Adviseur projectbeheersing

Nieuw

Functie omschrijving

Als Adviseur Projectbeheersing ondersteun je de Manager Projectbeheersing met uitvoeringsprojecten. De projecten behelzen werkzaamheden van definitie- tot en met de nazorgfase. In deze fases zorg je in samenwerking met overige leden van het Integraal Projectmanagement Team (IPM-team) voor een adequate beheersing van de projecten van het team Watersystemen.

Werkzaamheden

Algemeen:

 • Ondersteunen en optreden als sparringpartner van de manager projectbeheersing in het team Watersystemen;
 • Zelfstandig invulling geven aan discipline Projectbeheersing binnen een groep projecten en daarover rapporteren aan de manager Projectbeheersing;
 • Het opstellen van een plan van aanpak met het projectteam en het opstellen van projectvoortgangsrapportages;
 • Houdt voortgangsgesprekken met projectteamleden m.b.t. financiën, planning, risico’s en capaciteit en verwerkt de uitkomst in de diverse systemen (o.a. ProSa, Primavera); • Signaleert tijdig afwijkingen en bijsturingsmogelijkheden en adviseert de manager projectbeheersing hierover.

Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement, te weten:

 • Verzamelen informatie ten behoeve van planningen binnen projectteam;
 • Opstellen/actualiseren en doorrekenen planningen op basis van verkregen informatie;
 • Analyseren planningen en daarover adviseren aan manager procesbeheersing en projectteam.

Werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement, te weten:

 • Faciliteren risicosessies;
 • Uitwerken van een risicosessie in een risicodossier;
 • Actueel houden van risicodossiers;
 • Het “challengen” van de Omgevingsmanager, Contractmanager, Technisch Manager en Projectmanager (IPM-model) met betrekking tot het risicodossier;
 • Bewaken van, en sturen op, uit te voeren beheersmaatregelen.

Werkzaamheden met betrekking tot financieel management, te weten:

 • Uitvoeren van adequaat financieel beheer van de projecten;
 • Het bijhouden van financiële uitgaveprognoses en opstellen van input voor de begroting en meerjarenraming;
 • Het signaleren van de financiële gevolgen van projectwijzigingen;
 • Het proces van SSK-ramingen, het opstellen en actualiseren, coördineren.

De opdrachtgever(s)

In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners en bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect.

Functie eisen

 • Minimaal een behaalde Hbo-diploma;
 • Minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring met planningsmanagement. Onder planningsmanagement wordt verstaan: het opzetten en actualiseren van planningen, houden van gesprekken met interne medewerkers die input leveren voor de planning, maandelijkse voortgangsgesprekken en planningssessie.
 • Minimaal drie (3) jaar aantoonbare werkervaring met risicomanagement. Onder risicomanagement wordt verstaan: het opzetten en actualiseren van risicoanalyses en -dossiers, houden van gesprekken met interne medewerkers ten aan zien van de opvolging van de beheersmaatregelen, maandelijkse voortgangsgesprekken en risicosessies faciliteren en uitwerken.
 • Minimaal twee (2) jaar aantoonbare ervaring met het behartigen van de gehele discipline Projectbeheersing voor uitvoeringsprojecten;
 • Kandidaat moet twee dagen per week beschikbaar zijn om te werken op locatie.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid: Is gericht op het behalen van concrete resultaten, binnen de grenzen van tijd, budget en inzet van mensen en middelen.
 • Samenwerkingsvermogen (werken in team/groepsverband): Is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken.
 • Flexibiliteit: Past zich gemakkelijk aan nieuwe of veranderde omstandigheden aan (werkomgeving, vakgebieden, taken/werkzaamheden, verantwoordelijkheden en mensen/klanten).
 • Zelfstandigheid: Zonder hulp van anderen taken verrichten, proberen op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden of handelen volgens eigen overtuiging.

Extra info

 • Plaats tewerkstelling: Delft
 • Startdatum: 1 mei 2023
 • Aantal uren per week: gemiddeld 32 uur per week
 • Looptijd overeenkomst: tot 31 december 2023

Locatie

Delft

Publicatiedatum

17.03.2023

Publicatie eindigt

26.03.2023

Contactpersoon

Sen

Van loondienst naar zelfstandiger?

Ben je nog in vaste dienst, maar je wilt als zzp' er voor jezelf beginnen? Spannende beslissing! Wij helpen je graag bij de overstap van een vaste baan naar een zzp, freelance, interim of detachering opdracht!

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.