Programmamanager aanpak Uitsluiting, Discriminatie en Racisme

Nieuw

Functie omschrijving

Sinds 2021 werkt de politie met hernieuwde kracht en vanuit een nieuw perspectief aan de al langer bestaande thema's diversiteit, inclusie en divers vakmanschap. Dit doet ze vanuit het gedachtegoed en programma Politie voor Iedereen.

In 2022 maakte de documentaire ‘De Blauwe Familie’ pijnlijk duidelijk dat collega’s de politie verlaten door hun ervaringen met uitsluiting, discriminatie racisme en dat de politie meer moet doen om interne discriminatie, racisme en andere vormen van normoverschrijding te voorkomen en te begrenzen, zodat de werkomgeving voor iedere collega sociaal veilig is.

Naar aanleiding van deze documentaire en de maatschappelijke en interne gesprekken die daarop volgden, heeft de strategische top van de organisatie nadrukkelijk een statement afgegeven: “Wij behandelen iedereen gelijk. De grens is duidelijk. Wij sluiten niemand uit. Wij willen een ‘Politie voor Iedereen’ zijn.”

De leiding van de politie wil de ontwikkeling naar een veilige en inclusieve organisatie versnellen en versterken en de aanpak van uitsluiting, discriminatie en racisme verbeteren. Hiertoe is een plan van aanpak uitsluiting, discriminatie en racisme opgesteld en een kernteam in het leven geroepen. Het plan van aanpak en de opdracht aan het kernteam bestaat uit vier onderdelen:

 1. Expliciteren en uitdragen van de norm op het gebied van discriminatie en racisme
 2. Vernieuwen en aanscherpen van de sanctioneringssystematiek
 3. Functioneren als zwaarwegend adviseur bij herstel en verzoening
 4. Functioneren als initiator en zwaarwegend adviseur bij intensivering leiderschapsontwikkeling

Voor de aanpak en het kernteam wordt een programmamanager uitsluiting, discriminatie en racisme gezocht.

Doelstelling
Voor de opdracht zoeken we een zeer ervaren programmamanager. De opdracht bestaat uit de volgende elementen:

 • Structureren van de aanpak uitsluiting, discriminatie en racisme. Zorgen voor heldere planning, deadlines, taak- en rolverdeling
 • Sturen op realisatie prioriteiten aanpak: expliciteren van de norm, zicht krijgen op zaken binnen de politie en handelingskader sanctionering
 • Samenhang brengen op de verschillende sporen en activiteiten van de aanpak UDR
 • Sturing, coaching en sparring met de leads binnen de aanpak
 • Plaatsvervanger van de landelijk coördinator, bijvoorbeeld bij strategische overleggen en overleggen met stakeholders
 • Zorgdragen voor goede communicatie over de aanpak intern en extern

Verantwoordelijkheden
Een positief resultaat t.b.v. de opdracht.

Functie eisen

 • Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt maximaal 16 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.
 • De kandidaat heeft minimaal een afgerond, erkend en volwaardige HBO diploma.
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 15 jaar minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met programmamanagement.
 • De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren van aanpak van uitsluiting, discriminatie en racisme.
 • De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het geven van leiding binnen grote complexe organisaties (+3000 fte).
 • Bewezen ervaring met werken aan politiek gevoelige en beladen onderwerpen als UDR.

Wensen

 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring in grote (1000+) complexe (overheids)organisatie.
 • De kandidaat is in het bezit van een netwerk binnen de overheid t.b.v. de opdracht.
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid, bij voorkeur politie.

Competenties

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Culturele sensitiviteit
 • Omgaan met complexiteit en verschillende belangen
 • Inspirerend leiderschap
 • Een verhaal kunnen overbrengen aan een grote groep
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Extra info

Startdatum: 01-08-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is)
Einddatum: 31-07-2025
Optie tot verlengen: Maximaal 2 x 12 maanden
Aantal uur per week: 28 uur

Locatie

Den Haag

Publicatiedatum

22.06.2024

Publicatie eindigt

30.06.2024

Contactpersoon

Bruijn

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.