Financieel Expert Ruimte

Nieuw

Functie omschrijving

focus van deze functie ligt op het ondersteunen van een of meer afdelingen in het ruimtelijk domein.

Werkzaamheden

Resultaatgebied 1: Advies en ondersteuning bedrijfsvoering

 • zorgt voor een juiste en actuele administratie
 • voert financiële en bedrijfseconomische analyses uit
 • informeert de teammanager over risico's en over substantiële onder- en overschrijdingen van budgetten.
 • muteert in LIAS
 • levert memoriaalboekingen/correctieboekingen aan en toetst / controleert deze
 • levert een inhoudelijke bijdrage aan beleidsontwikkeling op gebied van digitalisering en informatievoorziening
 • houdt (mede) beleidswijzigingen bij op financieel terrein (BBV, BTW)

Resultaatgebied 2: Planning en Control

 • draagt bij aan de P&C-cyclus van de afdelingen binnen het team, passend binnen concernkaders;
 • levert (cijfermatige) bijdragen aan de begrotingsdocumenten (BBB, MPB en afdelingsplannen);
 • levert cijfermatige bijdragen aan tussentijdse rapportages en P&C documenten, zowel realisatiecijfers als (slim gegenereerde) prognoses;
 • stelt jaarstukken op (cijfermatige bijdragen, tekstuele toelichting en analyse);
 • is verantwoordelijk voor het samenstellen van het controledossier voor de accountant;
 • richt project- en programma administraties in en voert zelfstandig projectcontrol uit
 • bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de financiële administratie en initieert en voert efficiencyverbeteringen door
 • verwerkt en voert zelfstandig subsidiebeschikkingen uit ter ondersteuning van budgethouders

Resultaatgebied 3: Managementinformatie

 • genereert relevante (sturings-)informatie voor het management van de business en de (strategische) adviseurs F&C t.b.v. advisering over de beleidsmatige aspecten op meerdere specifieke terreinen (Fysiek, Bedrijfsvoering en Sociaal)
 • is sparringpartner voor de (strategisch) adviseurs F&C en levert waar nodig inhoudelijke bijdragen (cijfermatig en toelichting op financiële afwijkingen) aan de p&c documenten;
 • is verantwoordelijk voor de aanlevering van gegevens en informatie aan de accountant
 • is verantwoordelijk voor de verantwoording van subsidiestromen voor gemeentelijke projecten en programma’s

Omschrijving kandidaat

 • Is ICT-vaardig en beheerst ICT-applicaties als Coda, Lias en Cognos uitstekend. Werkt actief mee aan het steeds beter benutten van de mogelijkheden die deze applicaties bieden.
 • Levert een actieve bijdrage aan een goede, uniforme en efficiënte inrichting van de financiële administratie en de hieraan gekoppelde financiële werkprocessen binnen een bepaald thema.
 • Levert een actieve bijdrage aan de verdergaande digitalisering van de financiële werkprocessen binnen een bepaald thema.
 • Beschikt over financiële-, bedrijfseconomische-, boekhoudkundige kennis/ervaring en kent de BBV.
 • Borgt voor één of meer afdelingen van een thema (fysiek, sociaal of bedrijfsvoering) dat juiste en actuele managementinformatie (prognoses en realisaties) beschikbaar is. Borgt dat de formats voldoen aan de standaards op concernniveau.
 • Borgt voor één of meer afdelingen van een thema (fysiek, sociaal of bedrijfsvoering) dat de financiële onderdelen van de P&C-instrumenten kwalitatief goed zijn en op tijd worden opgeleverd.
 • Voert financiële- en bedrijfseconomische analyses uit, informeert en adviseert budgethouders en (strategische) adviseurs hierover. Borgt dat hun vragen naar tevredenheid worden beantwoord.
 • Streeft continu naar kwaliteitsverhoging van de inhoud en het genereren van managementrapportages en de reguliere P&C-instrumenten (begroting, turap en jaarrekening) en werkt hier actief aan.
 • Onderhoudt actief en constructief contact met de collega’s uit andere teams die werkzaam zijn voor afdelingen in hetzelfde thema. Vervult een brugfunctie tussen financieel beheer en advies. Levert een positieve bijdrage aan de harmonie in het team en die in andere verbanden. Denkt constructief mee over de taakinvulling en –verdeling in de afdeling F&C nieuwe stijl,
 • Weet werkzaamheden goed te plannen/prioriteren, maakt duidelijke afspraken en komt die na.

Functie eisen

 • Minimaal 1 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie bij een decentrale overheid.
 • Minimaal HBO opleiding in de richting financiën/ bedrijfseconomie
 • Bereid om zowel thuis te werken als naar kantoor te komen (in overleg)
 • Binnen 8 weken dient een VOG overlegd te worden
 • Kennis gemeentefinanciën
 • Ervaring in financiële functie bij decentrale overheid
 • Ervaring met financiële systemen Coda en LIAS

Competenties

 • pro-actief
 • nauwkeurig
 • positief-kritisch
 • vaardig met data (zowel financieel als andersoortig)

Extra info

 • Startdatum 01-07-2023
 • Einddatum 30-06-2024
 • Optie tot verlenging 2 keer 6 maanden
 • Uren per week 36

Locatie

Apeldoorn

Publicatiedatum

24.05.2023

Publicatie eindigt

06.06.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.