Assetmanager afdeling Strategie

Nieuw

Functie omschrijving

De afdeling Strategie van de directie Vastgoed en Campus (V&C) van de Universiteit Utrecht (hierna: UU) is op zoek naar een Assetmanager voor het centrumgebied van het Utrecht Sciencepark (USP). Het centrumgebied USP is één van de vier vastgoedregio’s van de UU. In het gebied bevinden zich facultaire gebouwen, onderwijsgebouwen, de universiteitsbibliotheek, het gebouw van de universitaire bestuursdienst en een sportcentrum.

De komende periode vragen in het bijzonder de universiteitsbibliotheek en het Willem C. van Unnikgebouw (van Unnik) om aandacht. Het van Unnik en de directe omgeving wordt herontwikkeld om in de toekomst de faculteit Sociale Wetenschappen, de universitaire bestuursdienst en diverse algemene publieke functies te huisvesten. Een complexe en grote opgave (> 100mln eu). Het gebouw staat in het hart van de campus en is de eerste grote ontwikkeling in een reeks die moet leiden tot een levendige campus die bijdraagt aan de ambities van de UU. Het project, waarvan de definitiefase nu wordt opgestart, staat onder hoge druk en vraagt om een intensieve betrokkenheid vanuit alle disciplines. Om vaart te maken is gekozen voor een ‘ontwikkelaanpak’ die zich kenmerkt doordat het uitwerken van vastgoedproject parallel aan het invulling geven aan de ontwikkelvraagstukken van de organisaties, zoals de ‘samenwoonopgave’ van de toekomstige gebruikers van het gebouw en beleidsvorming. Als Assetmanager breng je hier de belangen in die het presteren van het gebouw cq. de exploitatie daarvan beïnvloeden. Vanuit deze rol ontwikkel je samen met het projectteam en je collega’s van Strategie (de strategisch huisvestingsadviseur en de portefeuillemanager) het project.

Net als het van Unnik speelt ook de universiteitsbibliotheek USP (UBU) een sleutelrol in de ontwikkeling van het centrum gebied. Op korte termijn worden trajecten opgestart om zowel de rol van de UB als gebouw, als die van de bibliotheek als functie in de regio cq. op de campus te onderzoeken. Het gaat hierbij om een verkennend onderzoek naar de technische functionele mogelijkheden van het gebouw én gesprekken met de bibliotheek en potentiële samenwerkingspartners over hun ambities en de vertaalslag hoe daar invulling aan te geven. Naast die van de Assetmanager ligt hier ook een belangrijke rol voor de strategisch huisvestingsadviseur.

Daarnaast spelen er in de bibliotheek diverse concrete opgaven zoals aanloop van een groot onderhoudsproject en de behoefte aan functionele aanpassingen vanuit het huidige gebruik. Deze moeten in relatie worden gebracht met de toekomstige ambities. Als Assetmanager opereer je hier als spil tussen het Facilitair Service Centrum (FSC) en de gebruiker (UB).

Hoewel het accent op voorgenoemde grote projecten ligt houdt de Assetmanager ook de dagelijkse gang van zaken in de regio in de gaten. De Assetmanager vervult daarbij een spilfunctie in de driehoek V&C, FSC en de gebruiker. De gesprekspartners in de diverse overlegstructuren daarvan zijn de technisch onderhoudsmanager en de facility manager (beide werkzaam voor het FSC) en de verantwoordelijken voor de huisvesting vanuit de gebruikers, de zogenaamde demandmanagers. Wat betreft deze dagelijkse gang van zaken is het vooral op de winkel passen Het accent ligt de komende maanden op het aanjagen van de hierboven genoemde projecten.

De Assetmanager werkt nauw samen met de portefeuillemanagers, assetmanagers en strategische huisvestingsadviseur binnen de afdeling Strategie. Daarnaast werk je nauw samen met de gebruikers en de projectleiders van de afdeling Huisvesting.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn divers, maar voor deze functie willen we focus leggen op drie opgaven:

 • De verbeter/verbouwopgaven van Universiteitsbibliotheek op het USP. Het gaat deels om interne aanpassing, maar deze hangen samen met de ontwikkeling in het centrum van het USP. Het gaat vooral om het initiëren en afstemmen met de betrokkenen.
 • De herontwikkeling van het van Unnik. De herontwikkeling zit nog in de initiatieffase. Het van Unnik is één van de grote opgaven waarin naast de kantoorhuisvesting van de faculteit Sociale Wetenschappen en de bestuursdienst, een onderwijsprogramma en publiek programma moet worden gerealiseerd.
 • De assetmanager opereert als spil in de driehoek met technisch onderhoudsmanager, facility manager en de gebruikers van de regio. Hier vindt op tactisch niveau afstemming plaats.

