Functioneel Beheerder implementatie Centric Leefomgeving

Nieuw

Functie omschrijving

Vanaf 01-01-2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een belangrijke component van de invoering van de wet is het werken met het Omgevingswet-proof zaaksysteem Centric Leefomgeving (CLO). In aanloop naar de inwerkingtredingsdatum wil de gemeente Leidschendam-Voorburg alvast werken als onder de Omgevingswet. Hiervoor wordt het Omgevingsloket Online (OLO) aangesloten op Centric Leefomgeving, dat per 1 juni 2023 in gebruik genomen wordt.

Als functioneel beheerder implementatie Centric Leefomgeving ben je verantwoordelijk voor het inrichten, implementeren en testen van Centric Leefomgeving. Te weten:

- Realiseren, accepteren en implementeren van Centric Leefomgeving voor vergunningverlening, handhaving en toezicht;
- Het maken en inrichten van werkprocessen in de nieuwe applicatie Centric Leefomgeving;
- Begeleiden van het testen van de werkprocessen door key-users en het implementeren van wijzigingen;
- Betrokken bij ketentests als vertegenwoordiger van essentiële ketenschakel;
- Functioneel testen van koppelingen;
- Inrichten van brieven in Centric Leefomgeving;
- Migreren van relevantie informatie naar Centric Leefomgeving

Hiernaast moeten functioneel beheerders en eindgebruikers opgeleid worden voor het werken met CLO. Om dit te bewerkstelligen worden ze meegenomen in het inrichtingstraject en de voor hen relevante functionaliteiten.

Alle taken en verantwoordelijkheden dienen opgepakt te worden met een hoge mate van zelfredzaamheid, waarbij een proactieve en regelmatige terugkoppeling over de behaalde resultaten fundamenteel zijn om de functie naar wens te vervullen. Deze terugkoppeling zal regelmatig en proactief plaatsvinden aan de hand van heldere en beknopte voortgangsrapportages.

Werkzaamheden

Inventariseren, inrichten en overdragen van resterende processen en brieven
De processen zijn opgehaald en beschreven, waarvan een groot deel ook al is ingericht. Jij inventariseert de laatste resterende processen en voltooit de inrichting in aanloop naar de ingebruikname op 1 juni 2023. Ook zorg je ervoor dat het systeem kan ondersteunen wat de werkprocessen omschrijven. De inrichting van brieven in Centric Leefomgeving is een belangrijke voorwaarde voor deze ondersteuning. De brieven worden ingericht met oog op de sleutelinformatie in relatie tot de werkprocessen. Wanneer alle losse onderdelen zijn ingericht zorg jij ervoor dat ze ook integraal uit de verf komen. Jij snapt dat de inrichting ook proces- en afdelingsoverstijgend moet werken en weet dit in nauwe samenwerking met andere disciplines te bewerkstelligen.

Verbinding met key-users en proceseigenaren
Het succes van de inrichting en overdracht zit hem in de gedragenheid onder de key-users en proceseigenaren. Jij zorgt ervoor dat de eindgebruikers worden betrokken middels regelmatige communicatie en afstemming. Hierdoor weet je CLO in te richten en af te stemmen op de gemeente-specifieke wensen en de werkwijze van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Meenemen en opleiden van gebruikers en functioneel beheer
Functioneel beheer en de eindgebruikers moeten in aanloop naar de ingebruikname van CLO opgeleid worden om te kunnen werken met het nieuwe systeem. De inrichting zal daarom verricht worden in afstemming met functioneel beheer, zodat er naar een zelfstandig beheer kan worden toegewerkt, in aanloop naar de uiteindelijke overdracht richting de lijn. Eindgebruikers worden opgeleid middels een knoppencursus, gevolgd door een functie-specifieke sessie. Hiervoor werk je samen met het Programma Omgevingswet, de Informatiemanager en de Projectleider ICT.

