Bijzondere Projecten - Senior Omgevingsmanager

Nieuw

Functie omschrijving

Als senior omgevingsmanager stuur je een team met projectleiders een uitvoerend omgevingsmanager en specialisten aan die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de m.e.r.-procedure, het organiseren van participatie en het opleveren van bijbehorende producten zoals de notitie reikwijdte en detailniveau, plan-MER, participatieverslag en het ruimtelijk ontwerp. Deze producten vormen de basis voor de integrale producten, inspraak en formele besluitvorming door het bevoegde gezag(en) in ruimtelijke procedures.

De producten waarlangs we het proces organiseren en structureren zijn de volgende:

Formele producten:

 • Startdocument.
 • Startbeslissing
 • Samenwerkingsovereenkomst voor de Verkenningsfase tussen de betrokken partijen
 • Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
 • MER
 • Ontwerp Structuurvisie
 • Structuurvisie
 • Besluit voorkeursalternatief
 • Bestuursovereenkomst waarin opgenomen afspraken over bekostiging, risicoverdeling, bevoegd gezag, projectbesluit, toekomstige beheerders, marktpartijen en mogelijk ook over projectgerelateerde woningbouw.

Inhoudelijke en procesmatige producten:

 • Plan van Aanpak
 • Probleemanalyse
 • Nota van Uitgangspunten
 • Longlist mogelijke oplossingsrichtingen
 • Beoordelingskader
 • Concept of Operations (op hoofdlijn

Werkzaamheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van stakeholderanalyses;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een aanpak en uitvoering geven aan strategisch omgevingsmanagement (deeluitwerking van het overall projectplan);
 • Je organiseert de participatie tussen de projectorganisatie en de stakeholders;
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de m.e.r.-procedure uit;
 • Je initieert, onderhoudt en bewaakt de eisen en afspraken met de stakeholders om te komen tot een effectieven samenwerking;
 • Je zorgt voor het opstellen en opleveren van de Notitie Reikwijde en Detailniveau (NRD), plan MER, participatieverslag en het ruimtelijk ontwerp op;
 • Je signaleert kansen voor het vergroten van het draagvlak van en de reputatie van het project en de betrokken organisaties, én signaleert ook risico’s en bedreigingen voor draagvlak en reputatie;
 • Verder coördineer je de werkzaamheden binnen het omgevingsteam;
 • Je werkt nauw samen met de manager communicatie.

De opdrachtgever(s)

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam.

De opdrachtgever(s)
De directie Bijzondere Projecten is een directie die per 1 januari 2022 is gestart en voortkomt uit de voormalige directie Metro en Tram. Bijzondere Projecten is een uitvoeringsorganisatie en voert in opdracht van de stad en de regio complexe en risicovolle projecten uit. BP richt zich op de opgave (en het werkend krijgen van het resultaat), de omgeving en de uitvoering en heeft daarbij een transparante en slagvaardige werkwijze.
Bijzondere Projecten is een organisatie in ontwikkeling. De opgave van de organisatie is daarmee tweeledig. Enerzijds projecten/programma’s succesvol realiseren en anderzijds het doorontwikkelen van de organisatie als uitvoeringsorganisatie. Momenteel zijn programma’s/projecten in portefeuille op het gebied van Openbaar Vervoer, de Energietransitie en op gebied van Tunnels.

Functie eisen

 • De aangeboden kandidaat heeft een wo opleiding afgerond in een voor de functie relevante richting.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring als omgevingsmanager voor (infrastructurele) projecten in een politiek-bestuurlijke omgeving (bij voorkeur conform de MIRT systematiek).
 • De aangeboden kandidaat heeft ruime ervaring met m.e.r.-procedures in maatschappelijk complexe vraagstukken.

Wensen

 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare werkervaring op het gebied van op ieder niveau goed kunnen samenwerken en levelen.
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met conflicthantering.
 • De aangeboden kandidaat heeft vakkennis en aantoonbare ervaring op de onderdelen: strategisch omgevingsmanagement, stakeholdersmanagement, m.e.r-procedure en ruimtelijke procedures.

Extra info

 • Startdatum: 02-01-2024
 • Einddatum: 01-01-2025
 • Werklocatie: Entrada, 600, 1114AA, AMSTERDAM-DUIVENDRECHT
 • Aantal fte: 1
 • Aantal uren per week: 32 - 36
 • Optioneel tot verlenging conform duur werkzaamheden: Ja

Locatie

Amsterdam

Publicatiedatum

05.12.2023

Publicatie eindigt

16.12.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.