Werkvoorbereider (civiele techniek)

Nieuw

Functie omschrijving

Ervaren, praktisch ingestelde werkvoorbereider voor civieltechnische projecten op het gebied van maaiveld inrichting en constructies in gebiedsontwikkeling die tevens de coördinatie van de werkvoorbereiding uitvoert onder de 5 werkvoorbereiders.

Werkzaamheden

Je bent betrokken bij de totale scope van maaiveld inrichting inclusief constructies, van planvorming tot en met bestek. Daarnaast lever je een bijdrage aan uitvoeringsfaseringen en kabels- en leidingenprocedures. Je coördineert alle projecten onder de 5 werkvoorbereiders, bewaakt en toets de kwaliteit en bent aanspreekpunt voor de 4 projectleiders. Ook stel je faseringsplannen, tijdelijke maatregelen en RAW-bestekken op. Voor deze activiteiten werk je nauw samen met de projectleiders, specialisten, directievoerders en toezichthouders van het ingenieursbureau.Je toets planproducten aan het stedenbouwkundig plan en bewaakt onderlinge raakvlakken tussen alle deelprojecten. Je bent adviseur voor bouwlogistiek ter ondersteuning van de bouwcoördinator.

De opdrachtgever(s)

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega's. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, aan de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Naast een schat aan specialistische kennis heeft het Ingenieursbureau een breed inzicht in maatschappelijke processen, overheidsorganisatie en bestuurlijke procedures, zowel op het gebied van besluitvorming als regelgeving. Onze passie ligt bij de complexiteit van stedelijke gebieden. Meer weten? www.amsterdam.nl/ingenieursbureau

Het team WGM richt zich op specialistische vraagstukken op het gebied van water groen, milieu, geotechniek, bodem, sloop en duurzaamheid. We leveren integrale adviezen, in alle planfasen van idee tot en met uitvoering. Voorbeelden van projecten zijn de ontwikkeling van de Zuidas, Noord/Zuidlijn en IJburg tot aan een binnenstedelijke straat of kavel die wordt herontwikkeld. We werken daarbij in een complexe omgeving met vele partijen. Deze functie valt in de vakgroep Bodem, waar je samen met 7 andere specialisten op het gebied van bodemonderzoek, verhardingsonderzoek, bodemsanering, ondergrondse obstakels en sloop integraal aan de ondergrond werkt.

Functie eisen

 • in het bezit van een erkende hbo opleiding (bij voorkeur in het civieltechnische domein).
 • minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) met werken in de RAW en UAV.
 • minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) met digitaal tekenen in het kader van civieltechnische projecten.
 • minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) met werkvoorbereiding op het gebied van maaiveldinrichting, gebiedsontwikkeling, infrastructuur, faseringen.
 • heeft met het opstellen van BLVC-plannen.
 • aantoonbare ervaring met het vastleggen van nieuwe K&L tracés (b.v. wenstracé-procedure) en overleg met nutsbedrijven.
 • gewerkt voor projecten in een stedelijke omgeving in een gemeente met >100.000 inwoners.
 • ervaring met het werken in complexe projecten. Complex is integraal, meerdere disciplines zoals verharding, K&L, V&G, groen, constructies of sanering.
 • minimaal 5 jaar ervaring met werkvoorbereiding op het gebied van constructies. Daarbij is het van belang dat de werkvoorbereider constructie tekeningen heeft vervaardigd van minimaal 3 bruggen en/of kademuren van definitief ontwerp tot uitvoeringsontwerp.
 • minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met de procedures van het Amsterdamse 'Coördinatenstelsel werken aan de weg'.
 • minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van RAW bestekken in relatie tot gebiedsontwikkeling en/of instandhouding.
 • minimaal 3 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) met Puccini, tekenstandaard NLCS en Microstation.

Extra info

• Startdatum: 01-12-2020
• Einddatum: 30-11-2022
• Werklocatie: Weesperstraat 430, AMSTERDAM
• Aantal fte: 1
• Aantal uren per week: 32 - 36 uur
• Optie tot verlenging: Nee

Locatie

Amsterdam

Opdrachtgever

Amsterdam gemeente

Publicatiedatum

15.10.2020

Publicatie eindigt

31.10.2020

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.