De werkzaamheden die de Assetmanager dient te verrichten zijn:

 • De Assetmanager draagt zorg voor de inhoudelijke vertaling van kaderstelling (kosten, tijd en kwaliteit) naar de te realiseren projecten, waarbij moet worden opgemerkt dat de kaderstelling nog in beweging is; Kosten, tijd en kwaliteit moeten in balans worden gebracht.
 • Als (toekomstig) verantwoordelijke voor het presteren van het gebouw zorgt de Assetmanager in samenspraak met FSC voor inbreng van het exploitatiebelang in de projecten.
 • De Assetmanager is eerste aanspreekpunt indien afwijkingen ten opzichte van de kaders binnen het project dreigen plaats te vinden. Dit vraagt om proactieve houding en het goed in verbinding staan met het project. Doel is om in beginsel het project weer terug te brengen binnen de kaders
 • De Assetmanager zorgt er voor de dat stakeholders op hoofdlijnen goed geïnformeerd zijn zodat zij rekening kunnen houden met de ingrepen die gaan plaats vinden. De assetmanager wordt geacht het overzicht te hebben op de ontwikkelingen in de regio.

De opdrachtgever(s)

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de UU werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability

De UU is een grote instelling met een omvangrijk, gedifferentieerd en complex vastgoedbestand dat zich uitstrekt over een aantal, onderling sterk verschillende locaties in Utrecht. Er is sprake van relatief weinig ‘standaard’-situaties en ‘standaard’ oplossingen.

De Universitaire Bestuursdienst (UBD) kent acht directies die verantwoordelijk zijn voor de beleidsondersteuning van het college van bestuur. Daarnaast worden vanuit deze directies servicetaken uitgevoerd ten behoeve van de bedrijfsvoering voor de universiteit als geheel.

De directie Vastgoed & Campus is één van de directies van de Universitaire Bestuursdienst en heeft als rol om ervoor te zorgen dat medewerkers, studenten en bezoekers van de universiteit optimaal ondersteund worden en kunnen excelleren in hun onderzoek en onderwijs. Vastgoed & Campus werkt aan inspirerende, veilige, duurzame huisvesting en omgeving op het Utrecht Science Park, International Campus Utrecht en de binnenstad van Utrecht. Door de wensen vanuit het primair proces goed te begrijpen ondersteunt Vastgoed & Campus de faculteiten en diensten met huisvesting en gebiedsontwikkeling die kosten-efficiënt, veilig, duurzaam en toekomstbestendig is waarbij de focus ligt op gebruikscomfort. Dit doet Vastgoed & Campus met oog voor medewerkerstevredenheid en een streven naar continue verbeteren. De directie bestaat uit drie afdelingen (Gebiedsontwikkeling, Huisvesting en Strategie, Advies & Energie).

De afdeling Strategie is verantwoordelijk voor de strategie- ontwikkeling en het portefeuillemanagement van gebouwen, gebied en voorzieningen op het Utrecht Science Park (USP), de International Campus Utrecht (ICU) en de binnenstad van Utrecht. Het uitgangspunt is daarbij het strategisch huisvestingsplan, de campusvisie én het primair proces van de gebruikers alsmede innovaties op technisch en organisatorisch gebied. De huisvestingsadviseur is onderdeel van het strategieteam. Het strategieteam bestaat uit twee portefeuillemanagers huisvesting, een portefeuillemanager gebied, vier assetmanagers en twee strategisch huisvestingsadviseurs.

Functie eisen

 • De kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde relevante opleiding op HBO-niveau in de richting vastgoedmanagement, facilitairmanagement of bouwkunde;
 • De kandidaat beschikt over minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring als Assetmanager bij een publieke vastgoedorganisatie, opgedaan in de afgelopen acht (8) jaar;
 • De kandidaat beschikt over minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met het initiëren van bouw en verbouwingsopgaven en kaders kan vertalen naar concepten;
 • De kandidaat beschikt over minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met op tactisch niveau afstemmen diverse betrokken stakeholders waar onder de gebruikers;
 • De kandidaat beschikt over minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring in het hoger en/of universitair onderwijs en heeft kennis van de verschillende stakeholders binnen de universitaire wereld.

Competenties

 • Zelfstandig: in staat om zelfstandig werkzaamheden in te richten en uit te voeren om te komen tot het gewenste resultaat.
 • Organisatiesensitiviteit: in staat om mensen te verbinden in een complexe organisatiestructuur. Een goed oog hebben voor de belangen en de drijfveren van stakeholders.
 • Doorzettingsvermogen: in staat om in samenwerking met stakeholders initiatieven van de grond te krijgen.
 • Creatief: in staat binnen de kaders en met soms conflicterende ambities een conceptopgave te formuleren.
 • Flexibel: in staat te schakelen zonder doelstelling uit het oog te verliezen.
 • Communicatief: in staat een stevig gesprek aan te gaan en helder te zijn over de verschillende belangen. Oog hebben voor informatie behoefte van stakeholders.

Extra info

 • Het betreft een opdracht die start op uiterlijk 20 juni 2023 en loopt tot en met 31 december 2023.
 • Tevens is er een mogelijkheid voor verlenging van twee (2) maal zes (6) maanden.
 • Het aantal contracturen betreft gemiddeld 24 uur per week.

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

25.05.2023

Publicatie eindigt

09.06.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.