Beleidsmedewerker Frysk

Nieuw

Functie omschrijving

Gemeente De Fryske Marren heeft de wens om een ambitieuzer en actief Fries taalbeleid te ontwikkelen. Daarmee willen we de taal, cultuur en identiteit versterken en steviger verankeren in onze organisatie en samenleving. Dit streven staat verwoord in zowel het coalitieprogramma als het uitvoeringsprogramma van het college.

Het Fries is voor 60-70% van de mensen in onze gemeente hun moedertaal, ongeveer 80-90% van onze inwoners verstaat het Fries. Het vormt daarmee een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is daarom belangrijk om een actueel en vooruitstrevend taalbeleid te hebben die recht doet aan de samenleving én taalsituatie in De Fryske Marren. Het huidige Fries taalbeleid ‘Frysk as it heal kin’ (2016) is verouderd en voldoet hier niet meer volledig aan. Bovendien staat de Friese taal onder druk. Niet alle ouders geven hun kinderen het Fries mee, ook als zijzelf wel Friestalig zijn.

Op scholen wordt het Fries niet overal even goed en even veel aangeboden. In de openbare ruimte wordt een uiting in het Nederlands vanzelfsprekend gevonden. Het is daarom belangrijk dat de gemeente het Fries op een positieve, actieve manier stimuleert. Hierom is het nodig dat er een ambitieus taalbeleid wordt ontwikkeld, dat ook buiten de gemeentelijke organisatie impact heeft.

Hieraan wordt een uitvoeringsplan gekoppeld waarin de ambities worden omgezet in concrete acties. Het uitvoeringsplan wordt ieder jaar geëvalueerd, met na 4 jaar een actualisatie. Het uitvoeringsplan moet daarom worden gezien als een eerste stap, maar ook als een dynamisch document.

Het eerste jaar worden de middelen ingezet om een nieuw taalbeleid te formuleren. Dit kunnen wij niet zelf, hiervoor is ondersteuning en expertise nodig. Na vaststelling worden de middelen in het tweede jaar ingezet om het taalbeleid te implementeren en te borgen in onze gemeente en gemeentelijke organisatie. Ook hiervoor is externe deskundigheid en expertise nodig.

Werkzaamheden

Hoofdtaak

 • Opstellen nieuw en ambitieus Fries taalbeleid en het daarin betrekken van verschillende interne en externe doelgroepen.

Subtaken

 • Voorbereiden en voorzitten van overleg met Fryske ambassadeurs.
 • Voortgang uitvoering Frysk rapporteren aan de portefeuillehouder.
 • Uitvoeren van voorkomende bezigheden op het gebied van Friese taal.
 • Rapporteren over het Fries in verschillende rapportages.
 • Aansluiten bij provinciaal overleg over het Frysk;
 • Aanspreekpunt voor alle vragen rondom het Frysk in de organisatie.

Functie eisen

 • Hbo werk- en denkniveau
 • Relevante werk ervaring bij een gemeente als beleidsmedewerker/adviseur
 • Ervaring met het opstellen en implementeren van beleid
 • Relevant netwerk met betrekking tot het Fries

Wensen

 • Hbo-opleiding
 • Ervaring bij een gemeente als beleidsmedewerker/adviseur
 • Relevant netwerk met betrekking tot het Fries
 • Kennis van het Fries en leest, spreekt en schrijft in het Frysk

Competenties

 • Verbinder
 • Sociaal vaardig
 • Organisatie en politiek sensitief, kan verschillende belangen goed afwegen
 • Doorpakker & harde werker
 • Taak- en resultaatgericht
 • Do kinst de Fryske taal ferstean of wolst dit leare (je kunt het Fries verstaan of je wilt dit leren).

Extra info

 • Standplaats: Joure
 • Startdatum: 08-01-2024
 • Einddatum: 31-12-2024
 • Optie tot verlenging: Ja, voor 1 x 12 maanden
 • Uren per week: 8

Locatie

Joure

Publicatiedatum

01.12.2023

Publicatie eindigt

11.01.2024

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.