Procesbegeleider invoering WKB

Nieuw

Functie omschrijving

Voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging (WKB) zijn we op zoek naar een ervaren specialist op het gebied van Vergunning verlening en Toezicht en Handhaving op bouwgebied met ervaring in de uitwerking van de WKB:

 • Uitwerking van de hoofdprocessen van de WKB
 • Keuzes maken in het proces WKB (rol van vergunningverlener, toezichthouder)argumenten en kanttekening) voor bestuur in uitvoering van WKB
 • Vertaling van processtappen huidige regelgeving naar WKB
 • Proefprojecten voorbereiden en uitvoeren als voorbereiding op de WKB

Dit in samenwerking met de collega’s binnen VTH die een taak straks hebben binnen de WKB (toezichthouders, vergunningverleners, juristen).

Met een kernteam van betrokken collega’s (in ieder geval vanuit Toezichthouders en Vergunningverlening) doorloop je alle stappen die bij de invoering van de WKB gaan komen. Je werkt de drie hoofdprocessen uit en het maatwerk voor de organisatie dat daarbij komt. Je bereid de onderwerpen voor waarvoor besluitvorming door de organisatie van toepassing is. Je gaat aan de hand van proefprojecten de WKB ook daadwerkelijk doorleven met de collega’s.

De gemeente Meierijstad heeft een programmalijn Omgevingswet. Binnen dit programma lopen diverse activiteiten, waaronder invoering van de applicatie LEEF, invoering van het DSO, opstellen van Toepasbare Regels, opstellen van omgevingsvisie en omgevingsplan.

Aanvullend en passend binnen dit programma werk jij met de collega’s het onderdeel WKB verder uit.

Voor het werkatelier VTH zijn een aantal processen al beschreven en uitgewerkt naar de invoering van de omgevingswet. Dit traject gebeurd onder regie van een centrale procescoach via lean six sigma. De uitwerking van het proces WKB moet hierbinnen nog opgepakt wordt. Voor de methodiek en begeleiding hierin is een procescoach beschikbaar. Jouw bijdrage zit hierin in de inhoudelijke invulling.

Voor het werkatlelier VTH zit de doorontwikkeling niet alleen op het gebied van de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging maar ook zeker op het leveren van een bijzonder persoonlijke dienstverlening, optimalisatie van (werk)processen, duidelijke verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden en houding en gedrag dat past bij de organisatiefilosofie van gemeente Meierijstad. Daarnaast is de winkel ook gewoon open en moeten de meldingen, klachten en controles uitgevoerd worden. Jouw rol ligt met name op het goed mee open houden van de winkel binnen het werk van de toezichthouders.

Werken bij gemeente Meierijstad betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt (Omgevingswet) en boordevol ambitie (Zelforganisatie) zit. Dat moet ook, want ook al hebben we mooie dingen bereikt, de samenleving blijft veranderen. Meierijstad is in beweging.

Omschrijving kandidaat

Je hebt al ervaring opgedaan in de voorbereiding op de WKB. Kent de huidige processen van bouw, vergunningverlening en toezicht hierop en de vertaling hiervan naar de WKB. Je kunt snel schakelen en analyseren. Binnen de processen en ontwikkelingen van Meierijstad op de invoering van de Omgevingswet, kun je snel beoordelen wat er loopt en wat je daarbinnen of aanvullend nog nodig hebt voor jouw opdracht.

In je samenwerking ben je gericht op verbinding, coachen en doorpakken. Naast het inhoudelijk invulling geven aan de deelprocessen WKB en voorbereiding besluitvorming, weet je kennis en enthousiasme over te dragen naar de teams die er mee (gaan) werken.

Je spreekt en verstaat de taal van vergunningsverleners en toezichthouders. Je snapt de technische wereld van bouwen, veilige huisvesting en een gezonde en veilige leefomgeving. Je bent in staat om buiten de vaste kaders te denken en bent goed op de hoogte van de veranderingen die er aan komen.

Functie eisen

 • Minimaal HBO wek- en denkniveau. Dit dient te blijken uit het cv.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het werkveld van VTH en ervaring in het uitwerken van processen en doorontwikkeling in nieuwe werkwijzen, bij voorkeur al in de voorbereiding op de WKB. Dit dient te blijken uit het cv.
 • Je kunt makkelijk nieuw beleid vertalen naar inhoudelijke werkprocessen en afspraken.
 • Kennis van procesoptimalisatie via Six Sigma is een pre • Kennis van applicatie LEEF is een pre
 • Je bent snel thuis in een organisatie om dit samen met de collega’s verder uit te werken
 • Je werkt vanuit integrale aanpak hierbij
 • Per direct of op korte termijn inzetbaar
 • Voor de verbinding en samenwerking is grotendeels werken op locatie (Veghel) een voorwaarde. Dit dient te blijken uit het cv.

Competenties

Verantwoordelijkheid: Komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen. Oordeelsvorming: Weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen. Komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen. Regisseren: Brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat. Samenwerken: Voert in een team een opdracht uit. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen. Resultaatgerichtheid: Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen.

Extra info

Van 19-6-2023 t/m 19-12-2023 | Optie verlenging: 2 x 6 maanden | Standplaats: Veghel, gemeente Meierijstad | Vergunning & Handhaving | Uren: 24 per week | Aantal FTE: 0,67

Locatie

Meierijstad

Publicatiedatum

25.05.2023

Publicatie eindigt

03.06.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.