Financieel Specialist Dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg

Nieuw

Functie omschrijving

WSRL is op zoek naar een financieel specialist voor het HWBP-dijkversterkingsproject Gorinchem- Waardenburg (GoWa).

Het project

Het project GoWa is in 2017 gestart als alliantie. De realisatie is gestart in juni 2021. Het project is momenteel volop in uitvoering. Kenmerkend voor het project is het alliantiecontract, dat is aangenomen door de Graaf Reinaldalliantie.

De Graaf Reinaldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Rivierenland (WSRL) en Waalensemble (Heijmans Infra B.V., GMB Civiel B.V., De Vries & van de Wiel B.V. en ingenieursbureau RHDHV) dat gezamenlijk het (hoofd-) projectdoel realiseert: het op orde brengen van de veiligheid van de dijk langs de noordzijde van de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg.

Er zijn drie organisatiedomeinen: het alliantiedomein, het private domein het publieke domein. In het alliantiedomein wordt de Graaf Reinaldalliantie geleid door het Alliantiemanagementteam (AMT), dat verantwoording aflegt aan het Alliantiebestuur (AB). Het private domein betreft de combinatie Waalensemble, aangestuurd door een stuurgroep. Het publieke domein wordt geleid door het Opdrachtgeversteam van WSRL, bestaande uit de Programmamanager, contractmanager en manager projectbeheersing. Zij leggen verantwoording af aan de HWBP-directeur van WSRL.

De rol

De financieel specialist toetst de werkelijke kosten van de Alliantie zodat bij het einde van het project de kosten definitief zijn en het definitieve Alliantieresultaat bepaald kan worden. Als onderdeel van de Alliantieovereenkomst dient er jaarlijks een accountantsverklaring te worden afgegeven waarmee de rechtmatigheid van de kosten wordt aangetoond. De financieel specialist richt dit proces verder in en neemt deel aan de reguliere toetsing en ondersteunt de accountant bij het opstellen van de verklaring. Daarnaast voert de financieel specialist financiële analyses uit en adviseert hij WSRL als Opdrachtgever en ondersteunt hij/zij de contractmanager en manager projectbeheersing van WSRL.

Plaats in de organisatie

De financieel specialist werkt nauw samen met de contractmanager en manager projectbeheersing in het Opdrachtgeversteam GoWa. De persoon komt te werken binnen het Team Management Projectbeheersing en Ondersteuning (T-MPO) als onderdeel van de Afdeling Projecten Waterveiligheid (A-PWV)

Werkzaamheden

De aangeboden kandidaat voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Toetsen van de werkelijke kosten via de op te richten kostentafel;
 • Toetsen van de werkelijke prijsstijging conform de vastgestelde methode;
 • Ondersteunen bij de accountantsverklaring;
 • Deelname aan de financiële commissie bij Waalensemble (per kwartaal), vierwekelijkse rapportage van de Alliantie;
 • Financiële analyses en prognoses maken en WSRL als OG informeren;
 • Financiële risicoanalyse en WSRL als OG adviseren;
 • Adviseren van Manager Projectbeheersing WSRL OG;
 • Deelname aan WSRL OG team;
 • Ondersteunen bij accountantsverklaring bij Meekoppelkansen;
 • Ondersteunen/adviseren Contractmanager WSRL OG over de financiële impact contractwijzigingen.

De opdrachtgever(s)

Nederlanders hebben een sterke band met water. Dat geldt zeker voor onze unieke regio tussen de grote rivieren. Met haar fraaie dorpen, steden, dijken en water. Dat water biedt zoveel moois, maar maakt ook kwetsbaar. Met een tekort aan schoon water kunnen gewassen niet groeien. En kunnen we niet veilig zwemmen en varen. Te veel water kan huizen doen overstromen en de natuur schade toebrengen.

Hoe zorgen we voor een goede balans met het water? Geen makkelijke opgave. Zeker nu het weer extremer wordt. Bij WSRL werken we met z’n allen aan sterke dijken en aan de kwaliteit en het peil van ons water. Elke dag weer, zodat het water onze vriend blijft.

Water is krachtig en flexibel. Dat zijn wij ook. Als het water zich tegen ons keert, tonen we onze kracht. Bij hevige regenval of vervuiling bijvoorbeeld. Dan weet iedereen wat hem of haar te doen staat. We zijn aanpakkers: met de handen uit de mouwen aan de slag. Tegelijkertijd zijn we flexibel. Altijd op zoek naar verbetering van onze organisatie, onze mensen en ons werk.

De wereld om ons heen verandert snel. Klimaatverandering heeft enorme gevolgen op ons landschap. Initiatieven van burgers, bedrijven en overheden raken vaker ons werk. En het belang van data en nieuwe technologie neemt razendsnel toe. We zullen samen moeten uitvinden wat al deze ontwikkelingen precies voor ons betekenen. Daartoe halen we doorlopend nieuwe kennis en kunde naar binnen.

De omgeving waarin wij werken is van iedereen. We zoeken steeds vaker de samenwerking op met burgers, bedrijven en andere overheden. Dat voelt soms nog onwennig aan, maar leidt vaak tot mooie, nieuwe oplossingen. Het verbinden van onze opgave aan de opgaven van anderen vergt inlevingsvermogen, een flexibele instelling en inventiviteit. Dit zijn onmisbare eigenschappen om onze belangrijke positie op het gebied van waterbeheer te behouden.

Als wij ons werk goed doen helpen we iedereen in ons gebied. Of je hier nu woont, werkt of recreëert. Wij zijn elke dag in beweging om te zorgen voor de juiste balans in één van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland. En daar zijn we heel trots op!

Omschrijving kandidaat

 • De kandidaat is een teamspeler die gericht is op samenwerking;
 • De kandidaat beschikt over actuele kennis van integraal projectmanagement;
 • De kandidaat legt verbanden tussen wat binnen het project gebeurt in relatie tot wat t.a.v. het onderwerp binnen andere projecten gebeurt (projectoverstijgend werken);
 • De kandidaat weet met enthousiasme mensen mee te krijgen, kan goed luisteren en vraagt door;
 • De kandidaat kan goed onderhandelen en weet hierbij goed hoofd- en bijzaken te scheiden;
 • De kandidaat kan zelfstandig werken, is leergiering, flexibel en heeft een klantgericht instelling waarbij het gezamenlijke resultaat centraal staat;
 • De kandidaat is analytisch en kostbewust en adviseert gevraagd en ongevraagd.

Functie eisen

 • De kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van watermanagement en/of civiele techniek en/of Bouwkunde en/of Bedrijfskunde;
 • De kandidaat heeft minimaal 6 jaar werkervaring als financieel medewerker (bijv. controller/kostendeskundige) bij een overheidsinstelling, ingenieursbureau of aannemer;
 • De kandidaat heeft minstens 4 jaar ervaring als financieel medewerker (bijv. controller/kostendeskundige) in de GWW (Grond-, Weg- en Water-) sector;

Extra info

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de realisatiefase. Dit project is reeds gestart en loopt volgens planning tot 15 juni 2026. Optioneel is het mogelijk de Overeenkomst met een periode te verlengen die passend is om het project af te ronden.

Locatie

Tiel

Publicatiedatum

19.09.2023

Publicatie eindigt

29.09.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.