Coördinator Versnelling en Realisatie Woningbouw

Nieuw

Functie omschrijving

Ter vervanging van de huidige kartrekker en vooralsnog blijvende ondersteuning van de eigen ambtelijke organisatie zoeken we voor de langere tijd iemand die verder wil helpen bouwen. Je bent als coördinator van de ontwikkelstrategie verantwoordelijk voor een groot deel van de binnenstedelijke woningbouwontwikkeling. Je stuurt het kernteam aan met daarin de meest betrokken beleidsadviseurs, planeconomen en projectleiders, rapporteert aan de opdrachtgever en college en bent op de majeure ontwikkelingen namens de gemeente verantwoordelijk voor onderhandelingen met projectontwikkelaars.

De ontwikkelstrategie kent op dit moment circa 23 verschillende locaties. Die worden gefaseerd naar de markt gebracht met bouwenveloppes. Jij trekt dit proces en wordt daarin ondersteund door onze eigen medewerkers en de 'vaste' flexibele schil die we aan ons gebonden hebben. Op dit moment zijn we bezig met het in kaart brengen van de resterende plancapaciteit en hoe de ambitie van de nieuwe coalitie om nog eens 500 woningen te bouwen in de periode 2025-2030 gerealiseerd kan worden. Ook in deze puzzel krijg je een voorname rol.

Daarnaast fungeer je als sparringpartner voor collega's, management en bestuur bij nieuwe complexe ontwikkelingsvraagstukken met een woningbouwcomponent. Je helpt met je ervaring en kennis in de slag die we willen maken.

Werkzaamheden

 • Je realiseert de gewenste versnelling van de woningbouw op het totaal als wel op individuele projectlocaties;
 • Je professionaliseert onze processen en sluit daarbij aan bij marktontwikkelingen en zaken als de invoering van de Omgevingswet;
 • Je bent bereid en in staat om medewerkers te helpen bij de gewenste bredere ontwikkeling van hun rol. Zowel inhoudelijk (af en toe inspringen als het te spannend wordt) als op het vlak van noodzakelijke competenties en vaardigheden;
 • Je bent 1e adviseur richting college, management en raad op dit vlak en daarmee het boegbeeld.

Functie eisen

 • Meer dan 7 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol.
 • Aantoonbaar succesvol in de rol van projectleider woningbouw en coördinatie van een team.
 • Aantoonbaar succesvol in het afronden van complexe onderhandelingen met projectontwikkelaars.
 • Actuele kennis van de woningmarkt in Noord-Nederland en recent actief geweest in een gemeente met een vergelijkbare of grotere omvang dan Smallingerland.
 • Kennis van de verschillende facetten (beleid, planologie, financiën, aanbestedingen) die aan bod komen bij (complexe) woningbouwontwikkelingen.
 • Oog voor verschillende belangen, constructieve conflicten opzoeken en voortgang behouden.

Competenties

 • Stijlflexibiliteit;
 • Politiek bestuurlijk sensitief;
 • Resultaatgericht en doortastend met oog voor onderlinge verhoudingen;
 • Sterke onderhandelingsvaardigheden;
 • Fors organiserend vermogen en in staat om veel ballen tegelijk in de lucht te houden.

Extra info

 • Startdatum 01-07-2023
 • Einddatum 31-03-2025
 • Optie tot verlenging Ja
 • Uren per week 24-36 uur

Locatie

Drachten

Publicatiedatum

16.05.2023

Publicatie eindigt

30.05.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.