Concerncontroller

Nieuw

Functie omschrijving

Binnen Gemeente Alphen aan den Rijn is concerncontrol onafhankelijk en rechtstreeks onder de gemeentesecretaris gepositioneerd. In essentie zijn er drie belangrijke rollen van concerncontrol; toezien op getrouw beeld, toezien op opzet en werking systemen en werking van “checks and balances” en advies aan directie, management en bestuur. Dat alles gericht op reduceren onzekerheden en behalen maatschappelijke en organisatiedoelen.

Onze werkstijl is niet het houden van uitgebreide onderzoeken met daaruit voortvloeiend dikke rapporten, maar veel meer vanuit de adviserende, signalerende en coördinerende rol. De concerncontroller heeft in het kader van de checks en balances niet alleen een adviserende, maar ook een eigenstandige, onafhankelijk/toetsende rol. Daarbij zijn we op het punt gekomen om concerncontrol opnieuw te positioneren en in te richten op een manier die goed past bij de doorontwikkeling van onze totale gemeentelijke organisatie.

Wij zijn op zoek naar een interim concerncontroller die de reguliere taken van concerncontrol voort kan zetten, adviseur is in een tweetal grote projecten en vooral ook aan de slag gaat met twee specifieke opdrachten. De interim concerncontroller zoekt daarin collega’s in de organisatie op, pakt zaken proactief aan en zorgt dat zaken ook daadwerkelijk ingeregeld worden.

De specifieke opdrachten te realiseren binnen 3 tot 5 maanden zijn:

 • Kwartiermaken voor de inrichting van de controlfunctie, volgens het Three Lines Model. Het gaat om de gewenste opzet en doorontwikkeling van concerncontrol, onder meer als het gaat om taken, inrichting en positionering.
 • Kwartiermaken voor de inrichting van risicobeheersing.

De reguliere taken zijn:

 • Sturen op opvolging adviezen van (externe) toezichthouders en rapporteurs zoals de accountant, verbijzonderde interne controle, interbestuurlijk toezicht provincie, functionaris gegevensbescherming, CISO en de gemeentearchivaris;
 • Schrijven van de paragraaf risicobeheersing en weerstand t.b.v. jaarverslaggeving;
 • Gevraagd en ongevraagd advies aan directie en college van B&W over control, toezicht en risicobeheersing.

De adviesrol in grote projecten omvat:

 • Adviseur in het project sluitend meerjarenbeeld begroting 2025-2028;
 • Adviseur in het project verbeteren van de P&C cyclus.

De opdrachtgever(s)

Organisatie

Alphen aan den Rijn heeft meer dan 110.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in het Groene Hart. De stad is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

Functie eisen

 • Een afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfseconomie, bedrijfskunde, bestuurskunde, accountancy of public control op minimaal hbo-bachelor niveau;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als concern- of businesscontroller binnen een gemeente;
 • Aantoonbare werkervaring met doorontwikkeling en positionering van concern- of business control, licht deze veranderingsopgave(n) duidelijk toe in het cv;

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring met het Three lines of control en het risicomanagement systeem, licht dit duidelijk toe in het cv; (10 punten)
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als concern- of businesscontroller binnen een gemeentelijke overheid (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring met de laatste wet- en regelgeving op het gebied van BBV/rechtmatigheid/ horizontaal toezicht (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
 • Een afgeronde CPC en/of RC-opleiding (10 punten);
 • Aantoonbare kennis van planning en control én bestuurlijke informatievoorziening (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
 • Aantoonbare werkervaring als klankbord voor college en collegeleden en gemeentesecretaris/algemeen directeur (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
 • Aantoonbare werkerervaring met het adviseren van organisaties over de positionering en doorontwikkelin van concern- of business control (benoem dit duidelijk in het cv)(20 punten);
 • Beschikbaar per 1 januari 2024 voor minimaal 32 uur per week (10 punten).

Competenties

 • Sterk analytisch vermogen;
 • Kritisch sparringpartner;
 • Resultaatgericht en dus ook echt zelf aan de slag om resultaten te bereiken;
 • Goede verbinder en mensgerichte aanpak bij het bereiken van resultaten;
 • Uitstekende adviesvaardigheden en daarmee natuurlijk gezag om het advies te laten landen (overtuigingskracht en draagvlak creëren);
 • Goed ontwikkelde politieke antenne en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en organisatorische verhoudingen;
 • Benaderbaar, zichtbaar en toegankelijk op meerdere niveaus in de organisatie en voor externen;
 • In staat om een onafhankelijke positie in te vullen en toch in verbinding te blijven met de organisatie;
 • In staat om de strategische doelen om te zetten in praktische inrichtingen en oplossingen.

Extra info

 • Duur: 6 maanden
 • Optie tot verlenging: 2 maal 2 maanden
 • Uren per week: 36
 • Start: Zo spoedig mogelijk
 • Opleidingsniveau: HBO+
 • Regio: Zuid-Holland

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 18 december 2023 tussen 12.00 tot 14.00 uur en op woensdag 20 december 2023 tussen 10.00 en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 bericht.

Locatie

Alphen aan den Rijn

Publicatiedatum

06.12.2023

Publicatie eindigt

11.12.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.