Functioneel testen van de OLO en DSO Keten
Om de aansluitingen en applicaties aantoonbaar en gebruiksvriendelijk werkend te krijgen, vormen ketentests een essentieel onderdeel in aanloop naar ingebruikname. Jij bent mede verantwoordelijk voor het functioneel testen van de koppelingen. Hiervoor werk je nauw samen met de beheerder van de DSO & OLO keten. Hierbij is een intensieve afstemming met proceseigenaren, eindgebruikers en ketenpartners van groot belang.

Migratie van relevante informatie
Key2Vergunningen (Key2V) wordt vervangen door Centric Leefomgeving (CLO). Key2Vergunningen wordt vervolgens uitgefaseerd. Jij zorgt ervoor dat de belangrijkste gegevens in Key2V naar CLO gemigreerd worden. Dit houdt praktisch in alleen zaakgerichte dossiers. Zo blijft de koppeling met het archief van het zaaksysteem intact en hoeven documenten niet gemigreerd te worden. In het geval dat de migratie niet lukt, of dat na de migratie blijkt dat het nieuwe systeem niet voldoende ondersteuning geeft aan de medewerkers om hun werk adequaat te kunnen doen, bereid je een fall-back scenario voor.

Opzetten en uitvoeren van Gebruikersacceptatietest
Om te controleren of het ingerichte systeem werkt voor de eindgebruiker voer je een gebruikersacceptatietest (GAT) uit. Middels deze test komt naar voren dat er rekening gehouden is met de wensen van diegenen die het systeem dagelijks of regelmatig gebruiken. Je bent in staat om zelfstandig deze test op te zetten en uit te voeren. Bevindingen en verbetermogelijkheden die uit de gebruikersacceptatietest voortkomen verwerk je in concrete afspraken die betrekking hebben op het nazorgtraject.

De opdrachtgever(s)

Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om ervoor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers.

Onder de afdeling bedrijfsvoering valt het team Informatiemanagement, ICT Service en Onderzoek (IISO). Binnen dit team vallen de disciplines informatiemanagement, informatiebeveiliging, ICT service (beheer), business intelligence en onderzoek. Dit team wordt aangestuurd door de Chief Information Officer (CIO).

Omschrijving kandidaat

 • Je hebt hbo/wo denkniveau, een opleiding op het gebied van IT is een pré;
 • Je hebt relevante werkervaring binnen het ruimtelijk domein en ICT;
 • Je hebt ervaring met het beheer en de implementatie van IT-systemen;
 • Je hebt aantoonbare kennis van de Omgevingswet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, Key2Vergunningen en Centric Leefomgeving;
 • Je bent zelfredzaam en weet behaalde resultaten helder en met regelmaat over te brengen aan belangrijke betrokkenen.

Functie eisen

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
 • Minimaal 1,5 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar met het inrichten van Centric Leefomgeving bij één of meerdere gemeenten;
 • Beschikbaar om op donderdag op locatie bij de gemeente te werken.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder bij één of meerdere gemeenten in de afgelopen 5 jaar
 • Aantoonbare kennis van Key2Vergunningen en de Omgevingswet blijkend uit relevante werkervaring
 • Aantoonbare eerdere betrokkenheid bij het uitvoeren van ketentests blijkend uit relevante werkervaring
 • 7Aantoonbare eerdere betrokkenheid bij het opleiden van Functioneel Beheerders en eindgebruikers blijkend uit relevante werkervaring
 • Aantoonbare ervaring met het opzetten en uitvoeren van een gebruikersacceptatietest blijkend uit relevante werkervaring
 • Aantoonbare ervaring met migratie van relevante informatie naar een vervangend systeem

Competenties

- Proactief;
- Communicatief vaardig;
- Resultaatgericht;
- Hoge mate van zelfredzaamheid;
- Kunnen overbrengen van resultaten;
- Medior/Senior niveau

Extra info

 • Duur 3 maanden
 • Optie tot verlenging Mogelijk maar nog niet bekend
 • Uren per week 16
 • Start Z.s.m.

Locatie

Leidschendam-Voorburg

Publicatiedatum

23.05.2023

Publicatie eindigt

29.05.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.