Manager/adviseur Zuidasdok

Nieuw

Functie omschrijving

De Directie Zuidas vervult de rol van ambtelijk opdrachtgever voor het programma Zuidasdok. Dit houdt in dat Zuidas toezicht houdt op de totstandkoming van het programma en daarbij ook de Amsterdamse belangen i.r.t. Zuidasdok behartigt. De Directie Zuidas coördineert de formulering van Amsterdamse standpunten, stemt af met de mede-opdrachtgevers (het Rijk, de Vervoer Regio Amsterdam (VRA) en Provincie Noord Holland) en vormt de verbindende schakel tussen Zuidasdok en het Amsterdamse bestuur. Daarnaast is Zuidas zowel gastheer als directe buurman van het project Zuidasdok. Zuidas heeft de coördinerende rol in de samenwerking met Zuidasdok, daar waar de Gebiedsontwikkeling Zuidas en diverse (Amsterdamse) projecten het programma Zuidasdok raken.

Voor de invulling van de diverse rollen heeft de organisatie Zuidas een kernteam ingericht dat de actuele dossiers oppakt. Vaak gaat het om complexe vraagstukken waarbij sprake is van een continue afweging tussen enerzijds de belangen van de gemeente Amsterdam en anderzijds het belang van goed opdrachtgeverschap Zuidasdok. Samenwerking met de verschillende diensten van de gemeente Amsterdam en de programmaorganisatie Zuidasdok en het Rijk is hierbij essentieel. Dit kernteam is op zoek naar versterking, met name op de dossiers die een relatie hebben met de uitvoering en toekomstige beheerders. Je neemt deel in het kernteam, brengt je kennis en ervaring in en wordt eigenaar van actuele dossiers.

Werkzaamheden

 • Functioneert als raakvlakmanager en coördineert wijzigingsverzoeken en afstemming met Zuidasdok over meerdere raakvlakprojecten. Specifieke aandacht gaat o.a. uit naar het DokDakPark.
 • Bent vanuit het kernteam aanspreekpunt en inhoudelijk verbinder voor actuele inhoudelijke dossiers.
 • Neemt deel aan het gebruikersoverleg Zuidasdok en brengt het Amsterdamse belang in ten aanzien van de uitvoering van Zuidasdok (keuzes in fasering, bouwlogistiek, loopstromen).
 • Voert regulier overleg met (toekomstig) beheerders - GVB, VRA, V&OR, Waternet. Bewaakt beheerdersverklaringen en wijzigingen op verzoek van beheerders.
 • Neemt deel aan diverse overleggen op directieniveau, zoals het Directieoverleg Zuidasdok en onderhoudt regulier contact met de programmadirectie Zuidasdok.

De dossiers zijn divers van aard en de gevraagde inzet van het kernteam verschilt van procesmanagement om te komen tot besluiten, inhoudelijke advisering ten aanzien van de Amsterdamse standpuntbepaling, mediation tussen partijen, het behartigen van de Amsterdamse belangen tot en met het zorgvuldig vastleggen van afspraken. Omdat je diverse dossiers oppakt, ben je veelal op verschillende abstractieniveaus tegelijkertijd bezig.

De opdrachtgever(s)

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)

Zuidas bouwt aan een economische toplocatie, een unieke Amsterdamse stadswijk en investeert in de bereikbaarheid via de weg, spoor en metro van het gebied en de regio. De Zuidas kent tientallen projecten in uitvoering. Een megaproject staat voor de deur: de ondertunneling van de A10 en transformatie van station Amsterdam Zuid. Dit betreft een omvangrijk infrastructureel project waarbij de rijksweg A10 uitgebreid en gedeeltelijk ondergronds wordt gebracht en Station Zuid aanzienlijk wordt uitgebreid. Dat brengt de komende jaren veel bouwactiviteiten met zich mee, met ook hinder en overlast. De kwaliteit van wonen, werken en uitgaan op de Zuidas moet blijven gehandhaafd.

De organisatie van de Zuidas is onderdeel van het domein Ruimte en Economie en bestaat uit 14 vaste medewerkers en circa 140 medewerkers die worden ingehuurd bij andere gemeentelijke organisaties

Functie eisen

 • De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 12 jaar ervaring als projectmanager van infrastructuur- en stationsprojecten, waarbij sprake is van meerdere interne en externe opdrachtgevers en een complexe bestuurlijke context.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring met het werken binnen de structuur van de programmaorganisatie Zuidasdok.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 4 jaar ervaring als raakvlakmanager van een complex infrastructuurproject.

Wensen

 • De aangeboden kandidaat is bekend met de belangen van de toekomstig beheerders van station Zuid, waaronder GVB en ProRail. Dit is zichtbaar omdat de kandidaat voor en met deze partijen heeft (samen)gewerkt.
 • De aangeboden kandidaat kan schakelen op meerdere niveaus en waar nodig sta je stevig in je schoenen om op te kunnen schalen naar directeurenniveau. Je neemt hierin het voortouw en bent in staat om beslissingen te forceren. De aangeboden kandidaat draagt hiervoor in de motivatiebrief aan casus aan.

Extra info

• Startdatum: 02-09-2024
• Einddatum: 01-09-2025
• Werklocatie: Strawinskylaan, 59, 1077XW, AMSTERDAM
• Aantal uren per week: 28- 32
• Optioneel tot verlengin: Ja, de Gemeente heeft de mogelijkheid de Overeenkomst meerdere keren te verlengen tegen dezelfde voorwaarden en condities, met dien verstande dat de totale maximale duur van de Overeenkomst de 24 maanden niet mag overschrijden.

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

10.07.2024

Publicatie eindigt

19.07.2024

Contactpersoon

Bruijn

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.