Vergunningverlener Milieu-medior Industrieel

Nieuw

Functie omschrijving

De gezochte milieuvergunningverlener (met accent op afhandeling van meldingen voor niet agrarische bedrijven) voldoet aan de volgende functieomschrijving:

 • Behandelt meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit voor niet-agrarische bedrijven;
 • Het verzamelen van de adviezen van zowel interne- als externe partners (bijvoorbeeld waterschappen en brandweer) om zo tot afhandeling van een melding te komen;
 • Het beoordelen van een melding Activiteitenbesluit op juistheid en volledigheid;
 • Het inhoudelijk beoordelen van (complexe) rapporten met betrekking tot lucht, geur, geluid, bodem en externe veiligheid behorende bij een melding;
 • Voeren van vooroverleg met een indiener van een melding of zijn/haar adviseur;
 • Afstemmen van procedures en richtlijnen;
 • Bewaken van processen, regelgeving en voortgang van de vraag;
 • Opstellen van een beschikkingen Omgevingsvergunning beperkte milieutoets in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onderdeel milieu;
 • Opstellen van maatwerkbesluiten in het kader van het Activiteitenbesluit;
 • Levert inhoudelijke ondersteuning bij de afhandeling van integrale ruimtelijke plannen voor wat betreft het onderdeel milieuzonering.

De opdrachtgever(s)

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen.

Functie eisen

 • Minimaal 1 jaar ervaring in de afgelopen 3 jaar als Vergunningverlener met de behandeling van Wm meldingen 8.40
 • Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als Vergunningverlener Milieu binnen gemeente, omgevingsdienst of RUD
 • Aantoonbare kennis van de Wabo, het Bor, Mor, Besluit Mer, de NRB en PGSrichtlijnen, blijkend uit relevante werkervaring
 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting milieukunde of vergelijkbaar

Competenties

 • Samenwerken.
 • Professionaliteit.
 • Nauwkeurigheid.
 • Doortastendheid.
 • Oplossingsgericht.
 • Stressbestendig.
 • Proactief.

Extra info

 • Aanvang: 1-8-2019
 • Duur: 6 maanden
 • Uren per week: 36 uur

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Omgevingsdienst Utrecht

Publicatiedatum

09.07.2019

Publicatie eindigt

14.07.2019

Contactpersoon

Lang

ZTalks gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.