoordelijken) zodat zij maximaal kunnen leren en ontwikkelen in hun werk. We verwachten dat zij na het volgen van een programma de competenties uit het profiel goed kunnen vertalen naar hun teams en er impact wordt gegenereerd op de werkvloer. Tevens willen we dat relevante maatschappelijke thema's en organisatieprioriteiten terugkomen in de leerlijnen.
Hiervoor zijn we op zoek naar een Programmamanager Leiderschapsontwikkeling. De Programmamanager Leiderschapsontwikkeling is verantwoordelijk voor het in 2023 opleveren van een aantrekkelijk leiderschapsaanbod voor alle leidinggevenden binnen de stad. Het aanbod spitst zich toe op generieke competenties, maar de programmamanager zorgt er ook voor dat deze competenties goed vertaald kunnen worden naar de specifieke context waarbinnen de leidinggevenden resultaten willen behalen.

Werkzaamheden

Bestanddelen van de opdracht
Het vormgeven en uitvoeren van leerprogramma's voor leidinggevenden die bijdragen aan het realiseren van de Amsterdamse Visie op leiderschap en op het verbeteren van de prestatie van onze leidinggevenden.
 • Om de leerinterventies te borgen, wordt er een combinatie gemaakt van het inzetten van interne expertise en het inhuren van externe expertise.
De opdracht betreft het vormgeven van interventies voor alle leidinggevenden in de stad,van teamleider tot directeur, maar ook Programmamanagers (functionele aansturing).
We verwachten dat leidinggevenden na het volgen van een programma de competenties uit het profiel goed kunnen vertalen naar hun teams en er impact wordt gegenereerd op de werkvloer.
Tevens willen we dat relevante maatschappelijke thema's en organisatieprioriteiten terugkomen in de leerlijnen.

Op te leveren resultaat
 • Het opzetten van leerlijnen voor de diverse doelgroepen leidinggevenden in Amsterdam conform nieuwe visie op leiderschap en leiderschapsprofiel. Realisatie: Q2 2023.
 • Het ontsluiten en waar nodig aanvullen en herijken van het bestaande aanbod op leiderschap ism het team vanuit de Amsterdamse School; Realisatie Q2 2023
 • Maximaal aansluiten bij de programmamanager "implementatie visie op leiderschap" die verantwoordelijk is voor het implementeren van de visie in alle instrumenten binnen de HR kolom.
 • Het zijn van de linking-pin tussen het P&O-team dat verantwoordelijk is voor de gehele implementatie en de Amsterdamse School. Gedurende hele opdracht.
 • Als dit nodig blijkt, het aansturen van een klein programmateam Gedurende hele opdracht.

We zullen samen met de programmamanager een impactmap maken om de verwachte opbrengsten van leerlijnen vooraf in kaart te brengen

De opdrachtgever(s)

De Amsterdamse School is het expertisecentrum op het gebied van leren en ontwikkelen binnen de directie Personeel en Organisatie. Onze belangrijkste taken zijn het bedenken van,adviseren over en realiseren van leer- en ontwikkelinterventies op basis van de vraag vanuit de gemeente Amsterdam. Voor individuele leer- en ontwikkelvragen werkt de Amsterdamse School samen met het Carrièrecentrum. Bij de Amsterdamse school werken ongeveer 75 diverse mensen, onderverdeeld in het management en 2 teams: het team leren en ontwikkelen en het team ondersteuning leren en ontwikkeling. In deze functie maak je onderdeel uit van het nieuwe team leren en ontwikkelen. Dit team moet nog meer dan nu flexibel kunnen inspelen op de gestelde leer- en ontwikkelvragen. Daarom werk je samen diverse collega's met ieder hun eigen expertise op het gebied van leren en ontwikkelen in één team. Tegelijk werk je veel samen met het team ondersteuning leren en ontwikkelen. Aan het hoofd van het team leren en ontwikkelen staan twee teamleiders die samen een duo vormen.

Functie eisen

 • beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
 • minimaal 5 jaar ervaring met het opzetten en uitrollen van leiderschapsprogramma's (voor verschillende doelgroepen) in een overheidsomgeving.
 • minimaal 5 jaar ervaring als gesprekspartner en opdrachtnemer voor opdrachtgevers vanuit het Hoger Management.
 • minimaal 7 jaar ervaring met hoe je echt impact creëert door middel van leiderschapsontwikkeling.
 • minimaal 5 jaar ervaring als programmamanager.
 • minimaal 2 jaar ervaring heeft in het inkopen van passend leeraanbod, conform de eisen die horen bij een publieke organisatie (onafhankelijk).
 • bij voorkeur recent inspanningen gedaan om kennis over recente ontwikkelingen binnen het vakgebied van Leren en Ontwikkelen tot zich te nemen.
 • bij voorkeur eerder werkzaam geweest in de publieke sector.
 • bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van innovatieve opdrachten.

Extra info

• Einddatum: 1 jaar na startdatum
• Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: nee
• Aantal uren gemiddeld per week: 32-36

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

24.03.2023

Publicatie eindigt

27.03.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.