Inhuur Senior Adviseur Geluid

Functie omschrijving

DCMR is op zoek naar een ervaren Senior Adviseur Geluid om een bijdrage te leveren aan de werkplannen die de DCMR uitvoert voor haar participanten

Werkzaamheden

 • Advisering in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening
 • Het beoordelen van complexe akoestische onderzoeken
 • Advisering rondom complexe geluidhinder situaties
 • Advisering geluidaspecten rondom horeca
 • Het opstellen van adviezen in het kader van vergunningverlening en inspectie en handhaving

Je werkt vooral zelfstandig, maar ook in teamverband stel je weleens geluidsadviezen op.

In je werk heb je contacten met:

 • Bedrijven
 • Adviesbureaus
 • Interne adviseurs en collega vergunningverleners
 • Burgers (bij milieuklachten)
 • Gemeenten

De opdrachtgever(s)

DCMR Voor ruim 1,2 miljoen inwoners in het werkgebied streeft DCMR Milieudienst Rijnmond naar een goede leefomgevingskwaliteit. DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten. Het is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de Veiligheidsregio, politie, brandweer, arbeidsinspectie en GGD. DCMR voert deze taak al 50 jaar uit. DCMR werkt in opdracht van lokale en regionale overheden aan een leefbare en veilige regio voor de mensen die er wonen en werken. Dat doen we door:

 • opleggen van en toezicht houden op milieuregels en veiligheidsregels;
 • maken van vergunningen;
 • monitoren van milieukwaliteit;
 • adviseren over milieu en veiligheid;
 • optreden bij overlast en incidenten

Bij DCMR werken ruim 500 medewerkers, verdeeld over 3 afdelingen. DCMR is bij de inkoop van goederen, diensten en werken als Aanbestedende Dienst gehouden aan de Aanbestedingswet 2012.

Advies en Omgeving

De afdeling Reguleren, Adviseren en Omgeving is de afdeling van waaruit de inhoudelijke advisering richting de gemeenten en provincie plaatsvindt, inclusief de accounttaken. Deze afdeling maakt de vergunningen voor de bedrijven, geeft advies op het gebied van luchtkwaliteit, bodem, geluid en veiligheid, en adviseert gemeenten over de milieuaspecten in ruimtelijke plannen. Deze werkzaamheden zijn verdeeld over drie Units.

Team Geluid

De adviseur Geluid die we zoeken gaat werken in de unit Advies, team Geluid 2. De adviestaak geluid wordt uitgevoerd door circa 20 – 25 professionals die zich dagelijks bezighouden met de advisering op een breed scala van geluidonderwerpen. Binnen team geluid is er behoefte aan aanvullende capaciteit voor een kandidaat voor ca. 20 uur per week.

Omschrijving kandidaat

Voor wat betreft kennis en werkervaring vragen we het volgende

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een technische richting
 • Cursus Hogere Akoestiek is een pré
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als geluidadviseur
 • Ruime kennis van wet- en regelgeving in relatie tot het aspect geluid
 • Zeer goede kennis van vergunningplicht, het Activiteitenbesluit, Wabo/Bor, Wet geluidhinder, Wro en (ontwikkelingen rondom) Omgevingswet

En verder verwachten we dat je ook het volgende in huis hebt

 • Je bent bekend met het werken bij een omgevingsdienst.
 • Je weet wat er in het Rijnmondgebied speelt.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Rijbewijs B
 • VCA (VOL) is een pré (geen knock-out criterium)

Functie eisen

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een technische richting.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring als geluidsadviseur.
 • Je beschikt over ruime kennis van wet- en regelgeving in relatie tot het aspect geluid.
 • Je beschikt over zeer goede kennis van vergunningplicht, het Activiteitenbesluit, Wabo/Bor, Wet geluidhinder, Wro en (ontwikkelingen rondom) Omgevingswet.
 • rijbewijs B

Wensen

 • Cursus Hogere Akoestiek is een pré
 • VCA (VOL) is een pré

Competenties

 • Plannen en organiseren (weten het overzicht te bewaren)
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Goede sociale vaardigheden (sociale antenne en tact)
 • Zich verantwoordelijk voelen
 • Doelgericht
 • Omgevingsbewust en organisatiesensitief

Extra info

 • Startdatum: 1 november 2023 (indicatief)
 • Einddatum: 30 april 2024
 • Aantal uren per week: 20 uur p/week (indicatief)
 • Optie tot verlenging: ja (3x 6 maanden)
 • Standplaats: Schiedam

Locatie

Schiedam

Publicatiedatum

19.09.2023

Publicatie eindigt

01.10.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.