Procesregisseur huisvesting statushouders

Nieuw

Functie omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Het aantal spoedzoekers in Nederland is hoog en neemt nog steeds toe. We hebben te maken met een instroom van vluchtelingen waar te weinig geschikte opvanglocaties voor zijn, de asielzoekerscentra zitten overvol en is er een gebrekkige doorstroming van statushouders naar reguliere woningen. Het is de taak van de overheid om erin te voorzien dat iedereen in Nederland een veilige en gezonde verblijfplaats heeft. Er zijn daarom snel meer betaalbare woningen nodig voor statushouders, zodat zij kunnen beginnen aan hun integratie en er in de asielzoekerscentra ruimte komt voor nieuwe instroom.

Naar aanleiding van de versterking van de regie op de volkshuisvesting, de recent verschenen Nationale Woon- en Bouwagenda en het onderliggende programma Een Thuis voor Iedereen, krijgt de provincie een stevigere rol rondom het huisvesten van statushouders. Een rol waarbij een integrale benadering en een goede samenwerking tussen wonen en sociaal en ruimtelijk domein van belang is. Het betreft een rol die faciliterend is in kennisuitwisseling en aansturing op samenwerking. We zijn hiervoor op zoek naar een procesregisseur huisvesting statushouders.

In het geval van verlenging wordt het aantal uren per week opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.

Werkzaamheden

De taken en verantwoordelijkheden van een procesregisseur huisvesting statushouders bestaan met name uit:

 • Het bieden van kennis en kunde aan alle Gelderse gemeenten bij het realiseren van regionale huisvestingslocaties en het maken van afspraken over de inzet van voorzieningen uit het brede sociale domein. Gemeenten melden zich zelf bij de procesregisseur met een vraagstuk. In 2022 zijn we gestart met het voeren van gesprekken met een aantal gemeenten over hun plannen met betrekking tot realiseren van huisvesting voor statushouders. Centraal stond de vraag hoe we vanuit de provincie daarbij kunnen ondersteunen. In 2023 wordt deze aanpak verbreed naar meerdere gemeenten in Gelderland die ondersteuning wensen.
 • In 2022 is er een intern overzicht gemaakt van kansrijke locaties voor huisvesting statushouders per woonregio. Op basis van dit overzicht zoek je proactief contact met kansrijke gemeenten om hun ondersteuningsbehoefte in beeld te krijgen.
 • Het delen van kennis omtrent belangrijke thema’s/aandachtspunten vanuit het sociaal domein met andere gemeenten in Gelderland. Hierbij valt te denken aan het tot stand brengen van een uitwisseling tussen betrokken gemeenten en stakeholders over deze onderwerpen en in een eerder stadium aan het organiseren van werkbezoeken, kennissessies, leerkringen etc.
 • Het volgen van de landelijke ontwikkelingen, het inbrengen van de kennis die je opdoet in landelijke en regionale netwerken en het vertalen van deze kennis naar provinciale opgaven.
 • Het ontwikkelen van een sterk netwerk rondom wonen en huisvesting van statushouders en het profileren van de procesregisseur. Hiervoor gebruik je communicatie als effectief middel. Je bent zichtbaar voor de Gelderse gemeenten, die naar jou komen met vragen over onderwerpen rondom huisvesting statushouders.
 • Eventueel meedenken en samenwerken met de beleidsmedewerker spoedzoekers (of individueel mocht de functie nog vacant zijn) aan het proces rondom de asielwet en de regionale woonzorgvisies die gemeenten in 2023 moeten gaan opstellen.

Functie eisen

 • Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
  • Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
 • Externe heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) met het sociaal domein en in het bijzonder met huisvesting statushouders.
  • Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 5 jaar ervaring voldoet.
 • Externe heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar bij of voor een gemeente gewerkt (in de periode 2015 - heden) en is bekend met de werkwijze en verantwoordelijkheden van gemeenten in relatie tot het inhoudelijke onderwerp statushouders of huisvesting.
  • Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet.
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van complexe opgaven met minimaal 5 verschillende stakeholders (organisaties als COA, gemeenten, BZK), aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag specifiek de stakeholders (organisaties) benoemen en de verschillende belangen.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het sociaal domein, in het bijzonder met huisvesting statushouders, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 • Externe heeft aantoonbaar bij of voor een Gelderse gemeente gewerkt en is bekend met de werkwijze en verantwoordelijkheden van Gelderse gemeenten in relatie tot het inhoudelijke onderwerp statushouders of huisvesting, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.

Competenties

1. Gedrevenheid: Je bent gemotiveerd, nieuwsgierig en ambitieus. Je volgt actuele ontwikkelingen op het vakgebied en vertaalt deze naar instrumenten en aanpakken.

2. Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.

3. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Je bent je bewust van de behoeftes en belangen in het bestuurlijke krachtenveld én je eigen invloed hierop. Je weet wat er speelt, wat bestuurders drijft en je weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden. Je begrijpt de politiek-bestuurlijke belangen en maatschappelijke verhoudingen.

4. Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens.

5. Verbindend vermogen: Je bent in staat relaties op te bouwen, te onderhouden en diverse partijen bij elkaar te brengen en aan elkaar te verbinden om tot resultaat te komen.

Extra info

 • Startdatum 01-05-2023
 • Einddatum 30-04-2024
 • Optie tot verlenging 4 x 6 maanden
 • Uren per week gemiddeld 20 uur

Locatie

Arnhem

Publicatiedatum

19.03.2023

Publicatie eindigt

02.04.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.