Ervaren projectleider geluidssaneringen

Nieuw

Functie omschrijving


Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. We vinden het belangrijk dat die groei blijft passen bij het karakter van de stad met een goede balans tussen groei en leefbaarheid. Leidraad hierbij is de Ruimtelijke Strategie Utrecht, waarbij het bevorderen van gezond stedelijk leven voor iedereen centraal staat. De Ontwikkelorganisatie Ruimte werkt vanuit die strategie aan de ruimtelijk economische opgaven van de stad: een forse woningbouwopgave, duurzame mobiliteit, de energietransitie, behoud en uitbreiding van groen in de stad, voldoende voorzieningen en werkgelegenheid.

Naast het mogelijk maken de ambities van de stad Utrecht is het ook noodzakelijk langdurige en complexe projecten goed te blijven uitvoeren. Een van de projecten betreft het uitvoeren van geluidssaneringen Sanering | BSV (bureausaneringverkeerslawaai.nl). We willen graag 5000 geluidssaneringen gaan uitvoeren in de komende jaren waarvan ongeveer 300 geluidssaneringen in 2023. We zoeken op korte termijn een ervaren Projectleider voor de geluidssaneringen. Hierin onderscheiden we vier deelprojecten:
 1. Organisatie project
 2. Subsidie regelen
 3. Aanbesteding
 4. Uitvoering
Het is van groot belang dat de projectleider de samenhang tussen de verschillende deelprojecten borgt en flexibel is qua urenbesteding.

Werkzaamheden

Al lange tijd is Utrecht van plan de resterende geluidsaneringsvoorraad onder de Wet geluidhinder uit te voeren. Uitdaging blijft om het project op te zetten, efficiënt aan te sturen en tijdig de financiering en het projectteam op orde te hebben. Het project gefaseerd uitvoeren is onontkomelijk.

De kandidaat gaat de volgende werkzaamheden uitvoeren:
 • Opstellen plan van aanpak;
 • Inhuur en aanbesteding benodigde capaciteit aan geluidadviseurs en eventueel inhoudelijke projectleider;
 • Organiseren van het opstellen saneringsprogramma’s tot vaststelling HoMa-besluit
  Hiervoor is interne inhoudelijke aansturing nodig en contact onderhouden met Bureau Sanering Verkeerslawaai;
 • Organiseren uitvoering onderzoeksfase voor het bepalen van de benodigde geluidwerende voorzieningen;
 • Regelen van het toekennen van de benodigde uitvoeringssubsidie bij Bureau Sanering Verkeerslawaai;
 • Organiseren uitvoeringsfase inclusief aanbesteding werk;
 • Organiseren en afhandelen juridische en financiële afronding en verantwoording.

Overkoepelend over deze projecten is het volgende noodzakelijk:
 • Fungeren als contactpersoon voor bureau sanering verkeerslawaai;
 • Zorgdragen voor opdrachtprocedures;
 • Zorgdragen voor projectcommunicatie (intern en extern);
 • Zorgdragen voor aanvraag geluidssubsidies;
 • Aansturen externe partners waaronder aannemers;
 • Bijhouden risicodossier.

Verder vragen wij het volgende:
 • Actieve bijdrage aan gesprekken
 • Open en innovatieve houding
 • Je signaleert kansen en risico’s, adviseert hier desgewenst over, en werkt deze uit tot een succesvol eindproduct
 • Je bent een verbindende schakel tussen het project en het team Geluid en trillingen

Functie eisen

 • Hbo of wo werk- en denkniveau met ruime ervaring binnen én met de aansturing van geluidsaneringsprojecten;
 • Ervaring met de regelgeving die op de sanering verkeerslawaai van toepassing is;
 • Ervaring met (Europese) aanbestedingen;
 • Ervaring met (RAW)bestekken en directievoering (UAV/UAV-GC);
 • Flexibel inzetbaar qua urenbesteding.

Extra info

 • Periode: Per direct tot 31-12-2023, met 15 opdrachtverlengingsopties van 1 maand (24 maanden is de maximale inhuurtermijn)
 • Belasting: 8 uur per week gemiddeld

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

17.03.2023

Publicatie eindigt

25.03.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.