Omgevingsmanager

Nieuw

Functie omschrijving

Ter opvolging van de huidige inhuurovereenkomst van de omgevingsmanager is het programma op zoek naar een omgevingsmanager. De omgevingsmanager is de spil tussen het project en de maatschappelijke omgeving van het project. Hij/zij is de moderator van alle belangen die van invloed zijn op het project. Vanuit die invalshoek adviseert hij in het IPM team over de wijze waarop met de belangen van interne en externe belanghebbenden dient te worden omgegaan. Hieruit vloeit voort dat de omgevingsmanager verantwoordelijk is voor de benodigde publieke procedures. Afstemming op ambtelijk en maatschappelijk niveau is de kerntaak van de omgevingsmanager.

De opdrachtgever(s)

In Flevoland ligt circa 200 Km. vaarten. Deze vaarten hebben een belangrijke functie. Ze zorgen dat de provincie bereikbaar is via het water. De oevers van de vaarten spelen een cruciale rol in het waarborgen van een veilige scheepvaart, de doorstroming van het water en de bescherming van het achterland. Het overgrote deel van de oeverbeschermingsconstructies is in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw aangelegd. Deze constructies bereiken inmiddels het eind van hun technische levensduur.

Op basis van een inventarisatie van alle vaarten in de provincie is besloten de vaarten gefaseerd en risico gestuurd aan te pakken middels het meerjarenprogramma (MJP) Oeverbescherming. Dit programma heeft tot doel op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier grootschalig onderhoud en waar nodig vervanging te realiseren. Vanuit de afdeling Infra is het IPM-team van het MJP Oeverbescherming de voorbereiding van het eerste project gestart. Het programma is momenteel bezig om ook het tweede project op te starten.

Functie eisen

 • Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld, Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
 • Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 • Aanwezigheid elke week op dinsdag op het provinciehuis in Lelystad, overige uren zijn in overleg;
 • Beschikbaar per 1 juli 2024 voor 16 uren per week gedurende de looptijd van de opdracht.

Wensen (weging, totaal 100 punten)

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van omgevingsmanagement (10 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het werken in een IPM-rol (20 punten);
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Omgevingsmanager van een infrastructureel project ter waarde van minimaal 10 miljoen euro (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar (in dienst of gedetacheerd) bij een lagere overheid (te weten: een provincie, waterschap of een gemeente) (20 punten);
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met minimaal 5 publieke stakeholders binnen één project (benoem duidelijk bij welk project hier sprake van is geweest) (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met oever vervangingsprojecten, aangetoond met tenminste 1 project in de afgelopen 3 jaar (15 punten).

Competenties

 • Leidinggeven/sturen;
 • Teamspeler;
 • Klantgericht;
 • Proactief;
 • Communicator;
 • Besluitvaardig;
 • Omgevingsbewust;
 • Organisatie- en bestuurlijk sensitief;
 • Netwerkvaardig.

Extra info

De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Dinsdag fysiek aanwezig op het kantoor van de provincie in Lelystad. De overige uren zijn flexibel.
De opdracht zal worden uitgevoerd gedurende een periode van 48 weken. Gedurende deze periode wordt rekening gehouden met een verlofperiode van 4 weken waarin de Opdrachtnemer niet actief zal zijn. Voor eventuele verlengingen van de opdracht zal een periode van 24 weken worden aangehouden, waarin 2 weken verlof zijn opgenomen."

Locatie

Lelystad

Publicatiedatum

24.06.2024

Publicatie eindigt

03.07.2024

Contactpersoon

Bruijn

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.